Home Wiadomości ING Bank Śląski – spektakularny wzrost zysku netto i ROE w I kwartale 2023

ING Bank Śląski – spektakularny wzrost zysku netto i ROE w I kwartale 2023

dodał Jacek Kabała

W pierwszym kwartale 2023 roku ING Bank Śląski zanotował znaczny wzrost skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Kwota ta wyniosła 908,7 mln zł, w porównaniu do 792,8 mln zł zysku rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) również wyróżniał się na tle poprzedniego roku, z 19,5% wobec 17,5% rok wcześniej.

Dochody i koszty

Bank odnotował wzrost dochodów ogółem o 7% do 2 460,2 mln zł, przy jednoczesnym wzroście kosztów ogółem o 8% do 1 004,6 mln zł. Zysk brutto wzrósł o 13% do 1 208,8 mln zł. Wskaźnik kosztów ogółem z podatkiem bankowym w stosunku do dochodów wyniósł 47,3%, nieznacznie wyższy niż rok wcześniej (47%).

Wskaźniki kapitałowe

ING Bank Śląski odnotował także wzrost wskaźników kapitałowych. Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,37%, wzrósł więc w stosunku do wartości 15,42% rok wcześniej. Współczynnik kapitału Tier 1 wyniósł 14,86% wobec 13,81% rok wcześniej.

Porozumienia z posiadaczami kredytu indeksowanego do franków szwajcarskich

Ważnym aspektem działalności banku w pierwszym kwartale 2023 roku było zawarcie 549 ugód z posiadaczami kredytu indeksowanego do franków szwajcarskich. Proces ten stanowił reakcję banku na decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wpłynął na zwiększenie bezpieczeństwa banku.

Wzrost bazy klientów

W I kwartale 2023 roku bank zwiększył swoją bazę klientów oraz główne wolumeny komercyjne. Wzrost wartości kredytów wyniósł 5% (do 158 mld zł), a depozytów – 12% (osiągając poziom 190,3 mld zł). Liczba klientów w bankowości detalicznej wzrosła do 4,4 mln (wzrost o 63 tys. r/r), a w bankowości korporacyjnej do 543,2 tys. firm (wzrost o 30 tys. r/r).

Podsumowując, ING Bank Śląski odnotował znaczny wzrost zysku netto oraz wskaźnika ROE w pierwszym kwartale 2023 roku. Dodatkowo, bank z sukcesem kontynuował proces zawierania ugód z posiadaczami kredytu indeksowanego do franków szwajcarskich, co przekłada się na jego stabilność i bezpieczeństwo. Warto również podkreślić, że pomimo niepewnej sytuacji na rynkach finansowych, bank zdołał zwiększyć swoją bazę klientów, zarówno w sektorze detalicznym, jak i korporacyjnym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie