Home Wiadomości Kredyty we frankach: Aktualne wyzwania i sukcesy Frankowiczów we Wrocławiu

Kredyty we frankach: Aktualne wyzwania i sukcesy Frankowiczów we Wrocławiu

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich od lat są tematem dyskusji i kontrowersji w Polsce. Banki, często działając bez skrupułów, wprowadzały niedozwolone klauzule, aby maksymalnie zyskać na kredytobiorcach. Jednakże, Frankowicze coraz chętniej podejmują walkę w sądach o swoje prawa. Zadowalające jest to, że sądy, zwłaszcza wrocławskie, skutecznie rozstrzygają sprawy związane z umowami frankowymi. W tym artykule przedstawimy najnowsze wyroki i uchwały sądowe, które przyspieszą procesy frankowe i przynoszą nadzieję dla zadłużonych w frankach.

Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE

W ostatnich miesiącach Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił kilka wyroków, które mają duże znaczenie dla kredytobiorców we frankach. Jednym z nich jest wyrok z 21 września 2023 roku (sygn. C-139/22), który ma potencjał znacząco usprawnić procesy frankowe. Trybunał uznał, że postanowienia umowne nieuczciwe z powodu niedozwolonych klauzul mogą być uznane za nieuczciwe, nawet jeśli w umowie znajdują się również zapisy zgodne z prawem. To oznacza, że sąd nie musi ponownie badać wszystkich okoliczności zawarcia umowy, jeśli w rejestrze klauzul niedozwolonych znajdują się już zapisy z umów frankowych. Ta decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE przyspieszy procesy sądowe, eliminując konieczność ponownego badania każdej umowy indywidualnie.

Obowiązek informacyjny banków

Kolejnym ważnym aspektem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE jest obowiązek banków informowania konsumentów o istotnych cechach zawartej umowy oraz ryzyku związanym z kredytem. Bez względu na wiedzę i wykształcenie kredytobiorcy, bank ma obowiązek dostarczyć mu pełnych i wyczerpujących informacji. To oznacza, że banki nie mogą polegać na założeniu, że wykształceni czy pracownicy banku będą wiedzieli o wszystkich aspektach umowy. Sąd Najwyższy potwierdził, że niezależnie od wiedzy kredytobiorcy, banki mają obowiązek przekazać pełną informację o kredycie. Ta decyzja Sądu Najwyższego przyspieszy procesy frankowe, eliminując konieczność badania wykształcenia czy wiedzy kredytobiorcy przez sądy.

Szybkie unieważnienie umów frankowych we Wrocławiu

Unieważnienie umów frankowych to częsty cel Frankowiczów. Wrocławskie sądy odnotowują znane są obecnie z prokonsumenckiej lini orzeczniczej – zdarzają się też sprawy rozstrzygane bardzo szybko. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała prawomocne unieważnienie umowy kredytu frankowego banku Santander w zaledwie 31 miesięcy. Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł nieważność umowy 20 kwietnia 2022 roku, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił apelację banku 12 czerwca 2023 roku. Wyrok sądu uzasadniony był niedozwolonymi klauzulami umownymi, które bank stosował, oraz przeliczaniem rat kredytu na franki po kursie NBP. Ten sukces otwiera drogę dla innych Frankowiczów, którzy chcą unieważnić umowy kredytowe.

Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego również odniosła sukces w procesie przeciwko mBankowi. Unieważnienie umowy kredytowej zostało uzyskane w zaledwie 34 miesiące. Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł nieważność umowy 31 maja 2022 roku, a Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał to orzeczenie 30 czerwca 2023 roku. W tym przypadku, sąd uzasadnił unieważnienie umowy brakiem odpowiednich informacji przekazanych przez bank kredytobiorcy.

Uchwała Sądu Najwyższego przyspieszy sprawy w sądach

Uchwała Sądu Najwyższego z 19 października 2023 roku (sygn. akt: III CZP 12/23) wprowadza kolejne usprawnienia w procesach frankowych. Dotyczy ona konieczności współuczestnictwa wszystkich kredytobiorców w procesie unieważnienia umowy kredytu. Sąd Najwyższy stwierdził, że nie jest konieczne, aby wszyscy kredytobiorcy występowali razem w procesie. To oznacza, że jeśli jeden z kredytobiorców chce unieważnić umowę, nie muszą to robić wszyscy. Ta uchwała eliminuje problemy związane z współuczestnictwem kredytobiorców i przyspiesza procesy sądowe.

Podsumowanie

Walka Frankowiczów o swoje prawa nabiera tempa. Dzięki wyrokom Trybunału Sprawiedliwości UE i uchwale Sądu Najwyższego, procesy frankowe stają się bardziej przewidywalne i usprawnione. Wrocławskie sądy odnotowują sukcesy w unieważnianiu umów kredytowych, dając nadzieję dla wszystkich zadłużonych w frankach. Teraz, więcej niż kiedykolwiek, Frankowicze mają szansę na sprawiedliwość i odzyskanie swojej finansowej stabilności.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie