Home Wiadomości KNF nadal wytrwale będzie bronić banki przed Frankowiczami? Co wiemy z nowego wywiadu z Jackiem Jastrzębskim

KNF nadal wytrwale będzie bronić banki przed Frankowiczami? Co wiemy z nowego wywiadu z Jackiem Jastrzębskim

dodał Bankingo

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) odgrywa istotną rolę w polskim systemie finansowym. Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, został powołany na drugą kadencję i jest gotowy do kontynuowania pracy na rzecz profesjonalnego i obiektywnego nadzoru finansowego. W swoim pierwszym wywiadzie udzielonym dla serwisu Businessinsider po ponownym wyborze na stanowisko przewodniczącego, Jastrzębski przedstawił swoje priorytety na kolejne pięć lat. W centrum uwagi KNF będą relacje z klientami oraz rozwój rynku kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę. Ponadto, KNF będzie dążyć do rozbudowywania kompetencji związanych ze ściganiem nadużyć i przestępstw na rynku finansowym.

Relacje z klientami w centrum uwagi

Jednym z głównych priorytetów Jastrzębskiego na kolejną kadencję jest skoncentrowanie się na relacjach z klientami. Przewodniczący KNF uważa, że większość problemów sektora finansowego wynika z niewystarczającego uwzględnienia aspektów klientowskich. Dlatego KNF zamierza postawić na holistyczne podejście, które uwzględnia zarówno stabilność i wypłacalność podmiotów nadzorowanych, jak i interes klientów. Ta refleksja skłoniła KNF do stworzenia m.in. wskaźnika finansowania długoterminowego (WFD), który ma na celu zapewnienie klientom kredytów hipotecznych o stałej stopie na odpowiednio długi okres. Działania KNF mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom rynku finansowego.

„Lekcją, jaką rynek i nadzór finansowy wyciągnęły z ostatnich lat, jest niewątpliwie to, że w centrum muszą być relacje z klientami.” – Jacek Jastrzębski

Rozwój rynku kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę

KNF ma również na celu wspieranie rozwoju rynku kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę. Już od 2019 roku kredyty o stałej stopie są oferowane przez wszystkie banki na mocy rekomendacji KNF. Przewodniczący Jastrzębski uważa, że kredyty te stanowią kluczowy element rynku finansowego i są coraz chętniej wybierane przez klientów. Jednakże, ze względu na zmienność stóp procentowych, rynek ten napotykał pewne trudności. Niemniej jednak, KNF utrzymuje, że rozwój rynku kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę jest ważny i nie zamierza z niego rezygnować. KNF będzie dążyć do dalszego popularyzowania tych kredytów i zapewnienia odpowiednich warunków dla ich rozwoju.

Frankowicze i ryzyko związane z kredytami walutowymi

Jednym z ważnych zagadnień poruszanych w wywiadzie było ryzyko związane z kredytami walutowymi, zwłaszcza z kredytami w frankach szwajcarskich. KNF jest odpowiedzialna za monitorowanie i zarządzanie tym ryzykiem. Przewodniczący Jastrzębski podkreślił, że obecnie ryzyko kredytów frankowych jest stosunkowo dobrze pokryte rezerwami banków.

Jednakże, istnieje możliwość otwarcia ryzyka prawnego dotyczącego spłaconego już portfela kredytów walutowych oraz ryzyko zainfekowania myśleniem dotyczącym kredytów frankowych ich odpowiedników opartych o WIBOR. KNF nadal śledzi te zagadnienia i jest gotowa podjąć interwencję w przypadku wystąpienia sytuacji wymagającej systemowego rozwiązania ustawowego.

Tak więc można się spodziewać, że gdyby była taka możliwość i poparcie w tej kwestii nowego rządu KNF nadal w tej kwestii będzie wspierał banki, gdyż powszechnie uważa się, że obecnie ustawa frankowa to pomoc dla banków a nie dla obywateli, którzy radzą sobie w sądach doskonale i wygrywają z bankami już przeszło 95% spraw.

Trudno obecnie powiedzieć, co ma na myśli Jastrzębski mówiąc o ryzyku zainfekowania myśleniem dotyczącym kredytów frankowych ich odpowiedników opartych o WIBOR? Być może chodzi o to, że kredytobiorcy zaczną badać swoje umowy i stwierdzą, że powinny być zgodne z prawem?

Polityka dywidendowa podmiotów nadzorowanych

KNF utrzymuje konserwatywne podejście do polityki dywidendowej podmiotów nadzorowanych. Przewodniczący Jastrzębski podkreśla, że polityka dywidendowa jest oparta na względach prawnych i merytorycznych. KNF nie przewiduje radykalnej zmiany tej polityki, jednakże może istnieć pewna elastyczność zależna od specyfiki poszczególnych rynków.

„Nasza polityka dywidendowa zawsze się broniła. Dlatego nie zakładam rewolucji w podejściu do dzielenia się zyskiem przed podmioty, na których dywidendy mamy wpływ.” – Jacek Jastrzębski

KNF nadal będzie po stronie banków

Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, przedstawił swoje priorytety na kolejną kadencję. Relacje z klientami oraz rozwój rynku kredytów hipotecznych opartych o stałą stopę będą znajdować się w centrum uwagi KNF. KNF będzie również monitorować ryzyko związane z kredytami walutowymi, takimi jak kredyty w frankach szwajcarskich – bacznie monitorując aby fala pozwów, zwłaszcza od tych kredytobiorców co już dokonali spłaty kredytu we frankach nie zrobiła krzywdy bankom i nie przeszkodziła w kontynuacji rekordowych zarobków.

Polityka dywidendowa podmiotów nadzorowanych będzie kontynuowana, opierając się na względach prawnych i merytorycznych. Jastrzębski zapewnia, że KNF pozostaje profesjonalną i obiektywną instytucją, gotową do kontynuowania swojej roli w polskim systemie finansowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie