Home Wiadomości Jak odzyskać środki zgromadzone na subkoncie ZUS lub w OFE po śmierci ubezpieczonego?

Jak odzyskać środki zgromadzone na subkoncie ZUS lub w OFE po śmierci ubezpieczonego?

dodał Bankingo

Wpływ do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne wiąże się z możliwością skorzystania z subkonta, które jest częścią indywidualnego konta każdego ubezpieczonego. Część składki trafia na subkonto w ZUS lub do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), w zależności od wyboru ubezpieczonego. W przypadku śmierci osoby posiadającej subkonto, zgromadzone na nim środki mogą być dziedziczone przez współmałżonka lub osoby wskazane przez zmarłego.

Subkonto w ZUS a OFE

Subkonto w ZUS jest prowadzone dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i przed 1 stycznia 1969 r., którzy są członkami OFE, oraz dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 r., niezależnie od tego, czy należą do OFE czy nie. Składki wpływające na subkonto w ZUS mogą być dziedziczone w przypadku śmierci osoby, do której subkonto należy, lub podlegać podziałowi w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania wspólności majątkowej.

W przypadku posiadania subkonta w ZUS i jednoczesnego członkostwa w OFE, podział i wypłata środków rozpoczynają się w funduszu emerytalnym. OFE dokonuje podziału i wypłaty, a następnie przesyła do ZUS zawiadomienie o osobach uprawnionych do środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Jeśli ubezpieczony posiadał tylko subkonto w ZUS, należy złożyć wniosek o wypłatę składek do Zakładu.

Dziedziczenie środków z subkonta ZUS

W przypadku śmierci osoby, dla której prowadzone jest subkonto w ZUS, środki zgromadzone na tym subkoncie mogą być dziedziczone przez małżonka i osoby wskazane przez zmarłego. Jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim, jego współmałżonek otrzymuje połowę środków zgromadzonych na subkoncie, jeśli środki te były częścią wspólności majątkowej małżeńskiej. Pozostałe środki przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a jeśli takie osoby nie zostały wskazane, wchodzą w skład spadku.

Proces wypłaty środków z subkonta ZUS

W przypadku dziedziczenia środków z subkonta w ZUS, proces wypłaty rozpoczyna się od złożenia wniosku. Jeśli ubezpieczony posiadał zarówno subkonto w ZUS, jak i członkostwo w OFE, wniosek o wypłatę środków należy złożyć do właściwego funduszu emerytalnego. OFE dokonuje podziału i wypłaty środków, a następnie przesyła do ZUS zawiadomienie o podziale. ZUS ma 3 miesiące na realizację tego zadania.

Jeśli ubezpieczony posiadał tylko subkonto w ZUS, wniosek o wypłatę środków należy złożyć do Zakładu. ZUS zapewnia pomoc przy składaniu takiego wniosku na salach obsługi klienta lub telefonicznie.

Przypadki, w których środki podlegają podziałowi

Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS (podobnie jak w OFE) podlegają podziałowi w różnych sytuacjach. Oprócz dziedziczenia po śmierci osoby posiadającej subkonto, podział i wypłata środków zachodzi w przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, ustania wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa lub umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między posiadaczem subkonta a jego współmałżonkiem.

W przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa lub ustania wspólności majątkowej, ZUS przekazuje połowę środków zgromadzonych na subkoncie byłemu współmałżonkowi. W przypadku śmierci osoby posiadającej subkonto, pozostałe środki przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku, wchodzą w skład spadku.

Wnioskowanie o wypłatę środków

Aby uzyskać wypłatę środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS, należy złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli ubezpieczony posiadał zarówno subkonto w ZUS, jak i członkostwo w OFE, wniosek należy złożyć do OFE. W przypadku posiadania tylko subkonta w ZUS, wniosek należy złożyć do Zakładu.

Wniosek o wypłatę środków można złożyć na salach obsługi klienta ZUS lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Podsumowanie

Składki zapisane na subkoncie ZUS lub w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka i osoby wskazane przez zmarłego. W przypadku śmierci osoby posiadającej subkonto, współmałżonek otrzymuje połowę zgromadzonych środków, a pozostałe przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego lub wchodzą w skład spadku. Proces wypłaty środków zależy od posiadanych subkont i członkostwa w OFE. W przypadku dziedziczenia środków z subkonta w ZUS, wniosek o wypłatę należy złożyć do OFE, a w przypadku posiadania tylko subkonta w ZUS, do Zakładu. ZUS zapewnia pomoc przy składaniu wniosków, a cały proces podziału i wypłaty środków może trwać do 3 miesięcy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie