Home Felietony Jak uniknąć podatku Belki w Polsce: Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE)

Jak uniknąć podatku Belki w Polsce: Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE)

dodał Bankingo

W Polsce istnieje od pewnego czasu debata na temat likwidacji podatku Belki. Jednak wydaje się, że ta zmiana nie nastąpi szybko. Niemniej jednak, istnieje sposób, aby uniknąć podatku Belki w Polsce. Mowa tu o Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym (OIPE). OIPE to nowe rozwiązanie, które umożliwia polskim emerytom uniknięcie podatku Belki na swoje oszczędności. W ramach OIPE emeryci będą mieli dostęp do specjalnych subkont otwartych w ramach indywidualnego konta OIPE. Co więcej, wpłaty na to konto będą możliwe już od 15 roku życia, a wypłata środków będzie mogła nastąpić po ukończeniu 60 lat (lub 55 lat w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych). OIPE oferuje również zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych na przychody z oszczędności gromadzonych na tym koncie.

Jak działa OIPE?

OIPE to produkt finansowy, który pozwala emerytom na gromadzenie środków na przyszłość, jednocześnie unikając podatku Belki. Emeryci mogą otworzyć indywidualne konto OIPE, na którym będą mieć dostęp do specjalnych subkont. Wpłaty na to konto mogą być dokonywane przez oszczędzającego od 15 roku życia do momentu nabycia uprawnień emerytalnych. Wpłaty nie mogą przekroczyć trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Wypłata środków z OIPE może nastąpić po osiągnięciu 60 lat (lub 55 lat w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych). Wypłata może być dokonywana jednorazowo lub w ratach.

Co ważne, przychody z gromadzenia oszczędności na subkoncie OIPE, wpłat i wypłat transferowych środków z konta oraz przychody z zwrotu środków z OIPE dokonywanych na rzecz małżonka (lub byłego małżonka) są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, pod warunkiem, że środki nie są wypłacone przed ukończeniem przez oszczędzającego 60 lat (lub 55 lat w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych).

Pierwsza firma oferująca OIPE w Polsce

Pierwszą firmą, która uzyskała pozwolenie na prowadzenie OIPE w Polsce, jest Fintax. Fintax wprowadza ten nowy produkt na polski rynek, dając polskim emerytom możliwość oszczędzania w ramach OIPE. Fintax jako instytucja finansowa oferuje OIPE oparte na funduszach ETF. Co ważne, klienci nie będą ponosić opłat za otwarcie czy zamknięcie konta OIPE, jedynie za zarządzanie portfelem – 0,72% rocznie od wielkości aktywów.

Jak uniknąć podatku Belki na różnych instrumentach finansowych?

Podatek Belki dotyczy różnych instrumentów finansowych, takich jak lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje, akcje, operacje giełdowe, fundusze inwestycyjne, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Przeanalizujmy, jak można uniknąć podatku Belki na poszczególnych instrumentach.

Lokaty i konta oszczędnościowe

Podatek Belki od lokat i kont oszczędnościowych wynosi 19% od wypracowanego zysku. Jednak banki automatycznie pobierają ten podatek od odsetek, a więc dla klientów jest to niemal transparentne. Podatek od lokat i kont oszczędnościowych jest pobierany po wygaśnięciu produktu bankowego, a jego wysokość zawsze wynosi 19%.

Obligacje skarbowe, akcje i operacje giełdowe

Podatek Belki od obligacji skarbowych, akcji i operacji giełdowych jest naliczany w momencie wykupienia tych instrumentów. W przypadku obligacji skarbowych, podatek jest odroczony do momentu wykupienia obligacji. Podatek od akcji i operacji giełdowych jest rozliczany na podstawie rocznego zeznania podatkowego. W przypadku zysków z akcji, podatek wynosi 19%, ale w przypadku straty, podatek nie jest pobierany.

Fundusze inwestycyjne

Podatek Belki od funduszy inwestycyjnych jest pobierany w momencie wycofania kapitału z inwestycji, jeśli fundusz osiągnął zysk. Jednak przenoszenie kapitału między subfunduszami w ramach jednego parasola nie wymaga płacenia podatku Belki.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Uczestnicy PPK nie płacą podatku Belki pod warunkiem, że wypłacają kapitał po ukończeniu 60 lat lub w przypadku poważnego zachorowania. W innych przypadkach podatek Belki jest naliczany.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

W przypadku IKE, podatek Belki jest pobierany tylko wtedy, gdy wypłata funduszy nie spełnia ustawowych kryteriów, takich jak osiągnięcie 60 lat (lub 55 lat w przypadku posiadania uprawnień emerytalnych) oraz dokonywanie wpłat na IKE przez co najmniej 5 lat. Podatek Belki od IKZE nie jest pobierany, jeśli wypłata środków następuje po osiągnięciu 65 lat i były dokonywane regularne wpłaty przez okres minimum 5 lat.

Podsumowanie

OIPE to nowe rozwiązanie, które umożliwia polskim emerytom uniknięcie podatku Belki na swoje oszczędności. Jest to Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny, który pozwala emerytom na gromadzenie środków na przyszłość. Wpłaty na konto OIPE mogą być dokonywane od 15 roku życia, a wypłata środków możliwa jest po osiągnięciu 60 lat (lub 55 lat w przypadku nabycia uprawnień emerytalnych). OIPE oferuje również zwolnienie z podatku Belki na oszczędności gromadzone na tym koncie. Istnieje również wiele innych instrumentów finansowych, na których można uniknąć podatku Belki, takich jak lokaty, konta oszczędnościowe, obligacje, akcje, operacje giełdowe, fundusze inwestycyjne, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Ważne jest, aby zrozumieć zasady i warunki każdego z tych instrumentów finansowych, aby móc efektywnie zarządzać swoimi oszczędnościami i uniknąć niepotrzebnych podatków.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie