Home Wiadomości Jak decyzja NBP wpływa na osłabienie złotego i polską gospodarkę

Jak decyzja NBP wpływa na osłabienie złotego i polską gospodarkę

dodał Bankingo

W ostatnich dniach złoty doznał gwałtownego osłabienia wobec innych walut, szczególnie dolara i euro. To efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 75 pb, które obecnie wynoszą 6 proc. Polska waluta straciła blisko 5 proc. swojej wartości w ciągu zaledwie kilku dni. Taki ruch nie tylko wpływa na portfele Polaków, ale również ma konsekwencje dla całej gospodarki kraju.

Osłabienie złotego i jego wpływ na ceny

Słabszy złoty oznacza, że import staje się droższy. To z kolei prowadzi do wzrostu cen, zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw. Analitycy Banku Pekao szacują, że trwałe osłabienie złotego o 10 proc. prowadzi do wzrostu cen konsumenckich o 0,6-0,8 proc. W przypadku Polski, gdzie inflacja już teraz jest wysoka, taki wzrost cen może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki.

Dodatkowo, droższy import oznacza również wyższe koszty dla przedsiębiorstw, co może prowadzić do zwiększenia cen ich produktów i usług. To z kolei może wpływać na konkurencyjność polskiej gospodarki, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.

Polityczne tło decyzji NBP

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych spotkała się z krytyką i kontrowersjami. Niektórzy ekonomiści uważają, że takie cięcie było motywowane politycznymi względami, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Słabszy złoty mógłby sprzyjać rządowi, który oczekuje pokaźnej wpłaty zysku z NBP do budżetu na przyszły rok.

Zdaniem ekonomistów Citi Handlowego, brak przesłanek merytorycznych do takiego cięcia stóp procentowych może sugerować, że decyzja NBP była podyktowana innymi czynnikami. Obawy o niezależność banku centralnego mogą być uzasadnione, zwłaszcza gdy bierze się pod uwagę fakt, że RPP zdecydowała się na takie cięcie stóp po raz ostatni w trakcie globalnego kryzysu finansowego w 2008/2009 roku.

Konsekwencje dla polskiej waluty

Decyzja NBP o obniżce stóp procentowych sprawia, że Polska staje się jedynym krajem w regionie z ujemnymi realnymi stopami procentowymi. Innymi słowy, stopy procentowe są niższe od zakładanej inflacji. Taki stan rzeczy może wpływać na osłabienie złotego i utrzymanie go na stosunkowo niskim poziomie. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, gdzie inflacja ma być niższa od obecnych stóp procentowych, Polska stoi przed perspektywą nieakceptowalnie wysokiej inflacji.

Ekonomiści zwracają również uwagę na komentarze przedstawicieli RPP, którzy sugerują, że inflacja na poziomie 5 proc. jest praktycznie nieodczuwalna. To może zwiększać obawy, że Rada będzie tolerować stabilizację inflacji na wyższym poziomie niż celowany 2,5 proc. To z kolei może prowadzić do wzrostu premii za ryzyko inflacyjne, wyższych rentowności polskiego długu i wyższych kosztów finansowania inwestycji.

Perspektywy dla złotego

Perspektywy dla złotego nie wydają się zbyt optymistyczne. Analitycy Banku Millennium uważają, że złoty jest obecnie najgorzej radzącą sobie walutą w regionie rynków rozwijających się. Brak argumentów, które mogłyby wspierać umocnienie złotego, sprawia, że osłabianie się polskiej waluty może kontynuować. W najbliższych dniach kurs EUR/PLN może oscylować wokół poziomu 4,63, a istnieje ryzyko dalszej deprecjacji złotego.

Dodatkowo, zbliżające się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego może wpływać na wzrost kursu dolara wobec złotego. Jeśli ECB zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych, szanse na osłabienie złotego będą większe.

W dłuższym horyzoncie czasowym, złoty może nadal pozostawać pod presją. Brak jasnej funkcji reakcji RPP utrzymuje wysoki poziom niepewności na polskich aktywach, co może prowadzić do utrzymania kursu EUR/PLN powyżej bariery 4,60.

Podsumowanie

Decyzja NBP o obniżce stóp procentowych spowodowała gwałtowne osłabienie złotego. Słabsza polska waluta ma negatywne skutki dla gospodarki, prowadząc do wzrostu cen i wyższych kosztów importu. Kontrowersje wokół decyzji NBP budzą obawy o niezależność banku centralnego i sugerują polityczne motywy takiego cięcia stóp procentowych. Perspektywy dla złotego nie są optymistyczne, a brak jasnej funkcji reakcji RPP utrzymuje wysoki poziom niepewności na polskich aktywach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie