Home Edukacja Kiedy można przegrać sprawę Frankową?

Kiedy można przegrać sprawę Frankową?

dodał Bankingo

Kwestia kredytów we frankach szwajcarskich wciąż budzi kontrowersje i prowadzi do licznych sporów sądowych.Wiele osób zastanawia się, kiedy można przegrać sprawę frankową i jakie czynniki mogą wpłynąć na decyzję sądu. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu możliwości przegranej w sprawie o kredyt frankowy.

Na początek wskazać należy, że frankowicze obecnie przegrywają jedynie 3% spraw, więc jest to dość marginalna sprawa.Jednak przegrać sprawę frankową można jeśli wystąpią czynniki wymienione poniżej czynniki, choć zaistnienie takiego czynnika absolutnie nie przesądza o przegranej. Zawsze przed złożeniem powództwa należy indywidualnie skonsultować sprawę z doświadczoną kancelarią frankową.

Czynnik nr 1: Status konsumenta i klauzule abuzywne w umowie

Jednym z kluczowych czynników, który może wpłynąć na wynik sprawy o kredyt frankowy, jest status kredytobiorcy jako konsumenta oraz obecność klauzul abuzywnych w umowie. Unijna dyrektywa 93/13/EWG chroni konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków i ma na celu zapobieganie umieszczaniu abuzywnych zapisów w umowach kredytowych.

Osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach na cele prywatne i niepowiązane z działalnością gospodarczą, mają większe szanse na unieważnienie umowy na podstawie klauzul abuzywnych.

Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie umowy frankowe zawierają takie zapisy, a niektóre banki proponowały wzorce umowne, w których klauzule abuzywne można łatwo wyeliminować.

Ważne jest, aby zasięgnąć porady wyspecjalizowanego prawnika frankowego, który dokładnie przeanalizuje umowę i oceni szanse na powodzenie zaskarżenia warunków kredytowych.

Czynnik nr 2: Wykształcenie i zawód kredytobiorcy

Wykształcenie i zawód kredytobiorcy mogą mieć znaczenie dla wyniku sprawy o kredyt frankowy.W przeszłości istniało przekonanie, że osoby o wyższym wykształceniu lub pełniące określone funkcje (np. sędziowie, ekonomiści) mogą mieć utrudnioną sytuację w procesie sądowym. Jednak obecnie sądy coraz rzadziej biorą to pod uwagę i wykształcenie czy zawód nie są przeszkodą w unieważnieniu umowy.

Warto jednak zauważyć, że istnieją pewne skrajne sytuacje, w których kredytobiorca miał bezpośredni udział w tworzeniu warunków umownych kredytu. W takich przypadkach sędziowie mogą uznać, że osoba ta miała świadomość ryzyka walutowego i nie przysługuje jej ochrona jako konsumentowi.

Czynnik nr 3: Prowadzenie działalności gospodarczej i najem mieszkania

Prowadzenie działalności gospodarczej lub wynajem mieszkania mogą mieć wpływ na wynik sprawy o kredyt frankowy. Sędziowie często badają, czy kredytobiorca wykorzystywał kredytowany lokal na cele związane z działalnością gospodarczą. Jeśli tak, może to wpłynąć na decyzję sądu i utrudnić unieważnienie umowy na podstawie klauzul abuzywnych.

Jednak samo zarejestrowanie działalności gospodarczej pod adresem kredytowanej nieruchomości nie jest automatycznym powodem przegranej sprawy. Istotne jest, czy nieruchomość była faktycznie wykorzystywana do celów gospodarczych, czy też głównie jako mieszkanie. Sędziowie często rozważają te okoliczności i podejmują indywidualne decyzje w zależności od przedstawionych dowodów.

W przypadku najmu mieszkania, sędziowie zwykle nie mają problemu z uznaniem kredytobiorcy za konsumenta, jeśli nieruchomość była pierwotnie kupowana jako cel prywatny.

Czynnik nr 4: Postawa sędziów

Postawa sędziów może mieć znaczący wpływ na wynik sprawy o kredyt frankowy. Istnieją sędziowie, którzy prezentują negatywne nastawienie do spraw frankowych i często odrzucają powództwa, mimo że inni sędziowie na tym samym wydziale mogliby je uwzględnić i unieważnić umowę.

Należy jednak zauważyć, że takie wyroki są często niezgodne z najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego i TSUE, dlatego po wniesieniu apelacji, sąd wyższej instancji często zmienia wyrok i unieważnia umowę.

Warto jednak zwrócić uwagę, że niektórzy sędziowie mogą opóźniać postępowanie, np. wzywając świadków, którzy nie uczestniczyli w procesie udzielania kredytu, co prowadzi do przedłużenia trwania sprawy. Należy jednak pamiętać, że tacy sędziowie stanowią niewielki odsetek ogółu, a dwuinstancyjność pozwala na eliminację błędnych orzeczeń.

Czynnik nr 5: Obowiązek informacyjny banku

Obowiązek informacyjny banku wobec kredytobiorcy ma duże znaczenie w sprawach frankowych. Wiele wyroków sądowych wskazuje, że banki często nie dochowały tego obowiązku, nie informując kredytobiorców o ryzyku związanym z kredytem waloryzowanym kursem franka.

Jednak istnieją również banki, które rzetelnie informowały kredytobiorców o ryzyku walutowym i przedstawiały symulacje wpływu kursu franka na wysokość zadłużenia. W takich przypadkach unieważnienie umowy może być utrudnione.

Należy jednak zauważyć, że sama niewłaściwa informacja nie gwarantuje przegranej sprawy. Sądy dokładnie analizują wszystkie okoliczności i dowody przed podjęciem decyzji.

Podsumowanie

Przegrana w sprawie o kredyt frankowy nie jest niemożliwa, ale ryzyko jest minimalne, zwłaszcza jeśli kredytobiorca jest konsumentem i umowa zawiera klauzule abuzywne.Należy pamiętać, że w 2023 roku frankowicze wygrywają 97% spraw.

Wykształcenie czy zawód nie są przeszkodą w unieważnieniu umowy, ale pewne skrajne przypadki mogą utrudnić sprawę. Prowadzenie działalności gospodarczej lub najem mieszkania również może mieć wpływ na wynik sprawy, ale nie jest to automatyczna przegrana.

Postawa sędziów może mieć znaczenie, ale dwuinstancyjność pozwala na eliminację błędnych wyroków. Obowiązek informacyjny banku również odgrywa rolę, ale to nie tylko wystarczy do wygranej sprawy.

W każdym przypadku warto skonsultować się z wyspecjalizowanym prawnikiem frankowym, który dokładnie przeanalizuje umowę i oceni szanse na powodzenie sprawy. Sąd uwzględni wszystkie okoliczności i dowody przed podjęciem decyzji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie