Home Edukacja Jak Usunąć Hipotekę z Księgi Wieczystej? Kompletny Przewodnik

Jak Usunąć Hipotekę z Księgi Wieczystej? Kompletny Przewodnik

dodał Bankingo

Znalezienie się w sytuacji, gdy musimy zająć się wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej, jest normą dla wielu osób, które skończyły spłacać swój kredyt hipoteczny lub prawomocnym wyrokiem unieważniono umowę kredytową. Proces ten może wydawać się skomplikowany, dlatego w tym artykule postaramy się go jak najbardziej uprościć, wskazując co to jest list mazalny, jak go uzyskać i jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej.

List mazalny, znany również jako kwit mazalny, to dokument wystawiany przez bank po całkowitym spłaceniu kredytu lub po prawomocnym wyroku unieważnienia umowy kredytowej. Dokument ten potwierdza wygaśnięcie wierzytelności i stanowi zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości.

Jak sporządzić wniosek do banku o wydanie listu mazalnego?

Wystarczy proste sformułowanie prośby o wydanie oświadczenia stanowiącego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek powinien zawierać:

  1. numer umowy kredytowej,
  2. numer wpisu do księgi wieczystej,
  3. uzasadnienie złożenia wniosku,
  4. adres, na który bank powinien przesłać list mazalny.

Tak przygotowany wniosek można złożyć do odpowiedniego banku. Czas oczekiwania na wydanie listu mazalnego zazwyczaj nie przekracza kilkunastu dni.

Co zawiera list mazalny?

List mazalny musi zawierać następujące informacje:

  1. nieruchomość, której dotyczył (adres oraz numer księgi wieczystej),
  2. zobowiązanie, które zostało wykonane (numer umowy kredytowej, wyrok sądowy),
  3. rodzaj hipoteki (umowny lub przymusowy),
  4. kto jest odbiorcą listu,
  5. potwierdzenie wygaśnięcia wszystkich zobowiązań zabezpieczonych hipoteką,
  6. zgodę na usunięcie wpisu o hipotece z księgi wieczystej.

Otrzymałem list mazalny – co dalej?

Posiadając list mazalny, można złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej do Sądu Rejonowego do Działu Wieczystoksięgowego, w którym prowadzona jest Księga Wieczysta. Wniosek ten powinien zawierać informacje o podstawie złożenia wniosku, którą jest prawomocny wyrok unieważnienia umowy kredytowej, oraz dołączony powinien być odpis wyroku oraz klauzula stwierdzające prawomocność wyroku.

Co zrobić, gdy bank odmawia wydania listu mazalnego?

Jeżeli bank odmówi wydania listu mazalnego, możliwe jest skierowanie wniosku o wykreślenie hipoteki do sądu wieczystoksięgowego, załączając prawomocny wyrok sądu ustalający nieważność umowy kredytu. W wielu przypadkach sądy uznają, że wyrok ten jest wystarczającą podstawą do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Po otrzymaniu listu mazalnego, należy złożyć odpowiedni wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej do sądu wieczystoksięgowego. Wniosek ten powinien zawierać informacje o podstawie złożenia wniosku, którą jest prawomocny wyrok unieważnienia umowy kredytowej, oraz dołączony powinien być odpis wyroku oraz klauzula stwierdzająca prawomocność wyroku.

Ile kosztuje list mazalny?

Wydanie listu mazalnego przez bank zazwyczaj jest bezpłatne. Mogą jednak zdarzyć się sytuacje, gdy bank wymaga opłaty za sporządzenie dokumentu.

Podsumowanie

Zrozumienie procesu wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej jest kluczowe dla osób, które skończyły spłacać swój kredyt hipoteczny lub którym prawomocnym wyrokiem unieważniono umowę kredytową. W tym artykule przedstawiliśmy jak wygląda ten proces krok po kroku, od zrozumienia, czym jest list mazalny, po złożenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci w poruszaniu się po tym skomplikowanym procesie. Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie