Home Bez kategorii Jak napisać wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej?

Jak napisać wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej?

dodał Bankingo

‍Zaciągnięcie kredytu hipotecznego wiąże się z pewnymi formalnościami, w tym ustanowieniem zabezpieczenia w postaci hipoteki, która jest wpisywana do księgi wieczystej nieruchomości. Jednak po spłacie kredytu konieczne jest usunięcie hipoteki z księgi wieczystej, co wymaga złożenia wniosku do sądu. W niniejszym artykule omówimy krok po kroku, jak napisać wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej.

Wymagane dokumenty

Przed przystąpieniem do napisania wniosku o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej, istotne jest uzyskanie dokumentu zwegołanego „kwitu mazalnego” od banku, który udzielił kredytu. Ten dokument potwierdza spłatę kredytu i zgadza się na usunięcie hipoteki. Po uzyskaniu tego dokumentu można przejść do składania wniosku.

Składanie wniosku

Wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej należy złożyć w sądzie rejonowym, który jest odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg wieczystych. Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Warto pamiętać, że wszyscy współwłaściciele nieruchomości muszą solidarnie starać się o usunięcie hipoteki, dlatego też konieczne jest zebranie podpisów wszystkich współwłaścicieli.

Opłaty

Złożenie wniosku o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej wiąże się z opłatą w wysokości 100 złotych. Można uiścić tę opłatę na kilka sposobów, takich jak zakup elektronicznych znaków opłaty sądowej online lub tradycyjny przelew na konto bankowe sądu. Warto pamiętać o dołączeniu potwierdzenia uiszczenia opłaty do wniosku.

Wypełnienie wniosku

Wniosek o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej musi być wypełniony zgodnie z ustalonym wzorem. Na pierwszej stronie wniosku należy wprowadzić numer księgi wieczystej nieruchomości, informację o uregulowanych kosztach sądowych oraz dane sądu rejonowego i wydziału ksiąg wieczystych. W przypadku braku dodatkowych żądań, należy przekreślić pozostałe pola.

Na drugiej stronie wniosku należy zaznaczyć odpowiednie pole dotyczące wpisu prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki. Następnie w polu numer 7 należy w słowny sposób wnioskować o usunięcie hipoteki, podając numer księgi wieczystej, rodzaj hipoteki, jej wartość oraz nazwę banku, na rzecz którego była wpisana.

Na trzeciej stronie wniosku należy podać szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych i miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Warto pamiętać o skreśleniu zbędnych informacji i uzupełnieniu odpowiednich pól dotyczących numeru PESEL, nazwiska, imienia, imienia ojca i matki.

Proces oczekiwania

Po złożeniu wniosku o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej, konieczne jest oczekiwanie na jego rozpatrzenie przez sąd. W zależności od ilości wniosków i czasu oczekiwania na wydanie kwitu mazalnego, proces ten może potrwać nawet kilka tygodni. Warto być cierpliwym i regularnie sprawdzać postęp w sprawie.

Podsumowanie

Usunięcie hipoteki z księgi wieczystej po spłacie kredytu jest ważną formalnością, którą należy dopełnić. Napisanie wniosku o usunięcie hipoteki z księgi wieczystej wymaga staranności i zgodności z ustalonymi wzorami. Pamiętaj o zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i terminowym uiścieniu opłaty. Bądź cierpliwy w oczekiwaniu na rozpatrzenie wniosku przez sąd. Ostatecznie usunięcie hipoteki z księgi wieczystej pozwoli Ci cieszyć się pełnym prawem własności nieruchomości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły