Home Bez kategorii Korzystne ugody sądowe dla Frankowiczów

Korzystne ugody sądowe dla Frankowiczów

dodał Bankingo

Jednym z najważniejszych zagadnień, które dotyczą obecnie frankowiczów, jest kwestia rozwiązywania sporów z bankami w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Wiele osób zastanawia się, jaka jest najlepsza strategia, aby zakończyć ten długoletni spór i odzyskać nadpłacone pieniądze. W tym artykule przyjrzymy się ugodom sądowym jako jednemu z możliwych rozwiązań dla frankowiczów.

Po co ugoda, skoro frankowicze wygrywają praktycznie wszystkie sprawy przeciwko bankom?

Obecnie w polskich sądach dominuje korzystna dla frankowiczów linia orzecznicza, która skutkuje tym, że niemal wszyscy sędziowie wydają wyroki stwierdzające nieważność umowy frankowej. Wyroki te udowadniają, że wiele lat temu banki wybrały nieuczciwy sposób zarabiania pieniędzy i wtedy żaden regulator nie był w stanie nad tym zapanować. Szala jest obecnie po stronie frankowiczów, ale z uwagi na brak prawa precedensu w Polsce nigdy nie mamy pewności, jaki wyrok zapadnie w danej sprawie. Dlatego warto pomyśleć o sprawiedliwej ugodzie sądowej, która może zapewnić pewność rozstrzygnięcia sporu na korzyść konsumenta.

Dziś nie ulega już wątpliwości, że banki jako „instytucje zaufania publicznego”, udzielając kredytów frankowych, w sposób rażący naruszały zasady współżycia społecznego i stosowały zabronione praktyki rynkowe. Potwierdzają to obszerne orzecznictwo TSUE i sądowe wygrane frankowiczów w Polsce. Teraz banki mają szansę, aby nie tylko naprawić wyrządzoną konsumentom szkodę, ale również oszczędzić gorące pieniądze, a przecież to jest główny motor ich działania.

Jeżeli banki nie zaczną zawierać sprawiedliwych ugod sądowych, to stracą na procesach z frankowiczami wizerunkowo oraz finansowo. Średnio na każdym procesie banki ponoszą dodatkowe wydatki w wysokości około 200 tys. zł – z tytułu odsetek ustawowych, kosztów złożenia apelacji i zastępstwa procesowego.

Na jednej z rozpraw TSUE sędzia zadał przewodniczącemu KNF pytanie o sytuację w Polsce: „Czy cały system bankowy opiera się na nieuczciwości? Czy bank może funkcjonować tylko wtedy, gdy warunki umowne są nieuczciwe? Być może coś trzeba zrobić, żeby to naprawić”. To dobrze oddaje niepokój niezależnych sędziów europejskich odnośnie do sytuacji polskich kredytobiorców. Kolejne sprzyjające wyroki TSUE zmniejszają ryzyko przegranej, ale ze względu na system prawny w Polsce nie da się go zminimalizować do zera. Dlatego podkreślam jeszcze raz, sprawiedliwa ugoda sądowa jest rozwiązaniem, które pozwoli frankowiczom uporać się z toksycznym kredytem szybciej, jednocześnie dając pewność rozstrzygnięcia sporu na korzyść konsumenta.

Czy istnieje ryzyko, że obecna, bardzo korzystna dla frankowiczów linia orzecznictwa w Polsce może się zmienić?

Bardzo duża liczba zbieżnych ze sobą wyroków ukształtowała linię orzeczniczą na korzyść frankowiczów. Jednak brak prawa precedensu w Polsce powoduje, że nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, czy frankowicz w każdym wypadku wygra z bankiem, bo nie jest tak, że skutek dochodzenia roszczeń w sądzie zawsze wygląda tak samo.

Jednak niektóre aspekty spraw są zawsze identyczne – przede wszystkim stwierdzenie nieważności umowy w sentencji wyroku prowadzi do tego, że hipoteka banku zostanie „wykreślona z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości”, nawet bez konieczności wyrażania na to zgody w postaci wystawienia przez bank tzw. listu mazalnego. Kolejna rzecz, która jest zbieżna we wszystkich rozstrzygnięciach spraw frankowych członków naszej społeczności, to fakt, że po ogłoszeniu prawomocnego wyroku frankowicze przestają być kredytobiorcami. Nie mają już kredytu: bank nie pobiera rat, zadłużenie przestaje istnieć.

Podsumowując, ryzyko jest zawsze, bo nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich przyszłych okoliczności (politycznych, prawnych czy społecznych), jednak na dziś nie ma realnego zagrożenia, że linia orzecznicza zmieni się na korzyść banków. Wobec tego sprawiedliwe ugody sądowe są dobrym rozwiązaniem dla obu stron.

Oczywiście jest duża grupa frankowiczów, która nie boi się ryzyka i nie jest zainteresowana żadną ugodą, ponieważ dodatkowo zamierza pozwać bank o rekompensatę, czyli zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

TSUE jest ostoją frankowiczów od dawna i w istotny sposób determinuje zachowanie konsumentów. Korzystne wyroki z ostatnich miesięcy całkowicie uspokoiły społeczność frankowiczów, bowiem nie ma już wątpliwości, że banki nie mogą mieć żadnych roszczeń o korzystanie z kapitału czy waloryzację umowną wobec kredytobiorców. Zresztą jeszcze przed decyzją TSUE z 15 czerwca tego roku banki też przegrywały wszystkie tego typu sprawy sądowe w Polsce.

Oczywiście pozwanie banku to zawsze trudna decyzja, ale ze względu na korzystną linię orzeczniczą dziś jest o wiele łatwiejsza niż 8 lat temu. Warto tu zaznaczyć, że niektórzy frankowicze ciągle nie mogą przyznać sami przed sobą, że byli podatni na manipulacje banków przy podpisywaniu umowy kredytowej, więc ciężko jest im podjąć decyzję o procesie.

Podsumowanie

Ugody sądowe stanowią jedno z możliwych rozwiązań dla frankowiczów, którzy chcą zakończyć długoletni spór z bankami w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich. Pomimo korzystnej linii orzeczniczej, niektórzy kredytobiorcy decydują się na skierowanie sprawy do sądu, aby uzyskać rekompensatę za wyrządzone im szkody. W obecnej sytuacji ugoda sądowa może być atrakcyjną opcją, która pozwoli frankowiczom szybciej uporać się z toksycznym kredytem i odzyskać nadpłacone pieniądze. Ostateczna decyzja należy jednak do samych kredytobiorców, którzy muszą wziąć pod uwagę swoje indywidualne okoliczności oraz ryzyko związane z procesem sądowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie