Home Wiadomości Kredyt 2% z dopłatą państwa PRZYJĘTY: Kto skorzysta z nowej ustawy? Sprawdź, czy jesteś uprawniony!

Kredyt 2% z dopłatą państwa PRZYJĘTY: Kto skorzysta z nowej ustawy? Sprawdź, czy jesteś uprawniony!

dodał Bankingo

Sejm przyjął w piątek ustawę dotyczącą wsparcia państwa dla oszczędzania na cele mieszkaniowe, wprowadzając „bezpieczny kredyt” z dopłatami rządowymi do rat kredytowych. Ustawa przewiduje także specjalne konta oszczędnościowe, które zapewniają dodatkowe premie mieszkaniowe z budżetu państwa, a także waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start.

Sejm wprowadził trzy poprawki zgłoszone przez klub PiS, z których jedna rozszerza listę osób uprawnionych do korzystania z preferencyjnego kredytu. Dotyczy to osób, które odziedziczyły lub otrzymały mieszkanie w ramach darowizny i sprzedały je przed osiągnięciem pełnoletności.

Zgodnie z nowymi przepisami, „bezpieczny kredyt” z okresowo stałą stopą procentową może być udzielony osobom do 45 roku życia, a kwota kredytu nie może przekroczyć 500 tys. zł lub 600 tys. zł dla osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z małżonkiem lub mających co najmniej jedno dziecko. Kredyt może być udzielony tylko na pierwsze mieszkanie.

Dopłaty do rat będą przysługiwać przez 10 lat, a „bezpieczne kredyty” będą udzielane przez banki, które zawrą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w tej sprawie. Ustawa zakłada również waloryzację dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start oraz zwiększenie limitu wydatków budżetu państwa na budownictwo komunalne i społeczne na 2023 rok.

Przepisy dotyczące „bezpiecznego kredytu” i konta mieszkaniowego mają wejść w życie 1 lipca br., zmiany dotyczące umów rezerwacyjnych i deweloperskich oraz waloryzacji dopłat do czynszów w ramach programu Mieszkanie na start będą obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Dodatkowo, ustawa wprowadza zmiany mające na celu ograniczenie handlu umowami rezerwacyjnymi, deweloperskimi oraz innymi zobowiązującymi do przeniesienia praw do lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego. Wprowadzony zostanie zakaz cesji umowy rezerwacyjnej (z wyjątkiem cesji na rzecz członków rodziny) oraz ograniczenie możliwości cesji umowy deweloperskiej. Wyjątki odnoszą się do przypadków cesji na rzecz członków rodziny oraz gdy cesja dotyczy nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego i dokonana zostanie przez nabywcę, który w ciągu 3 lat nie dokonał podobnej cesji innej umowy deweloperskiej.

Ustawa zawiera również przepisy umożliwiające wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców w związku z zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach. Rekompensaty te będą miały zastosowanie dzień po ogłoszeniu ustawy.

Odrzucono poprawki zgłoszone przez opozycję, w tym propozycje Koalicji Obywatelskiej, aby kredyt 2 proc. zmienić na kredyt 0 proc. oraz zamrozić raty kredytów mieszkaniowych na poziomie z grudnia 2021 r. Ponadto, nie zyskały poparcia poprawki zgłoszone przez Koalicję Polską-PSL, które dotyczyły m.in. umożliwienia rodzinom wielodzietnym zaciągnięcia wyższej kwoty „bezpiecznego kredytu” oraz gwarantowanej dopłaty BGK dla kredytobiorcy w wysokości 100 tys. zł na zakup domu lub lokalu mieszkalnego.

Wprowadzone przepisy mają na celu zwiększenie dostępności mieszkań dla obywateli oraz wspieranie oszczędności na cele mieszkaniowe. Program „bezpieczny kredyt” oraz specjalne konta oszczędnościowe z dodatkowymi premiami mieszkaniowymi mają pomóc w realizacji tych celów, jednocześnie wprowadzając ochronę dla kredytobiorców przed ewentualnymi skokami stóp procentowych. Wprowadzone zmiany mają także wpłynąć na ograniczenie spekulacji na rynku nieruchomości oraz zwiększenie możliwości nabycia pierwszego mieszkania przez młodsze pokolenia.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie