Home Edukacja Jak długość pracy wpływa na wysokość emerytury?

Jak długość pracy wpływa na wysokość emerytury?

dodał Bankingo

Emerytura to ważny element życia każdego człowieka, który przekracza ustawowy wiek emerytalny. W Polsce wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po osiągnięciu tego wieku, mamy dwie możliwości: przejść na emeryturę i pobierać świadczenia, lub kontynuować pracę, aby zwiększyć wysokość emerytury. Czy dłuższa praca rzeczywiście wiąże się z wyższą emeryturą? W tym artykule przeanalizujemy, jak długość pracy wpływa na wysokość emerytury i czy opłaca się pracować dłużej.

Ustalanie wysokości emerytury

Aby zrozumieć, jak długość pracy wpływa na wysokość emerytury, warto najpierw poznać zasady ustalania kwoty świadczenia emerytalnego w Polsce. ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) oblicza emeryturę na podstawie zgromadzonego kapitału dzieląc go przez średnie dalsze trwanie życia. Średnie dalsze trwanie życia to przewidywana liczba miesięcy, przez które dana osoba będzie pobierać emeryturę. Informacje na temat średniej dalszej trwania życia ogłaszane są co roku przez Prezesa GUS-u w formie tablic.

Do ustalenia podstawy obliczenia emerytury bierze się pod uwagę różne składniki, takie jak zwaloryzowany kapitał początkowy, zwaloryzowane składki na ubezpieczenia emerytalne oraz środki zapisane na subkoncie ZUS w przypadku uczestnictwa w OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych). Dla osób, które były objęte ubezpieczeniem społecznym przed 1999 rokiem, a nie były objęte ubezpieczeniami emerytalnymi i rentowymi po 1998 roku, do ustalenia podstawy bierze się pod uwagę wyłącznie kapitał początkowy.

Dłuższa praca a wysokość emerytury

Im dłużej pracujemy i gromadzimy środki na koncie w ZUS, tym wyższa powinna być nasza emerytura. Dłuższa praca przekłada się na większe wpływy składek na nasze indywidualne konto emerytalne, co z kolei przekłada się na wyższą kwotę emerytury, którą otrzymamy w przyszłości. Statystyczna średnia długość życia jest również czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury. Im krótsze jest przewidywane dalsze trwanie życia, tym wyższa może być emerytura przyznana osobie, która pracowała dłużej. Z kolei niższa kwota emerytury przysługuje osobom, które zdecydowały się przejść na emeryturę wcześniej.

Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS-u, podkreśla, że każdy rok pracy może zwiększyć emeryturę od 8 do nawet 15 procent. Oznacza to, że pracując dłużej o jeden rok, możemy otrzymać znacząco wyższą emeryturę. W przypadku wydłużenia pracy o 7 lat, istnieje możliwość podwojenia wysokości emerytury. Jednakże, eksperci mają odmienne podejście do tego tematu.

Kontrowersje dotyczące dłuższej pracy

Warto zauważyć, że nie wszyscy eksperci zgadzają się co do tego, czy dłuższa praca zawsze prowadzi do wyższej emerytury. Istnieją pewne czynniki, które mogą wpływać na to, czy opłaca się pracować dłużej. Dla kobiet, które mają możliwość przejścia na emeryturę w wieku 60 lat, nie zawsze opłaca się opóźnianie tej decyzji. Powodem jest fakt, że emerytura w wieku 65 lat jest przeliczana tak, jakby osoba przeszła na nią dopiero w wieku obowiązującym dla mężczyzn, bez uwzględnienia aktywów zaewidencjonowanych na koncie ZUS, które zostały pobrane w okresie między 60. a 65. rokiem życia.

Tomasz Lasocki, ekspert z zakresu zabezpieczenia społecznego z Wydziału Prawa i Administracji UW, wskazuje, że różnica między przejściem na emeryturę w wieku 60 lat a wieku 65 lat, po powrocie do wcześniejszej pracy, wynosi zaledwie 3,7 procent. Zdaniem eksperta, ta różnica jest minimalna, a kobieta, która zdecyduje się przejść wcześniej na emeryturę, otrzyma 60 emerytur oraz wszystkie dodatkowe świadczenia, takie jak trzynastki i czternastki.

Dodatkowo, dłuższa praca nie zawsze opłaca się osobom, które nie będą w stanie wypracować emerytury wyższej niż emerytura minimalna. Zgodnie z przepisami, osoby te mogą otrzymać wyrównanie swojej emerytury do minimalnego świadczenia w danym roku, jeśli spełniają odpowiednie kryteria, takie jak odpowiedni staż pracy.

Pracujący seniorzy

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby pracujących seniorów w Polsce. Dla wielu z nich kontynuacja pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego może być opłacalna zarówno pod względem finansowym, jak i społecznym. Według danych ZUS, w województwie dolnośląskim, liczba seniorów pracujących na podstawie umowy o pracę wzrosła o 6 tysięcy w ciągu roku. Pracujący seniorzy mają możliwość kontynuowania wpłacania składek na swoje indywidualne konta emerytalne, co przekłada się na wyższą wysokość przyszłej emerytury.

Warto również wspomnieć, że praca po osiągnięciu wieku emerytalnego może przynieść inne korzyści, takie jak utrzymanie aktywności zawodowej, zdrowie psychiczne i fizyczne, a także możliwość realizacji pasji i zainteresowań. Pracując dłużej, seniorzy często czują się bardziej aktywni społecznie i mają większe poczucie własnej wartości.

Perspektywy na przyszłość

Prognozy na przyszłość wskazują na wzrost minimalnej kwoty emerytury w kolejnych latach. Według nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury i renty zostaną zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, a od marca 2023 roku minimalne świadczenia podniosą się o co najmniej 250 złotych. To oznacza, że minimalna emerytura wyniesie 1588,44 złotych.

Ważne jest, aby każda osoba odpowiednio zaplanowała swoją przyszłość finansową i zastanowiła się, czy dłuższa praca pozwoli jej na osiągnięcie satysfakcjonującej wysokości emerytury. Należy również rozważyć inne czynniki, takie jak kondycja zdrowotna, możliwość realizacji pasji i plany na emeryturę. Dłuższa praca może być korzystna dla niektórych osób, ale nie zawsze jest jedynym rozwiązaniem.

Podsumowanie

Dłuższa praca może wpływać na wyższą wysokość emerytury, ponieważ umożliwia gromadzenie większej liczby składek na indywidualnym koncie emerytalnym. Statystyczna średnia długość życia również odgrywa rolę w ustalaniu wysokości emerytury. Pracując dłużej, można otrzymać znacząco wyższą emeryturę, jednak decyzja o kontynuowaniu pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego powinna być dobrze przemyślana. Istnieją czynniki, takie jak różnice w systemie emerytalnym dla kobiet i mężczyzn, które mogą wpływać na korzyści wynikające z dłuższej pracy. Każda osoba powinna indywidualnie ocenić swoją sytuację finansową i zdrowotną, aby podjąć najlepszą decyzję dotyczącą swojej przyszłości emerytalnej. Praca po osiągnięciu wieku emerytalnego może być korzystna zarówno pod względem finansowym, jak i społecznym, ale nie jest jedynym rozwiązaniem dla wszystkich.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie