Home Wiadomości Kancelarie frankowe w Łodzi: Wygrane frankowiczów i wyzwania dla banków

Kancelarie frankowe w Łodzi: Wygrane frankowiczów i wyzwania dla banków

dodał Bankingo

Rok 2023 okazał się wyjątkowo udany dla frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał rekordową liczbę korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń. Ostatni wyrok TSUE, opublikowany 14 grudnia, poruszał istotne kwestie dotyczące terminu przedawnienia roszczeń banków i stosowania prawa zatrzymania przez instytucje kredytowe. Dla banków oznacza to utrudnienia w przekonywaniu frankowiczów do zawierania ugód, które są najtańszym sposobem na pozbycie się umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego.

Niewielka liczba zawartych ugód

Według naszych danych, na koniec października bieżącego roku odnotowano około 77 tysięcy zawartych ugód. Porównując tę liczbę z ilością aktywnych umów kredytowych (360 tysięcy) oraz ilością prowadzonych spraw sądowych (147 tysięcy), można zauważyć, że banki muszą bardziej intensywnie promować zawieranie ugód. Szczególnie teraz, gdy zainteresowanie ze strony frankowiczów w podpisywanie ugód maleje.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 roku, do sądów rejonowych i okręgowych wpłynęło 58 670 spraw związanych z kredytami frankowymi, co wynika z najnowszych informacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wzrost liczby pozwów od kancelarii frankowych

Wzrost liczby pozwów frankowych od kancelarii frankowych jest zauważalny we wszystkich dużych miastach, w tym również w Łodzi. Frankowicze chętnie pozywają banki ze względu na przychylne nastawienie sądów i szybkie wdrażanie wyroków TSUE. Kancelarie frankowe w Łodzi regularnie przekazują informacje o wygranych sprawach w sądach oraz korzyściach, jakie wynikają z nich dla frankowiczów.

Kredyty frankowe a stabilność systemu finansowego

Narodowy Bank Polski opublikował „Raport o stabilności systemu finansowego”, w którym potwierdzono, że kredyty frankowe wciąż stanowią największe wyzwanie dla banków. Banki mogą potrzebować dodatkowych rezerw w wysokości od 25 mld zł do 40 mld zł, aby pokryć ryzyko generowane przez te kredyty. Chociaż banki starały się zarządzać tym ryzykiem poprzez oferowanie ugód kredytobiorcom i tworzenie rezerw finansowych, koszty tych działań są bardzo wysokie.

Autorzy raportu podkreślają jednak, że stopniowe ponoszenie tych kosztów przez banki nie powinno zagrażać stabilności systemu bankowego. Należy również zauważyć, że nie tylko aktywne kredyty, ale także kredyty już spłacone generują ryzyko dla banków, ponieważ ich kredytobiorcy mogą wystąpić z roszczeniami.

Wysokość rezerw bankowych a koszty prawne

Na koniec drugiego kwartału 2023 roku banki posiadały rezerwy w wysokości około 63% wartości portfeli kredytów frankowych. Jednak wykorzystano już około 20% tych rezerw, co oznacza, że faktyczny koszt ponoszony przez banki na ryzyko prawne jest wyższy niż wartość ich rezerw.

Warto zauważyć, że liczba pozwów frankowych wciąż rośnie, a bankom zależy na zawieraniu ugód, które do tej pory podpisano ponad 73 500, o wartości ponad 12,5 mld zł. Pomimo ryzyka generowanego przez kredyty frankowe, ich wpływ na cały portfel kredytów mieszkaniowych jest niewielki, a banki rekompensują straty wysokimi marżami odsetkowymi, co zapewnia stabilność systemu.

Wyrok TSUE a zawieranie ugód

Wyrok TSUE nie ułatwi bankom promowania zawierania ugód. Zgodnie z raportem NBP, ugody są dla banków najtańszym sposobem na pozbycie się aktywnych kredytów frankowych i mają również pozytywny wpływ na wyciszenie problemu frankowego. Banki będą jednak nadal utrzymywać, że ugoda jest najlepszym sposobem na rozwiązanie sporu i zakończenie tematu. Kredytobiorcy powinni jednak nie polegać tylko na zapewnieniach banku i samodzielnie weryfikować te twierdzenia.

Działania banków w zakresie promowania ugód

Można się spodziewać, że banki będą intensyfikować działania promujące zawieranie ugód, zwłaszcza po kolejnym korzystnym dla kredytobiorców wyroku TSUE. W wyroku z [data], Trybunał udzielił odpowiedzi na pytania skierowane przez warszawski sąd, dotyczące m.in. terminu przedawnienia roszczeń banku i prawa zatrzymania stosowanego przez banki. Wyrok ten pomoże w rozstrzyganiu spraw frankowych i może spowodować kolejną falę pozwów.

Unieważnienie umów frankowych w Łodzi

Unieważnienie umów kredytu frankowego w Łodzi nie stanowiło problemu. Kancelarie adwokackie, takie jak Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski, odniosły sukcesy w unieważnianiu umów frankowych przed łódzkimi sądami. Przykładem jest unieważnienie umowy kredytowej z Deutsche Bankiem, które zajęło 39 miesięcy i przyniosło kredytobiorcom zysk w wysokości 188 000 zł. Podobnie, unieważnienie umowy z PKO BP trwało 30 miesięcy, a kredytobiorcy zyskali ponad 393 000 zł.

Wnioski dla banków i Frankowiczów

Kancelarie frankowe w Łodzi odnoszą sukcesy w unieważnianiu umów kredytowych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wyroki TSUE oraz działania kancelarii adwokackich przyczyniają się do wzrostu liczby pozwów od Frankowiczów.

Banki z kolei muszą intensyfikować promocję zawierania ugód, aby zminimalizować ryzyko prawne związane z umowami kredytowymi. W przyszłości unieważnienie umów frankowych nadal będzie stanowiło wyzwanie dla banków, jednak stabilność systemu finansowego nie jest zagrożona.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie