Home Bez kategorii Jak dostać pieniądze z KPO

Jak dostać pieniądze z KPO

dodał Bankingo

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to ambitny program, który został stworzony w celu odbudowy i zwiększenia odporności polskiej gospodarki. Program ten składa się z 54 inwestycji oraz 48 reform, które mają wzmocnić polską gospodarkę i umożliwić jej łatwiejsze przetrwanie ewentualnych kryzysów.

Cele Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Głównym celem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, który został utracony w wyniku pandemii COVID-19. Program ten ma również na celu wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki oraz wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym. W ramach KPO przyznane zostaną środki finansowe w wysokości 158,5 miliarda złotych, w tym 106,9 miliarda złotych w formie dotacji oraz 51,6 miliarda złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Obszary wspierane przez Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności skupia się na kilku głównych obszarach, które są kluczowe dla rozwoju gospodarczego i zwiększenia odporności Polski. W ramach programu znaczna część budżetu zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (42,7%) oraz na transformację cyfrową (21,3%). Poniżej przedstawiamy obszary, które będą wspierane przez KPO:

 1. Odporność i konkurencyjność gospodarki
  • Wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji publicznych w celu zwiększenia ich odporności na kryzysy i tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy.
 2. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
  • Inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu gospodarki na środowisko oraz zapewnienie konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 3. Transformacja cyfrowa
  • Wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce, poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) oraz budowę dziedzinowych platform cyfrowych.
 4. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
  • Poprawa funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie efektywności, dostępności oraz jakości świadczonych usług zdrowotnych.
 5. Zielona, inteligentna mobilność
  • Inwestycje mające na celu rozwój zrównoważonej i inteligentnej mobilności, poprawę infrastruktury transportowej oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w sektorze transportu.
 6. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
  • Wzmacnianie instytucji odpowiedzialnych za realizację KPO oraz tworzenie warunków sprzyjających skutecznej realizacji programu.

Finansowanie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Środki finansowe na realizację Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Polska otrzyma łącznie około 158,5 miliarda złotych, w tym 106,9 miliarda złotych w formie dotacji oraz 51,6 miliarda złotych w formie preferencyjnych pożyczek. Aby otrzymać te środki, Polska musi podpisać umowę z Komisją Europejską na część grantową oraz umowę na część pożyczkową. Spłata pożyczki zostanie zakończona nie później niż po 30 latach, tj. do 2058 roku.

Wsparcie dla przedsiębiorców i instytucji publicznych

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności przewiduje wsparcie dla przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz innych podmiotów społeczno-gospodarczych. Program ten oferuje możliwość uzyskania dofinansowania dla projektów związanych z innowacjami, rozwojem gospodarki, ochroną środowiska, cyfryzacją, edukacją i zdrowiem. W każdym z obszarów KPO zapewnia się także działania na rzecz spójności terytorialnej, które są skierowane do obszarów wiejskich, miast oraz miejsc szczególnie dotkniętych skutkami pandemii.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności?

W przypadku dużych przedsiębiorstw istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów robotyzacyjnych i cyfryzacyjnych. Wartość takiego projektu powinna mieścić się w przedziale od 8 do 140 milionów złotych. Aby złożyć wniosek, przedsiębiorcy powinni wypełnić formularz stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu i złożyć go za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Aktywów Państwowych na platformie ePUAP. Termin składania wniosków trwa od 6 lipca 2023 do 14 września 2023 roku, a rozstrzygnięcie naboru nastąpi po 90 dniach od daty złożenia wniosku.

Zakres projektów objętych wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Projekty zgłaszane do wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności powinny mieć na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, transformację cyfrową, wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć cyfryzacji procesów biznesowych, tworzenia dziedzinowych platform cyfrowych, wdrażania systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego, inteligentnych linii produkcyjnych, budowy inteligentnych fabryk oraz wykorzystania technologii chmurowych i sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych. Projekty te muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 roku.

Wysokość wsparcia z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wysokość dofinansowania projektów objętych wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności zależy od miejsca realizacji inwestycji i wynosi od 15% do 50% kosztów netto. Alokacja finansowa ze środków unijnych wynosi łącznie 2 009 925 414 złotych, w tym na przedsięwzięcia wybrane w otwartym konkursie 1 004 962 707 złotych.

Podsumowanie

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest ważnym programem mającym na celu odbudowę gospodarki i zwiększenie jej odporności na kryzysy. Poprzez inwestycje i reformy w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarczego, takich jak transformacja cyfrowa, zielona energia czy efektywność systemu ochrony zdrowia, Polska staje się bardziej konkurencyjna i przygotowana na przyszłe wyzwania. Dofinansowanie projektów z KPO jest szansą dla przedsiębiorców i instytucji publicznych na rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie swojej konkurencyjności. Przedsięwzięcia objęte wsparciem muszą zostać zrealizowane do 30 czerwca 2026 roku, a wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji inwestycji. Dzięki Krajowemu Planowi Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska ma szanse na długoterminowy rozwój i zwiększenie poziomu życia społeczeństwa.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie