Home Wiadomości Inflacja w Szwajcarii i jej wpływ na franka szwajcarskiego – Dobre prognozy dla Frankowiczów

Inflacja w Szwajcarii i jej wpływ na franka szwajcarskiego – Dobre prognozy dla Frankowiczów

dodał Bankingo

Szwajcaria, znana z niezwykle stabilnej gospodarki i silnej waluty, obecnie doświadcza spadku inflacji CPI. Dane za listopad 2023 r. pokazują, że inflacja spadła do 1,4 proc. rok do roku, co jest lepszym wynikiem niż oczekiwano. Jest to również najniższy odczyt od dwóch lat. Spadek inflacji wynikał głównie z niższych kosztów hoteli, wczasów zorganizowanych, paliw oraz owoców i warzyw. Miesięczny odczyt inflacji CPI również wykazał spadek o 0,2 proc., co oznacza, że kraj ten doświadczył krótkotrwałej deflacji.

Kontekst i prognozy

Warto zauważyć, że inflacja bazowa, która nie uwzględnia cen energii, paliw i żywności, również spadła do 1,4 proc. rok do roku. To oznacza, że obecna dynamika inflacji w ujęciu rocznym jest zgodna z celem Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), który wynosi 2 proc. Warto jednak zadać pytanie, czy średnioroczna inflacja w przyszłym roku i kolejnych również pozostanie w zakresie celu. Warto pamiętać, że w czerwcu 2022 r. inflacja w Szwajcarii osiągnęła szczyt na poziomie 3,5 proc., co jest znacznie niższym wynikiem niż w wielu innych gospodarkach rozwiniętych.

Według prognoz SNB, inflacja będzie przekraczać cel inflacyjny przez cały przyszły rok. Wzrost kosztów energii elektrycznej, czynszów i transportu publicznego, w połączeniu z podwyżką podatku od towarów i usług, będą przyczynami tego wzrostu. Ceny energii wzrosną średnio o 18 proc. już w styczniu 2024 r. Mimo to, inflacja w Szwajcarii pozostaje niższa niż w innych gospodarkach rozwiniętych, co jest dowodem na siłę szwajcarskiej waluty i jej zdolność do ochrony przed skutkami inflacji.

Reakcja Szwajcarskiego Banku Narodowego

Spadek inflacji w Szwajcarii sprawił, że Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) zdecydował się wstrzymać z podwyżkami stóp procentowych. Jednak władze banku podkreślają, że istnieje nadal duża niepewność co do przyszłego rozwoju sytuacji. Prezes SNB, Thomas Jordan, w wywiadzie pod koniec ubiegłego miesiąca powiedział: „Nie możemy jeszcze ogłosić, że inflacja została całkowicie pokonana. Istnieje duża niepewność co do przyszłego rozwoju sytuacji”. Warto więc śledzić dalsze decyzje i działania SNB w kontekście inflacji w Szwajcarii.

Wpływ na kurs franka szwajcarskiego

Kurs franka szwajcarskiego (CHF) w ostatnim czasie utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie w porównaniu do innych walut. Od początku roku zyskał on 4,2 proc. wobec euro, co oznacza umocnienie szwajcarskiej waluty. Jednak prognozy sugerują, że w przyszłym roku możemy spodziewać się osłabienia franka wobec euro, co przyczyniłoby się do spadku kursu franka wobec innych walut, w tym również polskiego złotego (PLN).

Osłabienie franka wobec euro i ewentualny spadek kursu CHF/PLN byłby korzystny dla polskich klientów banków posiadających hipoteki we frankach szwajcarskich. Obecnie w Polsce istnieje około 293 tys. czynnych hipotek francuskich o wartości 75,3 mld zł brutto. Kurs CHF/PLN oscyluje obecnie wokół 4,57, a od początku roku spadł o 3,5 proc. W przypadku spełnienia prognoz i spadku kursu CHF/PLN, polscy frankowicze mogą oczekiwać obniżki wysokości swoich rat hipotecznych.

Perspektywy dla gospodarki Szwajcarii

Mimo spadku inflacji, gospodarka Szwajcarii radzi sobie lepiej niż wiele innych gospodarek rozwiniętych. W trzecim kwartale 2023 r. produkt krajowy brutto wzrósł o 0,3 proc., a Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że w tym roku wzrośnie o 0,8 proc. To więcej niż prognoza dla strefy euro, która wynosi 0,6 proc. Warto zauważyć, że prognoza dla strefy euro została ostatnio skorygowana w dół.

Podsumowanie

Spadek inflacji CPI w Szwajcarii do 1,4 proc. rok do roku jest lepszym wynikiem niż oczekiwano. Pomimo spadku, inflacja wciąż pozostaje w zakresie celu Szwajcarskiego Banku Narodowego. Spadek inflacji wpływa na kurs franka szwajcarskiego, a przewidywane osłabienie tej waluty może skutkować obniżką kursu CHF/PLN, co byłoby korzystne dla polskich frankowiczów. Pomimo trudnej sytuacji inflacyjnej, gospodarka Szwajcarii radzi sobie lepiej niż wiele innych krajów rozwiniętych. Warto śledzić dalszy rozwój sytuacji i decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego w kontekście inflacji i kursu franka szwajcarskiego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie