Home Wiadomości Jak oszacować KORZYŚCI po unieważnieniu lub odfrankowieniu umowy kredytu we frankach?

Jak oszacować KORZYŚCI po unieważnieniu lub odfrankowieniu umowy kredytu we frankach?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich (CHF) są przedmiotem kontrowersji ze względu na zawarte w nich klauzule abuzywne. Wiele umów kredytowych zawiera niedozwolone postanowienia, które skutkują znacznym wzrostem zobowiązań kredytobiorców. W rezultacie, wielu frankowiczów zdecydowało się wystąpić do sądów o unieważnienie lub odfrankowienie zawartych umów. Jednak przed podjęciem takiego kroku warto dokładnie oszacować roszczenia wobec banku.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach

Unieważnienie umowy kredytu we frankach oznacza, że sąd stwierdza nieważność całej umowy, a nie tylko niedozwolonych postanowień dotyczących przeliczeń walutowych. W takim przypadku bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie dotychczasowe wpłaty, a kredytobiorca musi zwrócić bankowi otrzymaną kwotę kredytu w złotówkach. Wartością przedmiotu sporu w przypadku unieważnienia umowy jest zatem suma wszystkich wpłat dokonanych przez kredytobiorcę.

Aby oszacować roszczenia wobec banku po unieważnieniu umowy kredytu we frankach, należy dokładnie przeanalizować wszystkie dokonane przez kredytobiorcę wpłaty. Bank powinien udostępnić zaświadczenie potwierdzające wysokość uiszczonych rat. Następnie, trzeba porównać sumę tych wpłat z kwotą otrzymanego kredytu w złotówkach. Różnica między tymi wartościami stanowi nadpłatę, którą bank powinien zwrócić kredytobiorcy.

Jednak nie zawsze unieważnienie umowy kredytu we frankach skutkuje nadpłatą. Jeśli kredytobiorca spłacił mniej niż otrzymał kredyt, to występuje niedopłata, a kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu bankowi części otrzymanej kwoty.

Odfrankowienie umowy kredytu we frankach

Odfrankowienie umowy kredytu we frankach polega na usunięciu z umowy klauzul walutowych stanowiących niedozwolone postanowienia. W takim przypadku kredyt we frankach staje się kredytem w złotówkach oprocentowanym stawką LIBOR. Kredytobiorca w przypadku odfrankowienia ma prawo dochodzić zwrotu nadpłaty.

Aby oszacować roszczenia wobec banku po odfrankowieniu umowy kredytu we frankach, należy najpierw ustalić, jak wysokość kolejnych rat kształtowałaby się, gdyby bank działał uczciwie. Następnie, sumę tych rat należy odjąć od kwoty już wpłaconej przez kredytobiorcę do banku. Różnica między tymi wartościami stanowi nadpłatę, której bank powinien zwrócić kredytobiorcy.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach i odfrankowienie kredytu to dwa różne rozwiązania prawne, które mogą przynieść korzyści frankowiczom. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby dokładnie oszacować roszczenia wobec banku.

Kalkulatory dla frankowiczów

W celu oszacowania roszczeń wobec banku, frankowicze mogą skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów. Kalkulatory dla frankowiczów pomagają w przybliżeniu oszacować wartość nadpłaty lub niedopłaty, jaką można dochodzić od banku po unieważnieniu lub odfrankowieniu umowy kredytu.

Wystarczy podać niezbędne dane, takie jak wysokość kredytu we frankach, datę zawarcia umowy, okres kredytowania, marżę kredytu, aby kalkulator mógł przeprowadzić obliczenia. W rezultacie otrzymuje się orientacyjną wartość roszczeń wobec banku.

Należy jednak pamiętać, że kalkulatory dla frankowiczów są narzędziami pomocniczymi i warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby uzyskać dokładne oszacowanie roszczeń.

Kancelarie frankowe

W przypadku skierowania sprawy do sądu w celu unieważnienia lub odfrankowienia umowy kredytu we frankach, warto skorzystać z usług kancelarii frankowych. Kancelarie te specjalizują się w prowadzeniu spraw frankowych i posiadają doświadczenie w dochodzeniu roszczeń od banków.

Kancelarie frankowe mogą pomóc w dokładnym oszacowaniu roszczeń wobec banku, analizie umowy kredytowej, przygotowaniu pozwu i całego procesu sądowego. Współpraca z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych zwiększa szanse na uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.

Podsumowanie

Unieważnienie lub odfrankowienie umowy kredytu we frankach to prawne środki, które pozwalają frankowiczom dochodzić swoich praw wobec banków. Aby dokładnie oszacować roszczenia wobec banku, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych i skorzystać z dostępnych w sieci kalkulatorów dla frankowiczów. Kancelarie frankowe mogą pomóc w prowadzeniu sprawy przed sądem i uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia. W walce o zwrot nadpłaty lub unieważnienie umowy, kredytobiorcy mają możliwość odzyskania znacznych kwot pieniędzy i zmniejszenia swoich zobowiązań.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie