Home Wiadomości Koszt prowadzenia sprawy przeciwko Bankowi Millennium – Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Koszt prowadzenia sprawy przeciwko Bankowi Millennium – Wszystko, co powinieneś wiedzieć

dodał Bankingo

Bank Millennium to jedna z wielu instytucji finansowych, która udzielała kredytów indeksowanych, popularnie zwanych kredytami frankowymi. Wiele osób, które zaciągnęły takie zobowiązania, zastanawia się, jaki jest koszt prowadzenia sprawy przeciwko bankowi w celu unieważnienia lub odfrankowienia kredytu. W tym artykule przedstawimy wszystkie istotne informacje na ten temat.

Koszt sporządzenia pozwu przez kancelarię

Jednym z najważniejszych elementów, który interesuje osoby poszukujące pomocy prawnej w sprawie frankowej, jest wynagrodzenie kancelarii. Prowadzenie sprawy frankowej to proces wymagający czasu, wiedzy i zaangażowania prawnika. Przygotowanie do skierowania sprawy do sądu obejmuje m.in. wystąpienie do banku o historię spłaty kredytu, dokonanie wyliczeń, złożenie reklamacji do banku i napisanie pozwu.

Napisanie pozwu w sprawie frankowej to skomplikowane zadanie, które wymaga uwzględnienia szczegółowego stanu faktycznego danej sprawy. Standardowy pozew może mieć nawet 100 stron lub więcej. Przygotowanie takiego dokumentu zajmuje kilka dni lub nawet kilkanaście dni. Prowadzenie procesu frankowego to także udział w rozprawach, przesłuchiwanie świadków i dbanie o realizację wyroku.

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie sprawy frankowej powinno być ustalone indywidualnie, z uwzględnieniem wysokości roszczenia, stopnia skomplikowania sprawy oraz innych indywidualnych czynników. Polski ustawodawca określa minimalne stawki za prowadzenie spraw, które zależą od wartości roszczenia.

W przypadku wygranej sprawy frankowej, sąd zasądza od banku zwrot kosztów procesu poniesionych przez kredytobiorcę. Często kancelarie stosują różne modele wynagrodzenia, takie jak wynagrodzenie jednorazowe lub opłata inicjacyjna powiązana z premią za sukces.

Opłata od pozwu i inne koszty sprawy frankowej

Koszt prowadzenia sprawy frankowej to nie tylko wynagrodzenie dla kancelarii, ale także inne opłaty związane z postępowaniem sądowym. Opłata od pozwu, czyli opłata sądowa, wynosi zazwyczaj 1000 złotych. Dodatkowo, frankowicz musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych od udzielenia pełnomocnictwa dla profesjonalnego pełnomocnika.

W niektórych procesach frankowych może pojawić się konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Opinia taka może wiązać się z kosztem od 1000 do 2000 złotych. Jednak istnieje możliwość uniknięcia tego kosztu poprzez przygotowanie wyliczeń przez prywatnego biegłego przed złożeniem pozwu.

Frankowicz musi również wystąpić do banku o historię spłaty kredytu, co wiąże się z kosztem pozyskania dokumentacji. Koszt ten wynosi zazwyczaj od 100 do 300 złotych.

Warto podkreślić, że po wygranej sprawie frankowej, wszystkie poniesione koszty procesu, takie jak opłaty sądowe, skarbowe czy koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, podlegają zwrotowi na rzecz strony, która wygrała proces. Jednak w przypadku przegranej, frankowicz musi zapłacić na rzecz pełnomocnika banku tzw. koszty zastępstwa adwokackiego.

Proces frankowy to skomplikowana procedura, która często wiąże się z długotrwałymi i kosztownymi postępowaniami sądowymi. W związku z tym wynagrodzenie dla kancelarii prawnej ustalane jest indywidualnie. Polski ustawodawca określa minimalne stawki wynagrodzenia, które są zależne od wartości roszczenia. Poza wynagrodzeniem, frankowicz musi także ponieść opłaty sądowe i skarbowe oraz inne opłaty związane z postepowaniem sadowym, takie jak pozyskanie dokumentacji czy przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że jeśli sprawa frankowa kończy się sukcesem, to wszystkie poniesione przez stronę koszty procesu podlegają pełnemu zwrotowi na jej rzecz.

Podsumowanie

Prowadzenie sprawy przeciwko Bankowi Millennium w celu unieważnienia lub odfrankowienia kredytu wiąże się z pewnymi kosztami. Wynagrodzenie dla kancelarii, opłata od pozwu, koszty uzyskania dokumentacji bankowej czy ewentualny koszt opinii biegłego to elementy, które muszą być uwzględnione. Niemniej jednak, w przypadku wygranej sprawy, koszty poniesione przez frankowicza podlegają zwrotowi. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej i podjąć działania w celu odzyskania sprawiedliwości wobec banku Millennium.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie