Home Edukacja Jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy – dane płatnika składek z 15 a

Jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy – dane płatnika składek z 15 a

dodał Bankingo

Wniosek o zasiłek opiekuńczy to dokument, który umożliwia rodzicom lub opiekunom złożenie wniosku o świadczenie finansowe, gdy konieczne jest sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Wniosek ten musi być poprawnie wypełniony i złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), aby uzyskać wypłatę zasiłku opiekuńczego. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak wypełnić wniosek Z-15A lub Z-15B oraz omówimy podstawowe informacje dotyczące zasiłku opiekuńczego.

1. Podstawowe informacje o zasiłku opiekuńczym

Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem finansowym, które przysługuje osobom, które opiekują się chorym dzieckiem do 14. roku życia lub chorym członkiem rodziny. Świadczenie to ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego rodzicom lub opiekunom, którzy muszą zrezygnować z pracy lub zmniejszyć jej czas, aby zapewnić opiekę nad osobą potrzebującą.

Wysokość zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Limit czasowy wypłaty zasiłku opiekuńczego wynosi 60 dni w roku kalendarzowym, przy czym istnieją pewne wyjątki dotyczące dzieci powyżej 14. roku życia lub niepełnosprawnych. Zasiłek opiekuńczy może być pobierany przez rodziców biologicznych, rodziców adopcyjnych, osoby opiekujące się dziećmi w rodzinach zastępczych oraz inne osoby, które sprawują opiekę nad chorym członkiem rodziny.

2. Wniosek Z-15A – zasiłek opiekuńczy nad dzieckiem

Wniosek Z-15A dotyczy zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem. W celu poprawnego wypełnienia wniosku, należy uzupełnić dane osobowe wnioskującego oraz dane identyfikacyjne dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka. Wniosek Z-15A należy złożyć do ZUS w celu otrzymania wypłaty zasiłku opiekuńczego.

2.1. Wypełnianie danych osobowych wnioskującego

W pierwszej części wniosku Z-15A należy podać swoje dane osobowe, takie jak numer PESEL, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Należy również podać numer telefonu, który ułatwi kontakt ZUS w przypadku jakichkolwiek pytań lub weryfikacji danych.

2.2. Wypełnianie danych identyfikacyjnych dziecka

Następnie, w kolejnej części wniosku, należy podać dane identyfikacyjne dziecka, nad którym będzie sprawowana opieka. Wymagane informacje obejmują numer PESEL lub numer i serię dowodu osobistego dziecka oraz datę urodzenia. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, należy to odpowiednio zaznaczyć we wniosku.

2.3. Wypełnianie danych płatnika składek

W kolejnym kroku należy podać dane płatnika składek, czyli pracodawcy. Należy podać numer NIP, REGON oraz nazwę pracodawcy.

2.4. Wypełnianie danych dotyczących okresu opieki

Następnie, należy wskazać przedział czasowy, w którym planowo będzie się sprawowała opieka nad dzieckiem. Można podać konkretną datę lub zakres dat, np. „od 01.01.2023 do 31.01.2023”. W przypadku opieki nad chorym dzieckiem, należy również podać serię i numer e-ZLA, jeśli jest dostępny.

2.5. Wypełnianie danych dotyczących innych potencjalnych opiekunów

W kolejnej części wniosku Z-15A należy wskazać, czy istnieje inny domownik, który może sprawować opiekę nad dzieckiem. Jeśli tak, należy podać okres, w jakim ta osoba będzie mogła zająć się dzieckiem. Jeśli pracownik pracuje w systemie zmianowym, powinien to również zaznaczyć we wniosku, wraz z wskazaniem godzin pracy, za które ubiega się o zasiłek.

2.6. Wypełnianie innych informacji i oświadczeń

W dalszej części wniosku Z-15A należy wskazać, czy w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 14. roku życia pozostaje się z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Należy również podać informację, czy w danym roku kalendarzowym doszło do zmiany płatnika składek. Jeśli tak, należy odpowiednio zaznaczyć odpowiednie opcje i podać informacje dotyczące poprzednich płatników składek.

2.7. Wypełnianie danych dotyczących drugiego rodzica dziecka

W ostatniej części wniosku Z-15A należy podać dane identyfikacyjne i osobowe drugiego rodzica dziecka, który również sprawuje opiekę nad dzieckiem. Należy podać informacje dotyczące zatrudnienia drugiego rodzica oraz godzin pracy, które nachodzą na godziny sprawowania opieki nad dzieckiem.

3. Wniosek Z-15B – zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny

Wniosek Z-15B dotyczy zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny innym niż dziecko. W celu poprawnego wypełnienia wniosku, należy uzupełnić dane osobowe wnioskującego oraz dane identyfikacyjne osoby, nad którą będzie sprawowana opieka. Wniosek Z-15B również należy złożyć do ZUS w celu otrzymania wypłaty zasiłku opiekuńczego.

Podsumowanie

Wypełnienie wniosku o zasiłek opiekuńczy jest ważnym krokiem w uzyskaniu finansowej pomocy dla rodziców lub opiekunów, którzy muszą zrezygnować z pracy lub ograniczyć jej czas ze względu na konieczność sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub chorym członkiem rodziny. Poprawne wypełnienie wniosku Z-15A lub Z-15B oraz złożenie go do ZUS jest warunkiem koniecznym do otrzymania wypłaty zasiłku opiekuńczego. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z instrukcją i upewnić się, że wszystkie dane zostały poprawnie wypełnione.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie