Home Felietony Jak założyć firmę nie mając 18 lat w 2024

Jak założyć firmę nie mając 18 lat w 2024

dodał Bankingo

W Polsce istnieją przepisy prawne, które umożliwiają osobom niepełnoletnim prowadzenie działalności gospodarczej. Pomimo pewnych ograniczeń i wymogów, małoletni mogą rozpocząć własną firmę i osiągać dochody z tytułu swojej działalności. W tym artykule omówimy aktualne przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnoletnie, a także przyszłe zmiany, które zostaną wprowadzone od października 2024 roku.

Aktualne zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnoletnie

Obecnie, zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym, osoba jest pełnoletnia po ukończeniu 18 lat. Przed osiągnięciem tego wieku, uważana jest za małoletnią. Istnieje jednak pewien wyjątek od tej zasady, który dotyczy zawarcia małżeństwa. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, małoletni, który zawarł małżeństwo, uzyskuje pełnoletność. Oznacza to, że zyskuje także pełną zdolność do czynności prawnych, w tym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Przed osiągnięciem pełnoletności, osoby niepełnoletnie posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że wszystkie czynności związane z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez małoletniego wymagają zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoba niepełnoletnia, która założy firmę, będzie figurować w oficjalnych rejestrach pod własnym nazwiskiem, ale wszystkie umowy zawierane przez niego będą musiały być podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Działalność gospodarcza nierejestrowana dla osób niepełnoletnich

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, mogą prowadzić działalność gospodarczą nierejestrowaną. Jednakże, przychody osiągane z tej działalności nie mogą przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, nadal wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna na zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów i sprzedaż towarów lub usług. Mimo to, osoba niepełnoletnia może samodzielnie dysponować dochodami osiągniętymi z działalności nierejestrowanej.

Zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby niepełnoletnie od 2024 roku

Od października 2024 roku, zgodnie z zapowiedzianymi zmianami w polskim prawie, wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnoletnie. Projekty ustaw mają na celu ulepszenie środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców, w tym również dla małoletnich.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, małoletni, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą, będą musieli uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego. Zezwolenie to będzie dotyczyć zarówno prowadzenia działalności osobiście, jak i przez przedstawiciela. Ponadto, wprowadzona zostanie możliwość dokonywania czynności prawnych w ramach działalności gospodarczej przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych.

Zdolność do czynności prawnych małoletnich i prowadzenie działalności gospodarczej

Obecnie, osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może prowadzić działalność gospodarczą przy pomocy swoich przedstawicieli ustawowych, takich jak rodzice lub opiekunowie. Przyszłe zmiany w prawie mają na celu ułatwienie małoletnim prowadzenia własnej firmy, jednocześnie zapewniając ochronę ich interesów.

Warto zauważyć, że istnieje debata na temat rygorystyczności obecnych wymogów dotyczących reprezentacji małoletnich w działalności gospodarczej. Niektórzy eksperci uważają, że te wymogi utrudniają płynność i przejrzystość biznesu, szczególnie gdy małoletni prowadzą działalność związana z ich własnymi aktywnościami, takimi jak sport czy sztuka.

Zmiany w kodeksie cywilnym są podyktowane potrzebą eliminacji patologii, takich jak próby fikcyjnego rejestrowania firm na osoby niepełnoletnie w celu ominięcia przepisów. Nowe przepisy mają również na celu usprawnienie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez małoletnich, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ochrony ich interesów.

Podsumowanie

Prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnoletnie jest możliwe zarówno obecnie, jak i w przyszłości, z pewnymi ograniczeniami i wymogami. Obecnie, małoletni muszą uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna na założenie i prowadzenie firmy, a także na zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań. Od października 2024 roku, wprowadzone zostaną nowe zasady, które będą wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego dla małoletnich przedsiębiorców.

Niezależnie od obecnych lub przyszłych przepisów, prowadzenie własnej firmy przez osobę niepełnoletnią może być wyzwaniem. Wymaga to odpowiedzialności, wsparcia rodziców lub opiekunów, a także świadomości prawnej i finansowej. Jednak dla niektórych młodych przedsiębiorców, to może być fascynująca i satysfakcjonująca przygoda, która zapewnia cenne doświadczenie i umiejętności biznesowe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie