Home Finanse Jednorazowa amortyzacja środków trwałych – limity na 2024 rok

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych – limity na 2024 rok

dodał Bankingo

W roku 2024 obowiązują nowe limity dla jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Jest to forma ulgi podatkowej, która umożliwia małym podatnikom oraz nowym przedsiębiorcom dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. W tym artykule przedstawimy szczegóły dotyczące jednorazowej amortyzacji, zasady jej stosowania oraz limity obowiązujące w roku 2024.

Czym jest jednorazowa amortyzacja?

Jednorazowa amortyzacja to forma ulgi podatkowej, która pozwala na dokonywanie jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych. Jest to alternatywna metoda amortyzacji, która pozwala na zaliczenie całej kwoty wydatku na środki trwałe do kosztów uzyskania przychodu w jednym roku podatkowym.

Kto ma prawo do jednorazowej amortyzacji?

Prawo do jednorazowej amortyzacji przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą. W przypadku małych podatników, status ten przysługuje tym, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą również mają prawo do jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności.

Limit jednorazowej amortyzacji na rok 2024

Limit jednorazowej amortyzacji na rok 2024 wynosi 230 000 zł. Kwota ta została obliczona na podstawie przeliczenia limitu z euro na polską złotówkę według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W przypadku roku 2024, kurs euro wyniósł 4,6091 zł.

Jakie środki trwałe podlegają jednorazowej amortyzacji?

Jednorazową amortyzację można dokonywać od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Grupa 3-8 obejmuje różne rodzaje środków trwałych, takie jak nieruchomości, maszyny i urządzenia, środki transportu, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne.

Przykłady środków trwałych:

 1. Nieruchomości:
 • Budynki i lokale użytkowe, w których firma prowadzi swoją działalność.
 • Grunty, na których znajdują się budynki.
 1. Maszyny i urządzenia:
 • Maszyny produkcyjne i techniczne.
 • Komputery i sprzęt biurowy.
 • Urządzenia do produkcji, magazynowania i transportu.
 1. Środki transportu:
 • Samochody służbowe dostawcze i ciężarówki.
 • Sprzęt transportowy, np. wózki widłowe.
 1. Wyposażenie:
 • Meble biurowe.
 • Systemy oświetlenia, klimatyzacyjne i wentylacyjne.
 • Narzędzia i wyposażenie specjalistyczne, np. narzędzia budowlane, sprzęt stomatologiczny.
 1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie:
 • Komputery i laptopy.
 • Oprogramowanie użytkowe (np. AutoCad, Adobe).
 • Oprogramowanie systemowe (np. Windows).
 1. Wartości niematerialne i prawne:
 • Patenty, znaki towarowe i prawa autorskie.
 • Licencje i koncesje.

Przeliczenie limitu na walutę polską

Aby przeliczyć limit jednorazowej amortyzacji z euro na polską złotówkę, należy skorzystać z kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs ten jest zaokrąglany do 1 000 zł. W przypadku roku 2024, kurs euro wyniósł 4,6091 zł, co przełożyło się na limit jednorazowej amortyzacji w wysokości 230 000 zł.

Wpływ kursu euro na limit jednorazowej amortyzacji

Kurs euro ma bezpośredni wpływ na limit jednorazowej amortyzacji. Spadek wartości kursu euro powoduje obniżenie limitu, natomiast wzrost wartości kursu euro powoduje jego wzrost. Dlatego też, w związku ze spadkiem kursu euro w stosunku do polskiej złotówki, limit jednorazowej amortyzacji na rok 2024 został obniżony z 241 000 zł do 230 000 zł.

Jak skorzystać z jednorazowej amortyzacji?

Aby skorzystać z jednorazowej amortyzacji, należy spełnić warunki dotyczące statusu małego podatnika lub rozpoczynania działalności gospodarczej. Następnie, w roku podatkowym, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej tych środków. Wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekraczać limitu obowiązującego w danym roku podatkowym.

Podsumowanie

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych to forma ulgi podatkowej, która pozwala małym podatnikom oraz nowym przedsiębiorcom obniżyć podatek poprzez jednorazowe zaliczenie wydatków na środki trwałe do kosztów uzyskania przychodu. W roku 2024 obowiązują nowe limity jednorazowej amortyzacji, wynoszące 230 000 zł. Warto pamiętać, że jednorazowa amortyzacja dotyczy tylko określonych grup środków trwałych i zawsze wymaga spełnienia określonych warunków. Przed skorzystaniem z tej ulgi, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, aby upewnić się, że spełniamy wszystkie wymagania i wykorzystujemy ją w sposób optymalny.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie