Home Wiadomości Kredyty we frankach PKO BP „WŁASNY KĄT” i „MIX” można unieważnić w sądzie.

Kredyty we frankach PKO BP „WŁASNY KĄT” i „MIX” można unieważnić w sądzie.

dodał Jacek Kabała

PKO BP, będący największym bankiem uniwersalnym w Polsce, ma w swoim portfelu najwięcej frankowych umów kredytowych i jako pierwszy oferował frankowiczom ugody zgodne z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, jednocześnie jednak, umowy tego właśnie banku uchodzą za jedne z najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych do unieważnienia. Początkowo bowiem, spora część roszczeń wysuwanych względem frankowych umów PKO BP nie była przez sądy uwzględniana, gdyż bank dobrze w umowach się zabezpieczył na wypadek ewentualnych roszczeń, jednak korzystne dla frankowiczów orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i coraz lepsza znajomość specyfiki spraw frankowych przez sądy krajowe spowodowała, że obecnie, z dobrą kancelarią frankową, unieważnienie nawet najpopularniejszych umów o kredyt hipoteczny PKO BP, czyli „Własny kąt” i „Mix”, nie nastręcza dużo trudności.

Jak i dlaczego warto unieważnić umowę kredytową?

Nie da się ukryć, że orzecznictwo w sprawach frankowych jest obecnie bardzo przychylne kredytobiorcom, jednak nie oznacza to, że unieważnienie umowy przez sąd to czysta formalność, i że dzieje się to automatycznie. Praktyka pokazuje, iż sprawy, które kończą szybko i korzystnie dla frankowiczów to sprawy prowadzone przez bardzo dobre i doświadczone kancelarie frankowe, sukces w procesie z bankiem zależy więc w dużej mierze od sprawnego pełnomocnika.

Owszem, są kredytobiorcy, którzy nie zdecydowali się na skorzystanie z pomocy profesjonalisty, a mimo to wygrali z bankiem, pamiętać jednak należy, że jest to bardzo ryzykowne działanie, zwłaszcza, gdy pozwanym jest bank dobrze przygotowany do spraw frankowych i który umowy formułował w niestandardowy sposób, a do takich banków należy właśnie PKO BP. Bank z tytułu frankowej umowy kredytowej można pozwać tylko raz, dlatego nie warto ryzykować przegrania procesu, oszczędzając na prawniku.

W sądzie kredytobiorcy mogą domagać się odfrankowienia zawartej umowy kredytowej lub jej unieważnienia, jednak z uwagi na duże korzyści finansowe, to drugie rozwiązanie cieszy się zdecydowanie większą popularnością.

Odfrankowienie polega na usunięciu z umowy klauzul walutowych, stanowiących niedozwolone postanowienia umowne. Po takim zabiegu kredyt frankowy staje się więc kredytem złotówkowym, lecz co istotne, oprocentowanie pozostaje bez zmian, a zatem właściwe nadal pozostaje oprocentowanie charakterystyczne dla kredytu frankowego czyli według stawki LIBOR/SARON.

Odfrankowieniem umowa kredytowa zostaje zmodyfikowana, jednak w pozostałym zakresie nadal obowiązuje, kredytobiorca spłaca więc swój kredyt w terminie i na zasadach pierwotnie ustalonych w umowie.

Unieważnienie kontraktu ma natomiast dużo dalej idące skutki, gdyż po stwierdzeniu przez sąd nieważności, umowa przestaje istnieć, czyli zostaje usunięta z obrotu prawnego, a bank i kredytobiorca zwracają wzajemnie otrzymane świadczenia. Kredytobiorca oddać zatem musi do banku równowartość otrzymanego kapitału kredytu, natomiast bank musi zwrócić wszystko co na podstawie umowy pobrał, a więc przede wszystkim raty wraz z odsetkami i prowizję.

W takim ujęciu kredyt dla frankowicza staje się darmowy, a po rozliczeniu się stron, kredytobiorca może praktycznie zapomnieć, że posiadał kredyt we frankach, gdyż nie musi już dłużej spłacać kolejny rat, a jego nieruchomość zwolniona zostaje z zabezpieczenia hipotecznego ustanowionego na rzecz banku.

Kredytobiorcy wygrywają z PKO BP.

Unieważnienie umowy kredytowej zawartej z POKO BP do prostych nie należy, jednak najlepsze kancelarie frankowe są w stanie szybko takie rozstrzygnięcia wywalczyć.

18 miesięcy trwał proces prowadzony przez Kancelarię Adwokacką Pawła Borowskiego, którego przedmiotem było unieważnienie umowy o kredyt frankowy „Mix” zawartej przez kredytobiorców z PKO BP.

Nieważność przedmiotowej umowy została ustalona już przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 28 lipca 2021 r., sygn. akt:  I C 919/20, z wyrokiem sądu pierwszej instancji nie zgodził się jednak bank, więc wniesiona została apelacja, a sprawa trafiła do sądu wyższego rzędu. Sąd Apelacyjny w Katowicach prawomocne orzeczenie wydał w dniu 27 maja 2022 r., sygn. akt: I ACa 1167/21, jednak niespodzianki nie było, gdyż apelacja została oddalona.

Sądy obydwóch instancji zgodziły się, iż bank nie wyjaśnił kredytobiorcom, w momencie zawierania umowy, jak działa mechanizm przeliczeniowy zawarty w kontrakcie, ani tym bardziej nie wskazał, że bank będzie stosować do przeliczeń własne kursy waluty obcej, na czym dodatkowo zarobi. Unieważnienie takiej umowy kredytowej było więc w pełni zasadne.

Do prawomocnego unieważnienia umowy kredytowej „Własny kąt” PKO BP przed sądami w Kielcach doszło natomiast w 23 miesiące, kredytobiorców również reprezentowała Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego.

W pierwszej instancji orzeczenie stwierdzające nieważność zawartej umowy zostało wydane w dniu 5 października 2020 r., sygn. akt: I C 2091/19, przez Sąd Rejonowy w Kielcach, jak się jednak można było spodziewać, bank wniósł apelację i sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Kielcach. Sąd drugiej instancji rozstrzygnięcie wydał w dniu 29 września 2021 r., sygn. akt: II Ca 127/21, apelacja wyrokiem tym została jednak oddalona, więc unieważnienie zawartego kontraktu stało się prawomocne. Kontrakt w przedmiotowej sprawie został unieważniony z uwagi na niedozwolone zapisy w nim zawarte.

Z kolei 30 miesięcy, co nadal stanowi dobry wynik, trwało postępowanie o unieważnienie umowy frankowej „Własny kąt” PKO BP w sądach należących do apelacji wrocławskiej.

Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego, która reprezentowała kredytobiorców, w pierwszej instancji wygrała z bankiem przed Sądem Rejonowym w Lubinie. Orzeczenie tamtejszego Sądu zostało wydane w dniu 23 grudnia 2020 r., sygn. akt: I C 1603/19, i już wtedy Sąd nie miał najmniejszych wątpliwości co do nieważności zawartej umowy. Po apelacji złożonej przez bank sprawa trafiła jednak do Sądu Okręgowego w Legnicy, który wyrokiem z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt: II Ca 145/21, apelację oddalił, więc unieważnienie stało się prawomocne. Jednym z powodów unieważnienia umowy kredytowej był brak prawidłowego poinformowania kredytobiorców przez bank o ryzyku płynącym z zawarcia umowy o kredyt odnoszący się do waluty obcej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie