Home Wiadomości Kolosalny wzrost zarobków banków. Zysk całego sektora wzrósł o 200 proc.

Kolosalny wzrost zarobków banków. Zysk całego sektora wzrósł o 200 proc.

dodał Bankingo

Wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce są jednym z kluczowych wskaźników kondycji gospodarki. Od stycznia do lipca 2023 r. odnotowano znaczący wzrost zysku netto całego sektora bankowego. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowała raport, z którego wynika, że zysk sektora bankowego wzrósł o 199,9 proc. w skali roku. W tym artykule przyjrzymy się szczegółom tych wyników i ich wpływowi na kondycję sektora bankowego.

Zyski netto sektora bankowego

Według danych KNF, zysk finansowy netto sektora bankowego na koniec lipca 2023 r. wyniósł imponujące 14,7 mld zł. To oznacza wzrost o 9,8 mld zł w porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec lipca 2022 r. Wzrost ten stanowi aż 199,9 proc. w skali roku. W porównaniu z wynikiem osiągniętym na koniec czerwca 2023 r., zysk netto sektora bankowego spadł o 1,1 mld zł, co stanowi 7,1 proc. w skali miesiąca.

Straty i zyski banków

Na koniec lipca 2023 r., banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 6,1 mld zł. Stanowi to około 1,3 proc. aktywów sektora. Jednak pozostałe banki w sektorze osiągnęły łączny zysk wynoszący 22 mld zł. Wyniki te pokazują, że sektor bankowy w Polsce jest zróżnicowany pod względem wyników finansowych poszczególnych instytucji.

Składniki wyniku finansowego

Analizując składniki wyniku finansowego sektora bankowego, możemy zauważyć, że wynik z odsetek w okresie styczeń-lipiec 2023 r. wyniósł 55,66 mld zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynik z prowizji sięgnął natomiast 10,87 mld zł, co stanowi spadek o 1,1 proc. w skali roku. Koszty działania wyniosły 26,45 mld zł, co stanowi spadek o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Odpisy wyniosły 3,82 mld zł, co stanowi spadek o 12,7 proc. w skali roku.

Wskaźniki rentowności sektora bankowego

Wskaźnik ROE (Return on Equity) sektora bankowego na koniec lipca 2023 r. wyniósł 11,51 proc. Wskaźnik ten wzrósł o 9,61 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i o 2,39 pkt proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wskaźnik ROA (Return on Assets) wyniósł 0,74 proc., co oznacza wzrost o 0,62 pkt proc. w porównaniu z rokiem poprzednim i o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. Te wskaźniki wskazują na stabilną rentowność sektora bankowego.

Marża odsetkowa netto i wskaźniki adekwatności kapitałowej

Marża odsetkowa netto (NIM) sektora bankowego na koniec lipca 2023 r. wyniosła 3,71 proc. To oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem i rokiem poprzednim. Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora bankowego na koniec czerwca 2023 r. były na poziomie 21,42 proc. (TCR) i 19,69 proc. (T1).

Wzrost poziomu ekspozycji na ryzyko operacyjne

W drugim kwartale 2023 r. odnotowano wzrost poziomu ekspozycji sektora bankowego na ryzyko operacyjne. Jednocześnie zaobserwowano spadek poziomu ekspozycji na ryzyko kredytowe. Wzrost funduszy własnych sektora bankowego o 12,3 mld zł wskazuje na stabilną sytuację kapitałową sektora.

Podsumowanie

Wyniki finansowe sektora bankowego w Polsce na pierwsze siedem miesięcy 2023 r. są imponujące. Zysk netto wzrósł o 199,9 proc. w skali roku, co stanowi znaczący postęp. Pomimo strat wykazanych przez niektóre banki komercyjne, sektor jako całość odnotował wzrost zysków. Wskaźniki rentowności i adekwatności kapitałowej wskazują na stabilną kondycję sektora. Wzrost poziomu ekspozycji na ryzyko operacyjne stanowi jednak istotne wyzwanie dla sektora bankowego. Mimo to, ogólny obraz sektora bankowego w Polsce jest optymistyczny, co wpływa na pozytywne perspektywy gospodarcze kraju.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie