Home Wiadomości Kobieta zaciągnęła kredyt na auto i wpadła w spiralę długów; Prokurator Generalny wnosi o uchylenie nakazu zapłaty

Kobieta zaciągnęła kredyt na auto i wpadła w spiralę długów; Prokurator Generalny wnosi o uchylenie nakazu zapłaty

dodał Bankingo

W 1997 roku kobieta zaciągnęła kredyt w wysokości 50 tys. zł na zakup samochodu dla swojego męża. Po kilkunastu latach, z długiem przekraczającym 330 tys. zł, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wystąpił ze skargą nadzwyczajną w tej sprawie, domagając się uchylenia nakazu zapłaty.

Kobieta miała problemy ze spłatą kredytu, gdy zostało do spłacenia jeszcze 20 tys. zł. Samochód został skradziony, a jej mąż wyjechał za granicę i przestał spłacać kredyt. Zmarł w 2021 roku, nie pozostawiając żadnego majątku. W rezultacie egzekucja należności została skierowana na emeryturę kobiety, zajmowaną w jednej trzeciej wysokości.

Prokurator Generalny zarzucił orzeczeniu nakazu zapłaty naruszenie konstytucyjnych zasad, takich jak praworządność, sprawiedliwość proceduralna, zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, pewność i bezpieczeństwo prawne, a także ochrona konsumenta przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Wniosek o uchylenie nakazu zapłaty został złożony do Sądu Najwyższego.

W skardze Ziobry wskazano, że sąd nie zbadał potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umowy na zakup ratalny samochodu oraz wysokości dochodzonego roszczenia. Skarga podkreśla, że dochodzone roszczenie w 2008 roku było już przedawnione, a uprawomocnienie się kwestionowanego obecnie nakazu zapłaty uniemożliwiło pozwanemu podniesienie zarzutu przedawnienia.

Prokurator Generalny wnosi o uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Elblągu, a także o wstrzymanie prowadzonego wobec kobiety postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia skargi nadzwyczajnej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie