Home Wiadomości Jak szybko można unieważnić kredyt we frankach w sądzie w Częstochowie?

Jak szybko można unieważnić kredyt we frankach w sądzie w Częstochowie?

dodał Andrzej Kozlowski

Niedługo miną 3 lata od momentu, gdy TSUE wydał pierwsze orzeczenie dotyczące frankowiczów. Od tego czasu w orzecznictwie sądów powszechnych wiele się zmieniło – na korzyść dla kredytobiorców, którzy nie angażują się już w pozwy grupowe, ale indywidualnie występują przeciwko bankom. Nieoczekiwaną konsekwencją zmian orzeczniczych jest coraz większe zainteresowanie pozwaniem banku w miejscowościach powiatowych, takich jak np. Częstochowa. W tamtejszym sądzie okręgowym zapada coraz więcej korzystnych dla frankowiczów orzeczeń. Jak wygrać z bankiem w sprawie frankowej, która toczyć się będzie w Częstochowie? Ile trzeba czekać na prawomocny wyrok w postępowaniu o unieważnienie kredytu w CHF?

Wygrana frankowa w Częstochowie – jak szybko można pozbyć się kredytu w CHF?

Szacuje się, że na prawomocny wyrok w sprawie o unieważnienie umowy frankowej czeka się przeciętnie 3-4 lata. Zdecydowanie dłużej na sprawiedliwość muszą czekać te osoby, które zdecydowały się dołączyć do pozwu zbiorowego, gdzie są jednymi z setek poszkodowanych.

Takie sprawy są skomplikowane, sądy zaś nie traktują ich szczególnie priorytetowo – rozpatrzenie pozwu grupowego wygląda w statystykach tak, jak orzeczenie w indywidualnym przypadku. Oczywiste jest zatem, że łatwiej wydać wyroki w kilku odrębnych sprawach niż w jednej, za to bardzo złożonej i wielowątkowej.

Chcąc więc uzyskać jak najszybciej wyrok w sprawie frankowej, najlepiej zdecydować się na pozew indywidualny. Również i w tym przypadku istnieją jednak czynniki, które mogą wpłynąć na dynamikę postępowania. Są to m.in.:

  • osoba sędziego prowadzącego sprawę – nie da się ukryć, że sprawne rozpatrywanie sporów frankowych wymaga naprawdę dużego doświadczenia w tej materii. To jeden z powodów, dla których tak wielu frankowiczów decyduje się na składanie swoich pozwów do Sądu Okręgowego w Warszawie, w ramach którego funkcjonuje Wydział Frankowy. Doświadczony sędzia, który pracował już nad dziesiątkami, a może nawet setkami spraw frankowych, doskonale zna ich specyfikę i strategię przyjmowaną przez pozwane banki, sprowadzającą się przede wszystkim do negowania swojej winy i przedłużania postępowania poprzez składanie dodatkowych wniosków, optowanie za powołaniem biegłego lub kolejnych, niczego niewnoszących do postępowania świadków. Sędzia, który orzekał w wielu podobnych sprawach, wie już doskonale, że najważniejszymi dowodami w nich są umowa kredytowa oraz historia spłaty zobowiązania. W wielu przypadkach więc nie decyduje się na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, co samo w sobie może skrócić całe postępowanie nawet o 6 miesięcy
  • status kredytobiorcy w umowie kredytowej – frankowicz pozywający bank na ogół ma w umowie status konsumenta. Dotyczy to sytuacji, w której kredyt był brany na cel prywatny, niepowiązany z działalnością zarobkową. Tego rodzaju sprawy należą do najmniej skomplikowanych, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków do unieważnienia takiej umowy wystarczy wykazanie w niej obecności niedozwolonych klauzul przeliczeniowych. Trudniej jest, gdy kredyt został wzięty pod zakup mieszkania inwestycyjnego, lokalu użytkowego lub był w inny sposób powiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą – wówczas pełnomocnik kredytobiorcy będzie musiał powołać się na inne przepisy prawne, by móc skutecznie uargumentować przed sądem konieczność unieważnienia takiej umowy. Sąd może też potrzebować więcej czasu (i przeprowadzić więcej rozpraw), by wydać wyrok w takiej sprawie 
  • doświadczenie pełnomocnika – ogromny wpływ na dynamikę postępowania ma wiedza prawnika, który reprezentuje kredytobiorcę. Dlatego tak ważne jest, by wybrać pełnomocnika, który posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach frankowych i są one jego główną specjalizacją. Taki prawnik będzie w stanie sporządzić doskonałe pod względem merytorycznym i formalnym pisma procesowe oraz dopracowany pod każdym względem pozew, który zabezpieczy klienta na każdą możliwą okoliczność. Gdy prawnik reprezentujący frankowicza nie ma doświadczenia w sporach z bankiem, nietrudno o bardzo kosztowne potknięcia, które bez litości zostaną wykorzystane przez pełnomocników banku. Należy mieć na uwadze, że prawnicy, którzy reprezentują kredytodawcę, to pierwszoligowi specjaliści w sprawach frankowych. Jeśli więc kredytobiorca chce przekonać sąd do swoich racji, będzie potrzebował mieć po swojej stronie wybitnego eksperta od prawa bankowego.

Sąd Okręgowy w Częstochowie szybko rozpatruje sprawy frankowe

Wieść o korzystnych orzeczeniach w sprawach o unieważnienie umowy frankowej szybko się rozchodzi – dlatego mieszkańcy Częstochowy i okolic, którzy mają kredyt w CHF, coraz częściej decydują się złożyć swój pozew do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania, nie dla siedziby pozwanego.

Ta decyzja się opłaca, bowiem przy wsparciu renomowanego prawnika frankowego tego rodzaju sprawę można w Częstochowie wygrać w naprawdę krótkim czasie. Dowodem tego są dwa przykładowe wyroki, które zapadły w tym roku, a które wydano właśnie w Częstochowie.

Prawomocny wyrok w Częstochowie już po 1 Instancji. Bank Millennium poddaje się i nie składa apelacji.

organ wydający: Sąd Okręgowy w Częstochowie

data wydania: 17 lutego 2022 roku

sygnatura akt: I C 580/20

Spór sądowy dotyczył umowy kredytowej zawartej 28 kwietnia 2008 roku z Millenium Bankiem. Jako roszczenie główne w pozwie wskazano uznanie umowy za nieważną. Roszczeniem ewentualnym było zasądzenie od banku na korzyść powodów kwoty 72.718,23 zł wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę – celem roszczenia było zabezpieczenie interesów powodów w sytuacji, gdyby sąd zdecydował się jednak utrzymać umowę w mocy i jedynie usunąć z niej klauzule abuzywne.

Sąd nie miał problemu z ustaleniem stanu faktycznego, nie zdecydował się też na przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, gdyż łączna kwota spełnionych świadczeń wynikała z historii spłaty kredytu wydanej przez bank. Sąd Okręgowy w Częstochowie stwierdził nieważność umowy pomiędzy powodami a Millenium Bankiem na podstawie jej niezgodności z art. 69 ustawy Prawo Bankowe.

W momencie zawierania umowy kredytobiorcy nie znali ani salda kredytu w walucie indeksacji, ani wysokości należnych bankowi rat. Bank nie zdołał też przekonać sądu o dopełnieniu obowiązku informacyjnego wobec klientów w kwestii ryzyka walutowego umowy kredytowej. Umowa została unieważniona w całości, zasądzono też od banku na rzecz powodów zwrot kosztów postępowania sądowego. Co ciekawe, bank nie odwołał się od wyroku sądu I instancji, tym samym wyrok uprawomocnił się w zaledwie 14 miesięcy od złożenia pozwu.

Pełnomocnikiem kredytobiorców w tej sprawie był adw. Paweł Borowski.

Unieważnienie denominowanego kredytu we frankach PKO BP (NORDEA-HABITAT) z 2009 r na 1 rozprawie w Częstochowie

organ wydający: Sąd Okręgowy w Częstochowie

data wydania: 28 stycznia 2022 roku

sygnatura akt: I C 151/21

Przedmiotem kolejnego sporu była umowa o kredyt denominowany do CHF zawarta w 2009 roku z Nordea Bankiem (następcą prawnym jest PKO BP). W pozwie wskazano roszczenie główne – unieważnienie umowy, a także roszczenie ewentualne w postaci odfrankowienia kredytu. Jako argumenty wskazano niezgodność umowy kredytowej z ustawą Prawo Bankowe, a także zapisami Kodeksu Cywilnego. Podkreślono również obecność w umowie typowych klauzul abuzywnych, w tym tych dotyczących mechanizmu przeliczeniowego.

Sąd uznał, że występująca w dokumentach klauzula waloryzacyjna dotyczy głównego przedmiotu umowy, zaś bank w wadliwy sposób przedstawił klientom ofertę kredytu denominowanego do CHF, nie dopełniając należycie obowiązku informacyjnego związanego z ryzykiem walutowym, jakie niesie za sobą ten produkt. Wady występujące w umowie były wg sądu na tyle istotne, że należało ją unieważnić w całości.

Na wyrok sądu I instancji kredytobiorcy czekali 12 miesięcy. Jest on nieprawomocny, a PKO BP zapowiedział apelację.

Pełnomocnikami kredytobiorców w tej sprawie są adw. Jacek Sosnowski i adw. Bartłomiej Górczyński

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie