Home Wiadomości Kredyty we frankach i waloryzacja – najnowsze wyroki ( sierpień 2023)

Kredyty we frankach i waloryzacja – najnowsze wyroki ( sierpień 2023)

dodał Bankingo

Kredyty we frankach to temat, który od wielu lat budzi kontrowersje i prowadzi do sporów między bankami a kredytobiorcami. W ostatnich miesiącach sprawa ta nabrała nowego wymiaru, gdyż pojawił się pierwsze wyroki dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału. Ostatnie orzeczenia sądowe wywołały wiele dyskusji na ten temat i pokazały, że kredyty we frankach nie będą jednak darmowe.

Wyroki sądowe dotyczące waloryzacji

W ostatnich miesiącach zapadły trzy korzystne dla banków wyroki sądowe dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału. Pierwszy z nich wydany został przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w czerwcu tego roku. Sędzia uznał, że waloryzacja jest zasadna i nakreślił kierunek finalnego rozstrzygnięcia w sprawie. Następnie, dwa kolejne wyroki zapadły w sierpniu – jeden w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, a drugi w Sądzie Okręgowym w Elblągu. Oba wyroki są korzystne dla banków i pokazują, że waloryzacja pożyczonego kapitału jest uzasadniona. Wszystkie z tych wyroków na chwilę obecną NIE są prawomocne!

Co to jest waloryzacja?

Waloryzacja to proces dostosowania wartości pieniądza do zmian zachodzących w gospodarce, takich jak inflacja. W przypadku kredytów we frankach, waloryzacja odnosi się do dostosowania pożyczonego kapitału do zmian wartości franka szwajcarskiego i polskiej złotówki. Oznacza to, że jeśli wartość franka w stosunku do złotówki ulegnie zmianie, to również wartość pożyczonego kapitału będzie musiała być dostosowana. O czym niewiel się wspomina to roszczenie dotyczące waloryzacji przysługuje też w razie czego frankowiczom. Obecnie jednak podchodzą oni do tej kwestii dość ostrożnie i masowo nie składają w tym zakresie pozwów.

Argumenty banków i kredytobiorców

Banki argumentują, że jeśli umowa kredytu zostanie unieważniona, to powinny mieć możliwość waloryzacji pożyczonego kapitału. Tłumaczą, że zwracany kapitał stracił na wartości w stosunku do czasu, kiedy został wypłacony, i dlatego banki mają prawo do otrzymania dodatkowej kwoty od kredytobiorców. Z kolei kredytobiorcy twierdzą, że kredyty we frankach są nieuczciwe i że banki nie powinny mieć prawa do żadnego dodatkowego wynagrodzenia za udzielenie kredytu.

Decyzja sądu w Elblągu dotycząca waloryzacji

Najbardziej dyskutowanym wyrokiem jest ten wydany przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Sąd uznał, że roszczenie banku o waloryzację kapitału jest zasadne ze względu na wysoką inflację. Od momentu udzielenia kredytu inflacja wyniosła aż 40 procent, dlatego sędzia orzekł, że klient powinien zwrocić bankowi kapitał zwaloryzowany o 34 procent. Ta decyzja pokazuje, że sądy rozumieją potrzebę waloryzacji pożyczonego kapitału i uznają ją za uzasadnioną.

Kontrowersje i dalsze postępowanie sądowe

Decyzje sądowe w sprawie waloryzacji pożyczonego kapitału wywołały wiele kontrowersji i wzbudziły duże emocje zarówno wśród banków, jak i kredytobiorców. Niektórzy sądzą, że te wyroki otwierają drogę do fali pozwów o waloryzację ze strony banków, inni że uruchomi to też falę pozwów po stronie frankowiczów, których roszczenia o waloryzacje mogą być wyższe. Jednak na ten moment nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Banki obecnie analizują możliwość dochodzenia roszczeń o waloryzację, ale ostateczna decyzja należy do każdego banku indywidualnie.

Czy kredyty we frankach są darmowe?

Warto zaznaczyć, że wyroki dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału nie oznaczają, że kredyty we frankach są całkowicie darmowe. Waloryzacja jest jednym z aspektów, który może wpływać na ostateczny koszt kredytu. Kredytobiorcy nadal muszą spłacać pożyczone środki wraz z odsetkami, prowizjami i innymi kosztami związanymi z udzieleniem kredytu. Decyzje sądowe dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału mają na celu jedynie dostosowanie wartości pożyczki do zmian w gospodarce.

Perspektywa kredytobiorców

Dla kredytobiorców spór o kredyty we frankach to walka o uczciwość i sprawiedliwość. Wielu z nich czuje się oszukanych przez banki i uważa, że kredyty we frankach były nieuczciwe i obciążające. Wielu kredytobiorców złożyło już pozwy sądowe w celu unieważnienia umowy kredytowej i odzyskania swoich pieniędzy. Decyzje sądowe dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału mogą mieć wpływ na wynik tych spraw i na ostateczne rozstrzygnięcie sporu między bankami a kredytobiorcami.

Podsumowanie

Kredyty we frankach to temat, który wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji. Ostatnie wyroki sądowe dotyczące waloryzacji pożyczonego kapitału wywołały wiele dyskusji na ten temat. Decyzje sądów pokazują, że kredyty we frankach nie są darmowe i że banki mają prawo do żądania dodatkowego wynagrodzenia za udzielenie kredytu. Dla kredytobiorców spór o kredyty we frankach to walka o uczciwość i sprawiedliwość. Przyszłość tych sporów i dalsze postępowanie sądowe będą miały duże znaczenie dla tysięcy kredytobiorców, którzy walczą o uznanie kredytów we frankach za nieuczciwe i o odzyskanie swoich pieniędzy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie