Home Edukacja Jak zamknąć konto w banku? Poradnik krok po kroku

Jak zamknąć konto w banku? Poradnik krok po kroku

dodał Bankingo

Zastanawiasz się, jakie warunki musisz spełnić, aby szybko i bezboleśnie zamknąć konto w banku. Czy likwidacja konta w banku jest trudna? Warto wiedzieć, że informacje dotyczące zakładania kont osobistych są często lepiej wyeksponowane niż wskazówki pozwalające na ich szybkie zamknięcie. Oto poradnik, który pomoże Ci przejść przez ten proces krok po kroku.

Zamknięcie konta online

Coraz więcej banków udostępnia kanały umożliwiające zdalne zamknięcie konta osobistego. Możesz dostarczyć wypowiedzenie umowy rachunku listem poleconym, e-mailem lub dzwoniąc na numer odpowiedniej infolinii. Niektóre banki pozwalają na zamknięcie konta za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej – to najprostsza i najszybsza metoda.

Zamknięcie konta w oddziale

Niektóre banki akceptują wypowiedzenie umowy konta osobistego tylko podczas wizyty w oddziale. Na szczęście lista takich instytucji jest krótka. Bezpośrednia rozmowa z pracownikiem banku może być próbą odwiedzenia niektórych osób od zamiaru zamykania konta.

Przygotowanie do zamknięcia konta

Przed likwidacją konta osobistego wskaż numer konta, na które przekazane mają zostać środki, lub przelać je samodzielnie. Zostaw niewielką kwotę na koncie na poczet potencjalnych opłat i prowizji, które mogą zostać pobrane do faktycznej likwidacji rachunku. Okres wypowiedzenia wynosi najczęściej 30 dni. Nie można zamknąć konta z debetem (saldo ujemne).

Likwidacja kart płatniczych i wycofanie zgód marketingowych

Upewnij się, że wraz z rezygnacją z konta osobistego likwidowane są również podpięte do rachunku karty płatnicze. Wcześniejsza rezygnacja z kart może przyspieszyć procedurę zamykania konta. Wycofaj także wszystkie udzielone wcześniej zgody marketingowe, aby uniknąć niechcianych wiadomości i telefonów ze strony banku.

Alior Bank:

 • Umowę można wypowiedzieć osobiście w placówce banku, za pośrednictwem poczty na adres Alior Bank SA ul. Postępu 18 B 02-676 Warszawa, na infolinii pod nr. tel. 19 502, lub przez system bankowości elektronicznej (Moje sprawy → Dyspozycje, opinie i potwierdzenia → Wypowiedzenie/zamknięcie konta → Złóż wniosek).
 • Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy: dowód osobisty i formularz wypowiedzenia umowy.
 • Forma wypłaty środków z rachunku: warto pozostawić drobne środki na rachunku, które posłużą do wniesienia ewentualnych opłat. Pozostałe pieniądze zostaną przelane na konto wskazane we wniosku.
 • Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta: kartę można zastrzec wcześniej, ale można to również zrobić w trakcie likwidacji konta. Przy okazji można także wycofać udzielone zgody marketingowe. Alior Bank stosuje 30 dniowy okres wypowiedzenia.

Bank Millennium:

 • Umowę można wypowiedzieć przez internetowy system transakcyjny (Konta > Wnioski > Zamykanie konta w Millenet.), przez telefon (801 331 331 – dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych i (+48) 22 598 40 40 dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy) oraz podczas wizyty w oddziale.
 • Dokumenty wymagane do wypowiedzenia: dowód osobisty, a jeżeli dyspozycja realizowana jest przez telefon, wymagane są odpowiednie kody i dane potwierdzające tożsamość klienta.
 • Forma wypłaty środków zgromadzonych na rachunku: warto pozostawić część środków na rachunku, które pozwolą na pokrycie ewentualnych kosztów i opłat. Nadwyżka natomiast zostanie przelana na wskazane we wniosku konto.
 • Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta: zamknięcie rachunku nie wymaga żadnych dodatkowych działań i nie trzeba z tego tytułu ponosić żadnych ekstra kosztów. Wycofanie zgód marketingowych następuje automatycznie. Karty można zastrzec przed zamknięciem rachunku, ale nie jest to konieczne.

BGŻ BNP Paribas:

 • Umowę o prowadzenie konta osobistego można rozwiązać na dwa sposoby. Jednym z nich jest wizyta w oddziale banku, a drugim przesłanie odpowiedniej korespondencji do centrali banku na adres BGŻ BNP Paribas S.A. ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa. Jeżeli wypowiedzenie ma mieć skutek natychmiastowy, można to zrobić również za pośrednictwem infolinii (nr. tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00).
 • Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy: wypowiadając w banku umowę należy mieć przy sobie dowód osobisty. Wniosek o zamknięcie rachunku należy wypełnić na miejscu na specjalnym formularzu. Jeżeli wypowiedzenie wysyłane jest listownie, może mieć odręczną formę (nie ma konieczności korzystania z formularza).
 • Forma wypłaty środków zgromadzonych na koncie: środki można wypłacić bezpośrednio w kasie w banku lub wskazać numer rachunku na wypowiedzeniu, na który bank przeleje pozostałe środki finansowe.
 • Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta: przed zamknięciem konta warto zastrzec w systemie transakcyjnym wszystkie karty. Taka procedura przyspiesza likwidację konta i usprawnia cały proces. Warto też zostawić jakieś środki na koncie, ponieważ okres wypowiedzenia to 30 dni i przez ten czas naliczane są opłaty za prowadzenie rachunku, a żaden bank nie zamknie konta, na którym jest debet. Zamykając konto należy również wycofać udzielone zgody marketingowe.

Credit Agricole:

 • Wypowiedzenie umowy rachunku w Credit Agricole wymaga formy pisemnej. Trzeba je złożyć osobiście w placówce banku lub za pośrednictwem poczty (Credit Agricole Bank Polska S.A. Departament Rozwoju Jakości Obsługi Klienta pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław).
 • Dokumenty wymagane do wypowiedzenia umowy: wypowiadając umowę drogą listowną wystarczy sam dokument wypowiedzenia rachunku. Rezygnując z konta w placówce banku należy mieć przy sobie swój dowód osobisty.
 • Forma wypłaty środkówzgromadzonych na rachunku: Pieniądze z rachunku przelewane na numer konta wskazanego w we wniosku o wypowiedzenie.
 • Dodatkowe działania związane z zamknięciem konta: Zamknięcie kart płatniczych odbywa się podczas zamykania konta. Nie trzeba ponosić żadnych opłat związanych z likwidacją rachunku. Okres wypowiedzenia to 30 dni, niezależnie od tego, w jaki sposób zostało złożone wypowiedzenie. Rezygnując z prowadzenia rachunku można od razu wycofać wszystkie zgody marketingowe.

ING Bank Śląski

 • Sposoby wypowiedzenia umowy: osobiście w oddziale, listownie na adres banku, drogą elektroniczną w Moim ING (dostępne tylko dla kont złotówkowych)
 • Wymagane dokumenty: dowód osobisty i formularz wypowiedzenia
 • Forma wypłaty środków: w gotówce przez pracownika banku
 • Dodatkowe działania: rezygnacja z karty, zamknięcie podpiętych produktów (z wyjątkiem debetu – należy go najpierw rozliczyć i spłacić); zgody marketingowe wycofane automatycznie

mBank

 • Sposoby wypowiedzenia umowy: przez Internet, infolinię, osobistą wizytę w oddziale, wysłanie pocztą na adres banku
 • Wymagane dokumenty: aktualne dane identyfikujące klienta (dla wypowiedzenia telefonicznego lub przez Internet), dowód osobisty i wniosek wypowiedzenia (dla wypowiedzenia w oddziale)
 • Forma wypłaty środków: przelew do innego banku lub wypłata gotówki w placówce
 • Dodatkowe działania: samodzielne zamknięcie kart przed zamknięciem konta, 7 dni na rozpatrzenie wniosku, 30-dniowy okres wypowiedzenia

Bank Pekao SA

 • Sposoby wypowiedzenia umowy: osobiście w placówce lub listownie na adres dowolnego oddziału lub centrali banku
 • Wymagane dokumenty: formularz wypowiedzenia umowy, zgodny z wzorem złożonym w banku; kartę płatniczą (przeciętą, jeśli konto zamykane korespondencyjnie)
 • Forma wypłaty środków: wypłata w kasie oddziału lub przelanie na inny rachunek (opłata za przelew)
 • Dodatkowe działania: 30-dniowy okres wypowiedzenia, automatyczne zamknięcie kart, możliwość wycofania zgód marketingowych

PKO BP

 • Sposoby wypowiedzenia umowy: wizyta w placówce lub przesłanie listu poleconego na adres banku
 • Wymagane dokumenty: formularz wypowiedzenia, dowód osobisty (dla wypowiedzenia w oddziale)
 • Forma wypłaty środków: wypłata w kasie banku, przelew pomiędzy rachunkami wewnątrz banku (jeśli rezygnacja tylko z jednego z rachunków)
 • Dodatkowe działania: automatyczne zamknięcie kart, brak opłat za zamknięcie konta, ale rozliczenie bieżącego okresu rozliczeniowego i pobranie należności; możliwość ustalenia okresu wypowiedzenia,

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Co jest potrzebne do zamknięcia konta w banku?

Aby zamknąć konto osobiste w banku, niezbędne jest sporządzenie wypowiedzenia umowy. Posiadacz rachunku powinien przyjść do banku z dowodem osobistym. W treści wypowiedzenia warto zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz numer zamykanego rachunku. Niezbędne jest również wskazanie numeru konta, na które mają być przelane zgromadzone środki.

 1. Ile czasu trwa zamykanie konta bankowego?

Standardowo zamykanie konta bankowego trwa 30 dni. Wiele zależy od konkretnej instytucji bankowej. Niektóre banki zamykają konto w krótszym czasie, np. 15 dni, a czasem nawet ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Jak napisać pismo do banku o zamknięcie konta?

W piśmie do banku o zamknięcie konta powinny się znaleźć następujące informacje:

 • Pełne dane identyfikacyjne posiadacza rachunku (imię, nazwisko, adres, numer PESEL).
 • Informacja o zamykanym rachunku (numer konta, rodzaj rachunku).
 • Żądany termin zakończenia świadczenia usług (data zamknięcia konta).
 • Numer rachunku w innym banku, na który mają zostać przelane środki z zamykanego konta.

W związku z powyższym, proces zamknięcia konta osobistego różni się w zależności od banku. Należy upewnić się, że zostały spełnione wszystkie wymagane formalności i zwrócić uwagę na dodatkowe działania związane z zamknięciem konta. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni w większości banków, a pieniądze zgromadzone na rachunku można wypłacić bezpośrednio w kasie banku lub przekazać na wskazane konto.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie