Home Wiadomości Jutro RPP znów obniży stopy procentowe? Jest prognoza dużego banku co się będzie działo.

Jutro RPP znów obniży stopy procentowe? Jest prognoza dużego banku co się będzie działo.

dodał Bankingo

W ostatnich latach polska gospodarka dynamicznie się rozwijała, ale czy nadchodzące miesiące przyniosą kontynuację tego trendu? Ekonomiści PKO BP prognozują nową obniżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Jakie są przyczyny takiego wniosku i jak wpłynie to na polską gospodarkę?

Obniżka stóp procentowych w prognozach

Według ekonomistów PKO BP istnieje duże prawdopodobieństwo, że RPP podejmie decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych. Przewidują oni, że może to nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Mówiąc konkretniej, prognozują obniżkę o 25 pb z ryzykiem ruchu o 50 pb oraz kolejną obniżkę o 25 pb w listopadzie.

Główny ekonomista PKO BP, Piotr Bujak, podkreśla, że chociaż konsumpcja rośnie, to wzrost PKB nie przekracza potencjalnego wzrostu. W efekcie luka popytowa pozostaje ujemna, a prognozowana inflacja CPI i bazowa mają wyraźnie się obniżać w najbliższych kwartałach. Ta sytuacja daje przestrzeń do dalszego dostosowania nominalnych stóp procentowych NBP.

Prognozy inflacji i stóp procentowych

Według PKO BP, nominalne stopy procentowe zostaną obniżone do poziomu 5,5 proc. na koniec bieżącego roku, a następnie do 4,5 proc. do końca przyszłego roku. Ekonomiści podkreślają, że realne stopy procentowe będą utrzymywać się w okolicy 0 proc. lub nieco powyżej. Wraz z postępami w procesie dezinflacji, stopy procentowe mogą dalej spaść.

Po obniżkach stóp procentowych, PKO BP przewiduje, że polityka pieniężna RPP wejdzie w tryb „wait and see”. Głównym czynnikiem wpływającym na dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej będzie sytuacja na rynkach finansowych oraz w otoczeniu zewnętrznym gospodarki.

Czynniki niepewności dla stóp procentowych

W prognozach stóp procentowych istnieje wiele czynników niepewności. Ekonomiści PKO BP wskazują, że kształt funkcji reakcji RPP, tempo dezinflacji, regulacje wpływające na zmiany cen, inflacja bazowa w Polsce, polityka Fed i EBC, kurs złotego oraz szoki na rynku surowców energetycznych będą miały wpływ na kształtowanie się stóp procentowych w przyszłości.

Wpływ obniżek stóp procentowych na gospodarkę

Obniżki stóp procentowych mają na celu pobudzenie gospodarki poprzez obniżenie kosztu kredytu. To z kolei może przyczynić się do wzrostu inwestycji, konsumpcji i aktywności gospodarczej. Niższe stopy procentowe mogą również wpływać na zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia, co korzystnie wpływa na sytuację finansową kredytobiorców.

Jednak obniżka stóp procentowych może również wiązać się z pewnymi ryzykami. Mogą one prowadzić do zwiększenia inflacji lub stymulować nadmierną ekspansję kredytową. W związku z tym, RPP musi dokładnie analizować sytuację gospodarczą i inflacyjną, aby podjąć odpowiednie decyzje dotyczące stóp procentowych.

Podsumowanie

Prognozy ekonomistów PKO BP sugerują, że Rada Polityki Pieniężnej może podjąć decyzję o kolejnych obniżkach stóp procentowych. Obniżki te mają na celu stymulowanie gospodarki i obniżenie inflacji. Niższe stopy procentowe mogą wpływać na wzrost inwestycji, konsumpcji i aktywności gospodarczej, ale także wiążą się z pewnymi ryzykami. RPP musi dokładnie monitorować sytuację gospodarczą i inflacyjną, aby podejmować odpowiednie decyzje dotyczące polityki pieniężnej.

Biorąc pod uwagę te prognozy, inwestorzy i przedsiębiorcy muszą być świadomi możliwych zmian w stawkach procentowych i dostosować swoje strategie finansowe do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie