Home Wiadomości Które banki przegrywają z Frankowiczami?

Które banki przegrywają z Frankowiczami?

dodał Bankingo

W ostatnich latach, Frankowicze – kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyty walutowe w szwajcarskiej walucie franka szwajcarskiego (CHF) – stali się aktywnymi uczestnikami sądowych sporów z bankami. Wzrost liczby wyroków korzystnych dla Frankowiczów oraz wysoki odsetek wygranych spraw przyczyniły się do rosnącej aktywności kolejnych kredytobiorców, którzy borykają się z wadliwymi umowami kredytowymi. W tym artykule przyjrzymy się, które banki są najczęściej pozywane przez Frankowiczów w Polsce i które banki najczęsciej przegrywają z Frankowiczami, analizując dane statystyczne oraz wyniki sądowych rozstrzygnięć.

Wyroki korzystne dla Frankowiczów

Zgodnie ze zgromadzonymi statystykami, Frankowicze wygrywają w sądach w sprawach dotyczących kredytów walutowych.W roku 2023, kredytobiorcy odnieśli sukces w ponad 97% spraw. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wyroki są uwzględnione w tych danych, ponieważ opierają się one tylko na informacjach dostępnych publicznie, takich jak informacje udostępniane na portalach internetowych.

Linia orzecznicza w sprawach frankowych jest już mocno ugruntowana, a najczęściej zapadają rozstrzygnięcia unieważniające umowę kredytową.Wskazanie takiego kierunku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Dziubak przyczyniło się do aprobaty polskich sądów.

Najwięcej wyroków przeciwko bankom zapadło w sprawach przeciwko mBank S.A., a kolejnym bankiem pod tym względem jest Bank Millennium S.A. . PKO BP S.A. również znalazło się na liście najczęściej pozywanych banków, który masowo przegruwa z Frankowiczami.

Banki najczęściej pozywane przez Frankowiczów

Przeanalizujmy teraz szczegółowo, które banki są najczęściej pozywane przez Frankowiczów w Polsce. Na podstawie zebranych danych statystycznych, można wyróżnić kilka banków, które znalazły się na czele tej listy.

  1. mBank S.A.: mBank S.A. jest jednym z najczęściej pozywanych banków przez Frankowiczów. W ciągu ostatnich lat, zapadło wiele wyroków przeciwko temu bankowi, a liczba przegranych spraw wyniosła 87%. Jednakże, bank wygrał 10% spraw, co oznacza, że nie wszystkie sprawy zakończyły się korzyścią dla Frankowiczów.
  2. Bank Millennium S.A.: Drugim bankiem, który często jest pozywany przez Frankowiczów, jest Bank Millennium S.A. Jest to jeden z banków, których wyroki przeciwko nim przeważają. W I instancji Bank Millennium S.A. przegrał aż 92% spraw, podczas gdy tylko 4% spraw zakończyło się korzyścią dla banku.
  3. PKO BP S.A.: PKO BP S.A. również znalazło się na liście banków najczęściej pozywanych przez Frankowiczów. W ciągu ostatnich lat, bank przegrał 78% spraw, a 13% zakończyło się korzyścią dla banku.
  4. Raiffeisen Bank International AG: Raiffeisen Bank International AG również jest często pozywany przez Frankowiczów. W I instancji bank przegrał aż 96% spraw, podczas gdy tylko 3% zakończyło się korzyścią dla banku.
  5. Santander Bank Polska S.A.: Santander Bank Polska S.A. to kolejny bank, który często jest pozywany przez Frankowiczów. W I instancji bank przegrał 88% spraw, podczas gdy grupa banku wygrała 6% rozstrzygniętych sporów z klientami.

Należy pamiętać, że powyższe dane dotyczą tylko wybranych banków i nie odzwierciedlają całej sytuacji na rynku. Istnieje wiele innych banków, które są również pozywane przez Frankowiczów, jednak ich liczba wyroków może być mniejsza lub nieznana.

Wpływ struktury portfela i umów na wyniki sporów

Struktura portfela kredytów frankowych oraz rodzaj zawartych umów mają istotne znaczenie dla wyników sporów między Frankowiczami a bankami. Istnieją trzy główne typy kredytów hipotecznych związanych z frankiem szwajcarskim:

  1. Czysto walutowe: Kredyty czysto walutowe są uważane za najbezpieczniejsze zarówno dla banków, jak i dla kredytobiorców. Z tego powodu, unieważnienie takiej umowy jest trudniejsze.
  2. Denominowane: Kredyty denominowane są uważane za bezpieczniejsze dla banków niż kredyty indeksowane. Jednakże, Frankowiczom czasami udaje się uzyskać korzystne rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących kredytów denominowanych.
  3. Indeksowane: Kredyty indeksowane są najbardziej podatne na unieważnienie lub odfrankowienie. Banki posiadające duży portfel tych kredytów mogą być bardziej narażone na przegranie sporów z Frankowiczami.

Pod względem struktury portfela kredytów, można zauważyć, że niektóre banki mają większą liczbę kredytów indeksowanych, podczas gdy inne mają większą liczbę kredytów denominowanych. Na przykład, mBank i Bank Millennium mają wyłącznie umowy indeksowane, podczas gdy PKO BP ma 90% umów denominowanych. BNP Paribas ma najbezpieczniejszy portfel, z 43% umów denominowanych i 57% umów walutowych.

Podsumowanie

Frankowicze w Polsce odnoszą coraz większe sukcesy w sądowych sporach z bankami dotyczących kredytów walutowych. Statystyki wyroków potwierdzają, że Frankowicze wygrywają w większości przypadków, a unieważnienie umów kredytowych jest najczęstszym rozstrzygnięciem. Banki, takie jak mBank, Bank Millennium, PKO BP, Raiffeisen Bank International AG i Santander Bank Polska S.A., są najczęściej pozywane przez Frankowiczów.

Opinia Rzecznika Generalnego oraz struktura portfela kredytów mają również wpływ na wyniki sporów. Frankowicze mogą oczekiwać większej aktywności sektora bankowego w zakresie propozycji ugodowych w przypadku uwzględnienia opinii TSUE. Przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody, Frankowicze powinni dokładnie rozważyć jej konsekwencje i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych.

Dalsze fale pozwów frankowych przyspieszają wydawanie wyroków sądowych, co prowadzi do większej liczby wyroków prawomocnych. Niektóre sprawy kończą się prawomocnymi wyrokami wydanymi w ekspresowym tempie, co jest efektem doświadczenia kancelarii frankowych i efektywnego prowadzenia spraw.

Wnioski płynące z analizy danych statystycznych i wyników rozstrzygnięć są jednoznaczne – Frankowicze mają przewagę w sporach z bankami. Przyszłość sporów frankowych w Polsce nadal wydaje się być niepewna, jednak liczba wyroków korzystnych dla Frankowiczów wskazuje na rosnącą siłę ich pozycji w tych sprawach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie