Home Finanse Jakie świadczenie emerytalne można otrzymać po 25 latach pracy za najniższą krajową?

Jakie świadczenie emerytalne można otrzymać po 25 latach pracy za najniższą krajową?

dodał Bankingo

W Polsce prawo do emerytury jest uzależnione od spełnienia określonych warunków, takich jak wiek, staż pracy i opłacone składki. Warto zastanowić się, jakie świadczenie emerytalne można otrzymać po 25 latach pracy za najniższą krajową. Emerytura minimalna to jedno z ważnych zagadnień, które warto poznać w kontekście planowania finansowego na przyszłość.

Kto może otrzymać emeryturę minimalną w 2023 roku?

Emerytura minimalna to świadczenie niższe od najniższej emerytury, które ZUS wypłaca coraz częściej. Aby otrzymać emeryturę minimalną, należy spełnić dwa główne warunki:

  • Osiągnięcie wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  • Przepracowanie odpowiedniej ilości lat – minimum 20 lat składkowych dla kobiet i 25 lat składkowych dla mężczyzn.

Ważne jest również uwzględnienie okresów nieskładkowych, które mogą wynosić maksymalnie 1/3 okresów składkowych. W przypadku nieprzepracowania odpowiedniej ilości lat, nie przysługuje emerytura minimalna.

Wysokość emerytury minimalnej

Wysokość emerytury minimalnej jest gwarantowana przez ustawę i podlega corocznej waloryzacji. W 2023 roku minimalna emerytura wzrosła z 1338,44 zł do 1588,44 zł brutto. Emeryt otrzymuje zatem na rękę 1445 zł minimalnej emerytury. Istnieją także nieoficjalne informacje o planowanych podwyżkach najniższych emerytur w 2024 roku, które prawdopodobnie wyniosą 300 zł.

Warunki nieprzyznania minimalnej emerytury

Nie każda osoba, która osiągnęła odpowiedni wiek i przepracowała wymaganą ilość lat, może otrzymać emeryturę minimalną. Przyczyną może być m.in.:

  • Praca krótsza niż 20 lat dla kobiet lub 25 lat dla mężczyzn.
  • Praca „na czarno” lub na umowę o dzieło bez odprowadzania składek do ZUS.
  • Długotrwałe choroby, które uniemożliwiały opłacanie składek emerytalnych.
  • Duża ilość urlopów bezpłatnych.

Ważne jest nie tylko sam staż pracy, ale również okres odprowadzania składek do ZUS. Minimum 2/3 całego czasu wliczanego do emerytury musi stanowić okres składkowy. Lista okresów składkowych i nieskładkowych dostępna jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Optymalny moment przejścia na emeryturę

Przejście na emeryturę wpływa na wysokość świadczenia, dlatego warto rozważyć optymalny moment przejścia. Opóźnienie przejścia na emeryturę o rok może spowodować wzrost świadczenia nawet o około 8 proc. ZUS zaleca, aby w miarę możliwości przepracować kilka dodatkowych lat przed przejściem na emeryturę, co pozwoli na zwiększenie wysokości świadczenia.

Kontynuowanie pracy po przejściu na emeryturę również może przynieść korzyści finansowe. Przy odpowiednich warunkach, można dorabiać, jeśli przychód nie przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przeciwnym razie emerytura może zostać pomniejszona lub zawieszona.

Alternatywne metody zabezpieczenia emerytalnego

Osoby otrzymujące najniższą krajową mogą również rozważyć alternatywne metody zabezpieczenia emerytalnego. W Polsce istnieje kilka możliwości, takich jak:

  • Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) – konta prowadzone przez różne instytucje finansowe, które inwestują zgromadzone środki. Wypłaty są możliwe po ukończeniu 60. roku życia.
  • Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) – podobne do IKE, ale wypłaty są możliwe po ukończeniu 65. roku życia. Wpłaty można odliczyć od podstawy opodatkowania PIT.
  • Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – pracownik i pracodawca przekazują wpłaty na konto PPK. Wypłaty są możliwe po osiągnięciu odpowiedniego wieku.
  • Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – dobrowolne wpłaty zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Podsumowanie

Otrzymanie emerytury minimalnej po 25 latach pracy za najniższą krajową jest możliwe, ale wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak wiek emerytalny i odpowiedni staż pracy. Wysokość emerytury minimalnej podlega corocznej waloryzacji. Istnieją także alternatywne metody zabezpieczenia emerytalnego, które warto rozważyć. Przejście na emeryturę powinno być dokładnie przemyślane, a optymalny moment przejścia może wpłynąć na wysokość świadczenia. Warto także pamiętać o kontynuowaniu pracy po przejściu na emeryturę jako dodatkowym źródle dochodu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie