Home Wiadomości Kredyty frankowe: Już 13.09.23 TSUE przyspieszy rozpatrywanie spraw o kredyty we frankach?

Kredyty frankowe: Już 13.09.23 TSUE przyspieszy rozpatrywanie spraw o kredyty we frankach?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe w Polsce cały czas stanowią przedmiot licznych kontrowersji i problemów prawnych. Wielu kredytobiorców boryka się z trudnościami związanymi z wysokimi ratami kredytowymi, wynikającymi z nagłego wzrostu kursu franka szwajcarskiego oraz zawarcia w umowach zapisów niedozwolonych. Spowodowało to, że już 140.000 frankowiczów poszło do sądów. W związku z tym wiele osób z niecierpliwością oczekuje na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) , która ma wpłynąć na przyspieszenie rozpatrywania spraw dotyczących kredytów frankowych a może ona zapaść już 13.09.23 r. czyli jutro. W niniejszym artykule omówimy, jakie są oczekiwania wobec TSUE i jakie mogą być konsekwencje tej decyzji dla kredytobiorców.

Co może rozstrzygnąć TSUE?

TSUE ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie prejudycjalne dotyczące rejestru klauzul niedozwolonych. Mianowicie, Trybunał ma zbadać, czy klauzule abuzywne wpisane do rejestru i odnoszące się do konkretnego banku mogą być stosowane również w innych postępowaniach. Chodzi o to, czy klauzula z rejestru może dotyczyć również postępowań, w których zastosowanie tej samej klauzuli ma taki sam sens i skutki dla konsumenta, różniąc się jedynie pod względem językowym.

Rejestr klauzul niedozwolonych ma na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków. Jednak proces dowodowy w sprawach kredytów frankowych, dotyczący oceny, czy dana klauzula umowna jest niedozwolona, może być uciążliwy, szczególnie gdy klauzula ta nie znajduje się jeszcze w rejestrze.

Dlatego dopuszczenie stosowania klauzul niedozwolonych, które nie zostały jeszcze wpisane do rejestru, w postępowaniach sądowych znacznie skróciłoby czas rozpatrywania spraw dotyczących kredytów frankowych. Wiele postępowań mogłoby zostać zakończonych o połowę szybciej, co wpłynęłoby również na skrócenie czasu trwania rozpraw.W efekcie, orzeczenie TSUE na korzyść kredytobiorców mogłoby również usprawnić pracę sądów krajowych.

Trudności wynikające z braku możliwości badania umowy

Jedną z trudności, na jakie napotykają kredytobiorcy w sprawach kredytów frankowych, jest brak możliwości badania treści umowy przez sądy, jeśli strona nie zgłasza takiego żądania. W przypadku wielu kredytobiorców, banki uzyskały nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, które nie umożliwia badania postanowień umowy przez sąd. Pytanie, czy sądy mają obowiązek badania treści umowy także wtedy, gdy strona nie wykazuje inicjatywy w tym kierunku, jest kluczowe. Sektor bankowy podnosi wątpliwości związane z zasadą pewności prawa i prawa do sądu. Jednak w przypadku spraw dotyczących kredytów frankowych, te argumenty nie wydają się wystarczające.

Inicjatywa Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia

Pytanie prejudycjalne w sprawie kredytów frankowych zostało zadane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w sierpniu 2022 roku. Sprawa ta jest zarejestrowana pod sygnaturą C-531/22. Oczekuje się, że decyzja TSUE w tej sprawie wpłynie na przyspieszenie procesów sądowych dotyczących kredytów frankowych.

Możliwe konsekwencje decyzji TSUE

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może mieć znaczący wpływ na sytuację kredytobiorców. Jeśli TSUE uzna, że klauzule niedozwolone wpisane do rejestru mogą być stosowane również w innych postępowaniach, to będzie to korzystne dla kredytobiorców. Sąd będzie mógł uwzględnić niedozwolone klauzule nawet jeśli nie zostały jeszcze wpisane do rejestru. Oznaczałoby to skrócenie czasu trwania procesów sądowych oraz przyspieszenie rozpatrywania spraw kredytów frankowych.

Przyspieszenie rozpatrywania spraw kredytów frankowych byłoby korzystne dla kredytobiorców, którzy od lat borykają się z problemami związanymi z wysokimi ratami kredytowymi. Szybsze rozstrzygnięcie spraw pozwoliłoby im na wcześniejsze odzyskanie pieniędzy. Dodatkowo, orzeczenie TSUE na korzyść kredytobiorców mogłoby wpłynąć na zmianę praktyk bankowych i zwiększenie świadomości prawnej wśród konsumentów.

Podsumowanie

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może przynieść korzyści kredytobiorcom. Jeśli TSUE uzna, że klauzule niedozwolone wpisane do rejestru mogą być stosowane również w innych postępowaniach, to przyspieszy to rozpatrywanie spraw i poprawi sytuację kredytobiorców.

Skrócenie czasu trwania procesów sądowych oraz uwzględnienie niedozwolonych klauzul nie wpisanych jeszcze do rejestru wpłynie pozytywnie na kredytobiorców. Oczekuje się, że decyzja TSUE w tej sprawie będzie miała istotne konsekwencje dla polskiego systemu prawnego i praktyk bankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie