Home Prawo Kredyt frankowy: Przedawnienie roszczeń i ochrona konsumentów

Kredyt frankowy: Przedawnienie roszczeń i ochrona konsumentów

dodał Bankingo

Kredyty frankowe są tematem, który budzi wiele kontrowersji i niepewności wśród kredytobiorców. Jednym z najważniejszych aspektów, który niepokoi osoby posiadające kredyty we frankach, jest przedawnienie roszczeń i możliwość dochodzenia swoich praw wobec banków. W tym artykule przyjrzymy się bliżej kwestii przedawnienia roszczeń w kredytach frankowych oraz ochronie konsumentów.

Przedawnienie roszczeń a kredyt frankowy

Przedawnienie roszczeń jest ważnym aspektem prawa cywilnego, który ma wpływ na możliwość dochodzenia zaległych zobowiązań. W przypadku kredytów we frankach istnieje wiele wątpliwości dotyczących terminu przedawnienia roszczeń. Dotychczasowe interpretacje sądów były różne, co dodatkowo pogłębiało niepewność kredytobiorców.

Przedawnienie roszczeń kredytobiorców

Przez wiele lat przyjmuje się, że przedawnienie roszczeń kredytobiorców wynosi 10 lat. Jednak od 9 lipca 2018 roku termin ten został skrócony do 6 lat dla roszczeń konsumentów. Istotne jest jednak ustalenie od jakiego momentu należy liczyć ten termin.

Dotychczasowe orzecznictwo w sprawie kredytów frankowych nie było jednoznaczne. Niektóre sądy wskazywały, że termin przedawnienia należy liczyć od dnia zawarcia umowy kredytu, podczas gdy inne sądy uważały, że przedawnienie powinno być liczony od dnia wpłaty każdej raty kredytu.

Niedawno jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który jednoznacznie rozstrzygnął tę kwestię. Trybunał uznał, że termin przedawnienia nie może zacząć biec, dopóki kredytobiorca nie dowie się o wadliwości swojej umowy. To oznacza, że momentem rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia jest zazwyczaj złożenie reklamacji do banku, wezwanie banku do zapłaty lub złożenie pozwu przeciwko bankowi.

Ochrona konsumentów

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz uchwała Sądu Najwyższego stanowią ważne kroki w kierunku ochrony konsumentów poszkodowanych przez kredyty frankowe. Trybunał Sprawiedliwości wyraźnie wskazuje, że żadne roszczenia konsumentów dotyczące nieuczciwych warunków umowy nie podlegają przedawnieniu. Jest to istotne zabezpieczenie dla frankowiczów, którzy mogą dochodzić swoich praw i żądać zwrotu nadpłaconych rat kredytowych.

Ponadto, Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 7 maja 2021 r. przyjął innowacyjne podejście do przedawnienia roszczeń bankowych w sprawach kredytów frankowych. Sąd otworzył szerokie możliwości dla kredytobiorców, umożliwiając im żądanie zwrotu wypłaconego kapitału. Termin przedawnienia dla roszczeń bankowych zaczyna bowiem biec dopiero w momencie, kiedy kredytobiorca świadomie zakwestionuje umowę.

Jak przerwać bieg terminu przedawnienia?

W przypadku kredytów frankowych istnieje kilka sposobów, które mogą przerwać bieg terminu przedawnienia roszczeń. Jednym z nich jest złożenie reklamacji do banku, wezwanie banku do zapłaty lub złożenie pozwu przeciwko bankowi. Te działania są istotne, ponieważ w momencie ich dokonania termin przedawnienia zatrzymuje się i można kontynuować dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Warto zauważyć, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz uchwała Sądu Najwyższego dają frankowiczom solidne podstawy do walki o zwrot nadpłaconych rat kredytowych. Przedawnienie roszczeń nie stanowi już przeszkody w dochodzeniu swoich praw i ochronie interesów konsumentów.

Podsumowanie

Kredyty frankowe stanowią trudny i skomplikowany temat dla wielu kredytobiorców. Jednak wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz uchwała Sądu Najwyższego dają nadzieję na walkę o swoje prawa i zwrot nadpłaconych rat kredytowych. Przedawnienie roszczeń nie musi być przeszkodą, gdyż istnieją sposoby przerwania biegu terminu przedawnienia. Kredytobiorcy powinni zdawać sobie sprawę z ochrony, jaką daje im prawo, i nie bać się dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. Ochrona konsumentów jest istotna, a wyroki TSUE i Sądu Najwyższego stanowią ważne kroki w tym kierunku.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie