Home Edukacja Kiedy wyrok w sprawie o kredyt we frankach jest ostateczny?

Kiedy wyrok w sprawie o kredyt we frankach jest ostateczny?

dodał Jacek Kabała

Kluczowym celem dla wielu osób mających kredyt frankowy jest uznanie umowy za nieważną. To właśnie na tym etapie rozpoczyna się główny proces, który toczy się przed sądem pierwszej instancji. W tym artykule przyjrzymy się jednak również innym etapom postępowania, które mogą wystąpić po drodze. Dowiesz się, kiedy możemy uznać sprawę frankową za zakończoną i jakie jeszcze procesy mogą nas czekać.

Proces przed sądem pierwszej instancji

Najważniejszym celem postępowania jest uzyskanie wyroku sądu pierwszej instancji, który unieważni umowę kredytu frankowego. W trakcie tego procesu dochodzi do przeprowadzania dowodów, badania dokumentów oraz przesłuchiwania świadków. To właśnie na podstawie tych dowodów sąd podejmuje decyzję, czy umowa kredytu jest ważna, czy też nie.

Sąd drugiej instancji

Po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji istnieje możliwość odwołania się do sądu drugiej instancji. Choć bank nie zawsze składa apelację, w przypadku spraw frankowych jest to dość powszechne. Dopiero wyrok sądu drugiej instancji, zwany również wyrokiem prawomocnym, umożliwia podjęcie dalszych działań, takich jak skierowanie sprawy do komornika w celu wymuszenia wykonania wyroku.

Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

Jeśli wyrok sądu drugiej instancji jest niekorzystny dla banku, istnieje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Proces przed tym sądem może trwać kilka miesięcy, a w przypadku przyjęcia skargi do rozpoznania, nawet kilka lat. Warto jednak zaznaczyć, że Sąd Najwyższy nie przyjmuje wszystkich skarg kasacyjnych. Przed rozpoznaniem sprawy, sąd musi stwierdzić, czy istnieje ogólne i ważne dla całego kraju zagadnienie prawne, które uzasadnia rozpoznanie sprawy.

Potencjalny pozew banku o zapłatę

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu, rozliczenie się z bankiem może być kolejnym krokiem. Istnieje jednak ryzyko, że bank wytoczy pozew o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu korzystania z kapitału. Warto jednak pamiętać, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że bankom nie przysługuje takie dodatkowe wynagrodzenie. Niemniej jednak, banki mogą próbować dochodzić swoich roszczeń, dlatego ważne jest podjęcie odpowiedniej obrony.

Skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W sprawach frankowych sądy pierwszej instancji często zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem dotyczącym prawa unijnego. Jeśli pojawia się zagadnienie związane z prawem unijnym, proces może zostać zawieszony do czasu uzyskania odpowiedzi od Trybunału. Oczekiwanie na odpowiedź może wydłużyć proces o kilka miesięcy. Warto jednak zaznaczyć, że proces przed Trybunałem nie zawsze jest konieczny.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Ostatecznym krokiem w procesie unieważnienia kredytu frankowego jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Istnieją dwie drogi, które prowadzą do tego celu. Pierwszą i najprostszą jest złożenie skutecznego wniosku do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego, z kwitem muzealnym lub prawomocnym wyrokiem stwierdzającym nieważność umowy kredytu warunkowego. W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd, istnieje również możliwość wniesienia pozwu do sądu cywilnego w celu stwierdzenia niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Podsumowanie

Wygranie procesu o unieważnienie umowy kredytu warunkowego, rozliczenie się z bankiem oraz wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej to kluczowe etapy w drodze do zakończenia sprawy frankowej. Warto jednak pamiętać, że pomimo uzyskania prawomocnego wyroku, może być konieczne podjęcie dodatkowych działań w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami banku. Każdy przypadek może być inny, dlatego ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie