Home Bez kategorii Jak dużą emeryturę można otrzymać po 30 latach pracy?

Jak dużą emeryturę można otrzymać po 30 latach pracy?

dodał Bankingo

Emerytura to ważny temat, który dotyczy każdego z nas. Po wielu latach ciężkiej pracy, zasługujemy na godziwą emeryturę, która pozwoli nam cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem. Jednak jak dokładnie obliczyć, ile otrzymamy emerytury po 30 latach pracy? W tym artykule przeanalizujemy różne czynniki, które wpływają na wysokość emerytury, a także przedstawimy kilka przykładowych scenariuszy.

Jak działa polski system emerytalny?

Zanim przejdziemy do obliczania wysokości emerytury, warto zrozumieć, jak działa polski system emerytalny. W Polsce emerytura jest finansowana głównie ze składek, które pracownicy i pracodawcy wpłacają do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Składki te są odkładane na koncie emerytalnym każdego ubezpieczonego i gromadzone przez wiele lat.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest kapitał zgromadzony na koncie emerytalnym. Składa się on z kapitału początkowego, czyli kwoty wpłaconej na początku ubezpieczenia, składek odkładanych na koncie ZUS oraz środków z subkonta Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE), jeśli ubezpieczony decyduje się na przekierowanie części składek do OFE.

Wysokość emerytury zależy również od wieku, w którym osoba przechodzi na emeryturę. Im dłużej pracujemy i odkładamy składki emerytalne, tym większe są nasze oszczędności na koncie ZUS, co przekłada się na wyższą emeryturę.

Czynniki wpływające na wysokość emerytury

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak:

1. Wysokość odkładanych składek emerytalnych

Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wysokość emerytury, jest kwota składek, którą udało nam się odłożyć na koncie ZUS przez lata pracy. Składki emerytalne są odprowadzane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Pracodawca odprowadza 9,76% podstawy wymiaru składek, podczas gdy pracownik odprowadza drugie tyle, czyli również 9,76%. Im więcej zarabiamy, tym większa jest kwota składki emerytalnej, która zamienia się w nasze oszczędności na koncie ZUS.

Jednak istnieje górny limit składek emerytalnych. Po przekroczeniu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia składki przestają być odprowadzane. W 2021 roku maksymalną kwotą, jaką można było odłożyć na koncie ZUS, było 30 796 zł.

2. Wiek przejścia na emeryturę

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury jest wiek, w którym decydujemy się przejść na emeryturę. W Polsce minimalny wiek emerytalny to obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przesunięcie momentu przejścia na emeryturę o kilka lat może znacząco wpłynąć na wysokość ostatecznej emerytury. Im dłużej pracujemy, tym więcej czasu mamy na odkładanie składek emerytalnych i gromadzenie kapitału na koncie ZUS.

3. Wysokość wynagrodzenia

Wysokość naszego wynagrodzenia ma również wpływ na wysokość emerytury. Składki emerytalne są obliczane na podstawie naszego wynagrodzenia. Im więcej zarabiamy, tym większa jest kwota składki emerytalnej, która trafia na nasze konto ZUS. Dlatego osoby o wyższym wynagrodzeniu mogą oczekiwać wyższej emerytury.

4. Staż pracy

Staż pracy to kolejny czynnik, który wpływa na wysokość emerytury. Liczy się tutaj jedynie legalne zatrudnienie na umowę, od której odprowadzane są odpowiednie składki emerytalne. Praca na umowę o dzieło, umowę zlecenie czy umowę o pracę tymczasową nie przyczynia się do zwiększenia naszej emerytury, ponieważ nie są od tych umów odprowadzane składki emerytalne.

Przykładowe scenariusze emerytalne

Aby lepiej zrozumieć, jak działa polski system emerytalny i jakie emerytury można oczekiwać po 30 latach pracy, przyjrzyjmy się kilku przykładowym scenariuszom.

Przykład 1: Osoba z minimalnym wynagrodzeniem

Załóżmy, że osoba przez 30 lat pracowała za minimalne wynagrodzenie. Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2800 zł brutto. Przyjmijmy, że osoba nie miała żadnych przerw w zatrudnieniu i regularnie odprowadzała składki emerytalne. W takim przypadku można oczekiwać emerytury na poziomie minimalnej emerytury, która wynosi obecnie 1338,44 zł brutto.

Przykład 2: Osoba z wysokim wynagrodzeniem

Teraz przyjrzyjmy się sytuacji osoby, która przez 30 lat pracowała za wysokie wynagrodzenie. Załóżmy, że jej średnie wynagrodzenie wynosiło 10 000 zł brutto miesięcznie. W takim przypadku można oczekiwać znacznie wyższej emerytury niż w przypadku minimalnego wynagrodzenia. Dokładna kwota zależy od wielu czynników, takich jak wysokość składek emerytalnych i wiek przejścia na emeryturę, jednak można przypuszczać, że emerytura mogłaby wynosić kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Przykład 3: Osoba z przerwami w zatrudnieniu

Często zdarza się, że osoby mają przerwy w zatrudnieniu, na przykład z powodu opieki nad dzieckiem lub choroby. W takim przypadku wysokość emerytury może być niższa ze względu na mniejszą ilość odprowadzanych składek emerytalnych. Jednak warto pamiętać, że można skorzystać z różnych świadczeń dla osób, które nie miały stażu pracy na umowę, od której odprowadzane były składki emerytalno-rentowe, takich jak renta dożywotnia, zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie uzupełniające.

Jak skorzystać z kalkulatora emerytalnego?

Aby dokładnie obliczyć, ile można oczekiwać emerytury po 30 latach pracy, warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Kalkulator ten pozwala na przewidywanie wysokości emerytury na podstawie podanych danych, takich jak wiek, staż pracy, wysokość wynagrodzenia i inne czynniki wpływające na wysokość emerytury.

W kalkulatorze należy wprowadzić dane zgodnie z instrukcjami i otrzymamy przewidywaną wysokość emerytury na podstawie tych informacji. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie wskazówka, a ostateczną wysokość emerytury można poznać dopiero po skonsultowaniu się bezpośrednio z ZUS.

Podsumowanie

Wysokość emerytury po 30 latach pracy zależy od wielu czynników, takich jak wysokość odkładanych składek emerytalnych, wiek przejścia na emeryturę, wysokość wynagrodzenia i staż pracy. Obliczenie dokładnej wysokości emerytury może być skomplikowane, dlatego warto skorzystać z kalkulatora emerytalnego ZUS, który pomoże nam przewidzieć, ile możemy oczekiwać emerytury na podstawie podanych danych. Pamiętajmy jednak, że ostateczną wysokość emerytury poznamy dopiero po skonsultowaniu się z ZUS. Ważne jest również, aby pamiętać o różnych świadczeniach dostępnych dla osób, które nie miały stażu pracy na umowę, od której odprowadzane były składki emerytalno-rentowe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie