Home Wiadomości Jak zarobić nawet 40 tys. zł na jednej nieruchomości – Flippery zdradzają tajemnice

Jak zarobić nawet 40 tys. zł na jednej nieruchomości – Flippery zdradzają tajemnice

dodał Agata Mika

Witajcie w świecie nieruchomości, gdzie każda inwestycja kryje w sobie potencjał niezwykłych zysków. Dzisiaj skupimy się na fascynującym aspekcie tego rynku, jakim jest flipping. Można by rzec, że to prawdziwa sztuka przekształcania zwykłych nieruchomości w złote kopalnie. Opowiem Wam, jak to możliwe, że na jednej nieruchomości można zarobić nawet 40 tys. zł, a czasami znacznie więcej. To nie są bajki, to realne historie flipperów, którzy z niedocenianego mieszkania potrafią stworzyć coś wyjątkowego.

Flippery, czyli osoby zajmujące się kupowaniem nieruchomości w celu ich szybkiej odsprzedaży po wyższej cenie, działają na rynku już od wielu lat. Ten sposób na zarabianie pieniędzy zyskał na popularności w Polsce około roku 2015, kiedy to na rynku pojawiło się mnóstwo szkoleń poświęconych tej tematyce. Ale nie dajcie się zwieść, flippery były aktywne już znacznie wcześniej, szczególnie intensywnie w okresie rosnących cen nieruchomości, jak np. w 2008 roku.

Różne sposoby działania Flipperów w Polsce

Flipperzy to prawdziwi strategowie. Stosują różne metody działania, aby maksymalizować zyski. Jedną z takich strategii jest kupno mieszkania wymagającego remontu, przeprowadzenie niezbędnych prac, a następnie sprzedaż nieruchomości po wyższej cenie. Istnieją również tzw. flipy „na brudno”, gdzie nieruchomość, często kupiona za gotówkę lub po rozwiązaniu problemu prawnego, jest odsprzedawana niemal natychmiast, bez przeprowadzenia jakichkolwiek prac remontowych. Flipperzy działają również na rynku pierwotnym, często kupując mieszkania w pakietach od deweloperów na wczesnym etapie inwestycji, aby później odsprzedać je z zyskiem. 

Potencjalne zyski na flippowaniu w Polsce

Zyski flipperów bywają bardzo wysokie – wahają się od 30 do nawet 80 tys. zł, a w niektórych przypadkach mogą osiągać nawet 90 tys. zł na jednej transakcji. Oczywiście nie każdy flip kończy się takim sukcesem. Istnieje wiele czynników ryzyka, takich jak opóźnienia w pracach remontowych, problemy z tytułem prawnym nieruchomości, czy trudności ze znalezieniem kupca. Niemniej jednak potencjalne zyski przyciągają coraz więcej inwestorów, spragnionych zarobić duże pieniądze na rynku nieruchomości.

Kim są flipperzy i dlaczego ich działalność nabiera na znaczeniu

Definicja flippera i krótka historia zjawiska flipowania

Flipper, czyli inwestor nieruchomościowy, to osoba lub grupa osób kupujących nieruchomości w celu szybkiego ich odnowienia i odsprzedaży z zyskiem. Fenomen flipperów na rynku nieruchomości zyskał na popularności szczególnie w okolicach roku 2015, kiedy to zaczęto organizować liczne szkolenia poświęcone temu tematowi. Chociaż w Polsce zjawisko to stało się popularne stosunkowo niedawno, to flipperzy działali już wcześniej, zwłaszcza podczas szybkiego wzrostu cen nieruchomości, na przykład w 2008 roku. Zasadniczo dzięki temu, że kupują tanio, remontują, a potem sprzedają drożej, są w stanie wygenerować znaczące zyski.

Jak flipperzy zdobywają nieruchomości?

Flipperzy często posługują się innowacyjnymi metodami, by znaleźć okazje inwestycyjne. Jedną z nich jest zostawianie ogłoszeń w skrzynkach pocztowych czy na wycieraczkach, gdzie udają potrzebujące rodziny gotowe zapłacić za mieszkanie gotówką. Dzięki temu metoda ta ma sugerować szybki przebieg transakcji bez konieczności oczekiwania na kredyt. Inna praktyka to bezpośrednie poszukiwania ofert z problemami prawnymi, które flipperzy są w stanie szybko rozwiązać, co pozwala im na zakup nieruchomości w okazyjnych cenach.

Wpływ flipperów na rynek nieruchomości

Flippowanie może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla rynku nieruchomości. Z jednej strony flipperzy przyczyniają się do odnowienia i poprawy stanu nieruchomości, co niewątpliwie ma pozytywny wpływ na estetykę i wartość danej okolicy. Z drugiej strony, często są oskarżani o sztuczne napędzanie cen na rynku. Warto jednak zaznaczyć, że uczciwie działający flipperzy nie zawyżają cen bezpodstawnie, a złe praktyki są raczej rzadkością. 

Rodzaje flipów

Flip na rynku wtórnym z remontem

Najbardziej znanym rodzajem flipowania jest zakup nieruchomości na rynku wtórnym, przeprowadzenie gruntownego remontu, a następnie sprzedaż z zyskiem. Ta metoda oferuje możliwość generowania wysokich zysków, zwłaszcza jeśli inwestor jest w stanie znaleźć nieruchomość w atrakcyjnej lokalizacji i po okazyjnej cenie. Remont pozwala nie tylko zwiększyć wartość mieszkania, ale również przyciągnąć szersze grono potencjalnych nabywców.

Flip na brudno – bez remontu

To metoda, która nie wymaga przeprowadzania remontu. Zakłada zakup nieruchomości po bardzo atrakcyjnej cenie, często z problemami prawnymi lub w sytuacjach wymagających szybkiej sprzedaży. Następnie nieruchomość jest odsprzedawana bez żadnych zmian, a zysk generowany jest właśnie na różnicy w cenie zakupu i sprzedaży. Ten rodzaj flipowania wymaga znacznie mniejszych nakładów finansowych, ale także oferuje niższe zyski.

Flip na rynku pierwotnym i gotowce inwestycyjne

Flipowanie na rynku pierwotnym często wiąże się z umową cesji, gdzie inwestor zakupuje mieszkanie w fazie budowy, by sprzedać je z zyskiem po jej zakończeniu. Flipperzy mogą również nabywać nieruchomości hurtowo, co staje się korzystne również dla deweloperów. Gotowce inwestycyjne to zaawansowany rodzaj flipu, gdzie flipper dokonuje kompleksowego remontu, mebluje nieruchomość, a nawet znajduje najemcę, by sprzedać gotową inwestycję z jeszcze wyższym zyskiem.

Potencjalne zyski i ryzyka

Przykładowe zyski z flipów

Flipowanie nieruchomości to coraz bardziej popularna forma inwestowania, która może przynieść naprawdę pokaźne zyski. Przykładowo, według dostępnych danych, na jednej operacji flipowej można zarobić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Wszystko zależy od różnych czynników, takich jak cena zakupu nieruchomości, koszty remontu oraz ostateczna cena sprzedaży. Przypadki, gdzie inwestor zarobił 90 tys. zł w zaledwie kilka miesięcy, choć imponujące, są możliwe do osiągnięcia przy odpowiednim podejściu i umiejętnościach.

Ryzyka związane z flipowaniem

Jednakże, flipowanie nieruchomości jest również obarczone ryzykiem. Mogą wystąpić różne nieprzewidziane sytuacje, które spowodują, że zysk będzie znacznie mniejszy niż zakładany, lub nawet operacja przyniesie straty. Do głównych ryzyk należą:

– Przeciągające się formalności i kłopoty z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości, co może opóźniać cały proces.
– Problemy ze znalezieniem kupca w oczekiwanym czasie oraz konieczność obniżenia ceny sprzedaży, aby przyciągnąć zainteresowanie.
– Różnego rodzaju poślizgi czasowe i finansowe związane z remontem.

Opinie na temat działalności flipperów

Krytyka i obawy związane z flipowaniem

Aktywność flipperów na rynku nieruchomości nie jest pozbawiona kontrowersji. Z jednej strony, istnieje obawa, że działania te mogą przyczyniać się do sztucznego pompowania cen na rynku nieruchomości, choć eksperci często zaprzeczają takim tezom. Z drugiej strony, pojawiają się zarzuty o możliwość wykorzystywania osób starszych, nieświadomych swojej sytuacji i stanu rynku, do sprzedaży nieruchomości poniżej jej realnej wartości. 

Argumenty przemawiające za uczciwym flipowaniem

Mimo krytyki, warto zwrócić uwagę na pozytywne aspekty flipowania. Uczciwe działanie flipperów może przynieść korzyści zarówno dla sprzedających, jak i dla rynku nieruchomości w szerszej perspektywie. Flipperzy często pomagają w rozwiązywaniu problemów prawnych nieruchomości, co przekłada się na zwiększenie ich wartości. Dodatkowo, odnawianie i modernizowanie starych mieszkań może przyczynić się do poprawy ogólnych standardów mieszkaniowych oraz revitalizacji niektórych obszarów miast. Działalność ta, jak podkreślają niektórzy eksperci, nie przyczynia się bezpośrednio do wzrostu cen na rynku; te rosną z powodu szerszych czynników ekonomicznych, takich jak inflacja.

Przyszłość flipowania

Wpływ zmiany przepisów i sytuacji na rynku nieruchomości

Przyszłość flipowania nieruchomościami w obliczu zmieniających się przepisów i sytuacji na rynku wydaje się być niepewna. Z jednej strony, na rynku nieruchomości wciąż obserwuje się dużą aktywność, a potencjał zysków przyciąga nowych inwestorów. Z drugiej, coraz częściej pojawiają się głosy wzywające do wprowadzenia bardziej restrykcyjnych regulacji. Rząd i organy ustawodawcze starają się znaleźć złoty środek, który zabezpieczy interesy wszystkich stron. Nie ulega wątpliwości, że wszystkie te czynniki mają znaczący wpływ na strategie flipperów, którzy muszą być przygotowani na zmieniające się okoliczności i potencjalne ograniczenia w swojej działalności.

Zmniejszona aktywność flipperów w 2023 roku – przyczyny i implikacje

Zmniejszona aktywność flipperów w roku 2023 jest zauważalna i może wynikać z wielu przyczyn. Wśród głównych wymienić warto rosnące ceny nieruchomości, które czynią zakup do celów flipowania mniej atrakcyjnym, a także utrudniony dostęp do kredytów hipotecznych, co znacząco wpływa na potencjalnych nabywców. Zmiany regulacji oraz większe zainteresowanie władz działaniami flipperów także mogą odgrywać swoją rolę, zmuszając inwestorów do bardziej ostrożnych i przemyślanych ruchów na rynku. Należy jednak pamiętać, że spowolnienie to może mieć także pozytywne implikacje, takie jak stabilizacja cen na rynku nieruchomości i zapewnienie większej przejrzystości transakcji. Czas pokaże, jak te zmiany wpłyną na długoterminowe perspektywy flipowania nieruchomości w Polsce.

Już wiesz wszystko i flipach na nieruchomościach w Polsce

Zanurzając się w świat flippowania nieruchomości, szybko można dostrzec, dlaczego strategia ta staje się coraz popularniejsza wśród inwestorów. Z jednej strony kusi możliwością szybkiego zarobku – czasem nawet sięgającego 40 tys. zł lub więcej na jednej transakcji. Z drugiej strony, wszechobecne są wyzwania, takie jak znalezienie odpowiedniej nieruchomości w dobrej cenie, szybki i efektywny remont czy sprzedaż z zyskiem w stosunkowo krótkim czasie.

Warto jednak pamiętać, że za sukcesem stoi nie tylko łut szczęścia, ale przede wszystkim gruntowna wiedza na temat rynku nieruchomości, umiejętność negocjacji oraz doświadczenie w realizacji remontów. Dlatego, jeśli myślisz o zainwestowaniu w nieruchomości metodą flip, kluczowe będzie wyposażenie się w odpowiednią wiedzę i umiejętności, a także krytyczne spojrzenie na każdą potencjalną inwestycję.

Nie można również pominąć etycznego aspektu takich inwestycji. Pamiętajmy, że uczciwość i transparentność powinny być podstawą każdej transakcji. Warto podkreślić, że zdaniem ekspertów, działalność flipperów, choć czasem oceniana negatywnie, nie musi wcale wpływać negatywnie na rynek nieruchomości, a może nawet wspierać jego dynamikę.

Tak czy inaczej, flippowanie nieruchomościami pozostaje interesującą, aczkolwiek wymagającą strategią inwestycyjną, która może przynieść zarówno znaczące zyski, jak i nauczyć cennej lekcji z zakresu inwestowania i zarządzania nieruchomościami. Czy jesteś gotowy podjąć to wyzwanie?

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie