Home Wiadomości Kredyty Frankowe: Czy Ugoda z Bankiem Jest Lepsza od Procesu Sądowego?

Kredyty Frankowe: Czy Ugoda z Bankiem Jest Lepsza od Procesu Sądowego?

dodał Bankingo

W ostatnich latach wiele dyskusji wywołały kredyty frankowe i metody ich rozstrzygania. Posiadacze tych kredytów stają przed trudnym wyborem: ugoda z bankiem czy długotrwały proces sądowy? Każde z rozwiązań ma swoje plusy i minusy, a decyzja może mieć długofalowe konsekwencje dla finansów frankowicza. W tym artykule przyjrzymy się obu opcjom, by pomóc zdecydować, która z nich może być korzystniejsza. Analiza ta jest niezbędna, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę frankowiczów decydujących się na walkę o sprawiedliwe traktowanie w sądach lub na drodze ugodowej. Czy lepiej zakończyć sprawę szybko i bez większych kosztów, czy ryzykować i walczyć o pełne zadośćuczynienie w sądzie? Przeanalizujmy argumenty po obu stronach.

Analiza korzyści i wad ugody z bankiem

Korzyści składania ugody frankowej

Ugoda frankowa z bankiem jest często przedstawiana jako szybka i mniej skomplikowana alternatywa dla procesu sądowego. Dla wielu posiadaczy kredytów frankowych, szybkość rozwiązania sporu jest kluczowym czynnikiem przemawiającym za ugodą. Korzyści zawarcia ugody są oczywiste:

  • Krótki czas zakończenia sprawy: Zazwyczaj ugody są zawierane znacznie szybciej niż standardowy proces sądowy, który może trwać kilka lat.
  • Oszczędność na kosztach procesu: Chociaż koszty sądowe w przypadku spraw frankowych nie są wygórowane, to zawarcie ugody pozwala uniknąć jakichkolwiek wydatków związanych z postępowaniem sądowym.
  • Bezpośrednie rozwiązanie: Ugoda pozwala na natychmiastową zmianę warunków kredytu, co może przynieść realne ulgi w płatnościach.

Niemniej jednak, ugoda nie zawsze oznacza całkowite pozbycie się zobowiązania kredytowego, co prowadzi nas do jej potencjalnych niedoskonałości.

Wady ugody bankowej

Chociaż ugoda wydaje się być atrakcyjna ze względu na swoją prostotę i szybkość realizacji, posiada też znaczące wady:

  • Niecałkowite rozwiązanie problemu: W wielu przypadkach ugoda nie eliminuje całkowicie zobowiązań kredytowych, ale jedynie zmienia ich warunki.
  • Pozorne korzyści: Często korzyści, jakie oferuje bank, są znacznie mniejsze niż to, co można uzyskać w sądzie – około 30% możliwych do wywalczenia środków.
  • Kontynuacja zobowiązań: Ugoda zazwyczaj wiąże się z kontynuacją spłaty kredytu na nowych warunkach.
  • Obciążenie hipoteką: Nieruchomość pozostaje obciążona hipoteką, co może wpływać na decyzje inwestycyjne i możliwości kredytowe frankowicza.

Porównanie rozstrzygnięć sądowych i ugód

Różnice pomiędzy wyrokiem sądowym a ugodą

Główną różnicą pomiędzy wyrokiem sądowym a ugodą jest fakt, że wyrok ma na celu unieważnienie umowy kredytowej, co eliminuje wszelkie zobowiązania z nią związane. Wyrok sądowy dąży do sprawiedliwego rozwiązania sytuacji przez przywrócenie stanu rzeczy sprzed zawarcia umowy, co często implikuje zwrot całkowitych nadpłaconych kwot oraz sądowe stwierdzenie nieważności umowy. Ugoda natomiast zazwyczaj wiąże się z akceptacją pewnych kompromisów i kontynuacją zobowiązań na mniej obciążających warunkach.

Jakie są konsekwencje prawne unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej w sądzie prowadzi do całkowitej eliminacji zobowiązań prawnych wynikających z tej umowy. Frankowicz odzyskuje wszystkie nadpłacone kwoty oraz jest zwolniony z dalszych płatności. Co więcej, takie rozwiązanie sprawy może również pozytywnie wpłynąć na przyszłą zdolność kredytową i możliwości inwestycyjne osoby.

Czy korzyści z sądowej walki przewyższają ryzyko?

Analizując ryzyka i korzyści, można zauważyć, że pomimo niższego ryzyka przegranej i szybkości ugody, korzyści wynikające z wygranej sprawy sądowej są zdecydowanie większe. Niemniej jednak, każda decyzja powinna być poprzedzona szczegółową analizą personalnej sytuacji frankowicza, jego zapotrzebowania na szybkość rozwiązania sprawy oraz możliwości sprostania wymaganiom tak długotrwałego i niepewnego procesu, jakim jest walka sądowa.

Dlaczego frankowicze częściej wybierają sąd?

Frankowicze, posiadacze kredytów indeksowanych lub denominowanych w szwajcarskich frankach, coraz częściej decydują się na drogę sądową zamiast ugodowej rozwiązania sporu z bankiem. Ta tendencja jest wynikiem kilku czynników, które składają się na wyższą atrakcyjność procesów sądowych w porównaniu do ugód oferowanych przez banki.

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem jest znacząco wyższa korzyść finansowa, jaką można osiągnąć, wygrywając sprawę w sądzie. W przypadku unieważnienia umowy kredytowej frankowicz może odzyskać wszystkie nadpłacone kwoty i być zwolnionym z dalszych zobowiązań, podczas gdy ugody zazwyczaj oferują jedynie częściowy zwrot nadpłat i nie eliminują całkowicie przyszłych obciążeń kredytowych.

Po drugie, wygrywając sprawę, frankowicz ma możliwość przywrócenia w pełni sprawiedliwości, uznając umowę za nieważną od początku jej zawarcia. To również pomaga wyeliminować wadliwe zapisy umowne narzucone przez banki, co jest niemożliwe do osiągnięcia w ramach ugody, gdzie zazwyczaj dochodzi tylko do modyfikacji warunków kredytu, a nie jego całkowitego anulowania.

Statystyki wygranych spraw frankowych

Sądy polskie rozpatrują tysiące spraw frankowych każdego roku, a statystyki wygranych są imponujące. Według dostępnych danych, około 98% frankowiczów wygrywa swoje sprawy w sądach. Tak wysoka skuteczność prowadzonych procesów sądowych sprawia, że coraz więcej posiadaczy kredytów frankowych decyduje się na sądową drogę rozwiązania konfliktu z bankiem. Sukcesy te są motywujące dla nowych frankowiczów, rozważających możliwość zaskarżenia swoich umów, szczególnie w kontekście niewielkiego ryzyka przegranej.

Motywacje frankowiczów do składania pozwów

Motywacja frankowiczów do składania pozwów sądowych jest wielowymiarowa. Przede wszystkim, jak wspomniano wcześniej, możliwość odzyskania wszystkich nadpłat oraz anulowania zobowiązań kredytowych stanowi silny argument przemawiający za wyborem sądu zamiast ugody. Frankowicze są również zmotywowani przez poczucie niesprawiedliwości i pragnienie pociągnięcia do odpowiedzialności banków, które, ich zdaniem, wprowadziły ich w błąd co do ryzyka związanego z kredytami frankowymi.

Dodatkowo, procesy sądowe, mimo że mogą być długotrwałe i stresujące, oferują możliwość publicznego rozpatrzenia sprawy, co dla wielu poszkodowanych jest ważne z punktu widzenia etyki oraz prawdy sądowej. To także platforma dla innych frankowiczów, aby również oni zdecydowali się na podjęcie krok

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie