Home Wiadomości Inflacja spadnie do 4 procent. Duży bank dokonał nowych obliczeń

Inflacja spadnie do 4 procent. Duży bank dokonał nowych obliczeń

dodał Bankingo

W najnowszym raporcie banku PKO BP, ekonomiści prognozują spadek inflacji w Polsce do poziomu 4 proc. Przewidują oni również termin, kiedy ten spadek ma nastąpić. Z powodu pewnych czynników, takich jak przedłużenie zerowej stawki VAT na część towarów żywnościowych na rok 2024, ekonomiści PKO BP zrewidowali w dół prognozy dla wskaźnika CPI. Choć oczekują dalszej dezinflacji w krótkim terminie, w dłuższej perspektywie spodziewają się utrzymania wskaźnika CPI na poziomie około 4 proc. rok do roku.

Prognozy dla CPI w Polsce

Według najnowszych prognoz PKO BP, średnioroczna inflacja CPI w 2023 roku wyniesie 11,5 proc., a w 2024 roku spadnie do poziomu 4,2 proc. Na koniec bieżącego roku oczekuje się, że wskaźnik CPI wyniesie 6,7 proc., a na koniec przyszłego roku spadnie do 4,0 proc. Ekonomiści banku spodziewają się, że wiosną przyszłego roku inflacja osiągnie poziom 4 proc.

Przyczyny spadku inflacji

Spadek inflacji w Polsce jest wynikiem kilku czynników. Zmiany w regulacjach, takie jak przedłużenie zerowej stawki VAT na część towarów żywnościowych na rok 2024, mają wpływ na prognozy inflacji. Ekonomiści PKO BP zakładają, że ta zmiana obniży wskaźnik CPI o około 1 pkt. proc. w 2024 roku. Jednakże, zmiany te powodują również wzrost inflacji w kolejnych latach, opóźniając moment powrotu inflacji do celu Narodowego Banku Polskiego.

Innym czynnikiem, który wpływa na prognozy inflacji, są ceny nośników energii. Obecnie ceny kontraktów na 2024/25 na Towarowej Giełdzie Energii wskazują na duży rozdźwięk pomiędzy cenami „rynkowymi” a „regulowanymi”. Zakłada się, że konwergencja do stawek rynkowych będzie trwała dłużej, co wpływa na dezinflację w 2024 roku, ale jednocześnie buduje „nawis” inflacyjny na kolejne lata.

Polityka pieniężna

W kontekście spadku inflacji, PKO BP prognozuje, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podejmie decyzję o obniżce stóp procentowych o 25 pb w październiku i listopadzie 2023 roku, z możliwością obniżki o 50 pb w październiku i łącznie o 75 pb do końca roku. Ekonomiści banku uważają, że postępująca dezinflacja na początku 2024 roku umożliwi RPP kolejne obniżki stóp procentowych o 100 pb w pierwszej połowie przyszłego roku.

Czynniki wpływające na inflację

Prognozowanie inflacji to zadanie z wieloma czynnikami niepewności. Skala uporczywości inflacji bazowej, zmiany regulacyjne, polityka marżowa, notowania złotego i ceny surowców to tylko niektóre z czynników, które wpływają na inflację. W przypadku stóp procentowych, kształt funkcji reakcji RPP, tempo dezinflacji, kształtowanie się kursu PLN i szoki na rynku surowców energetycznych mają kluczowe znaczenie.

Perspektywa długoterminowa

W perspektywie długoterminowej, ekonomiści PKO BP prognozują, że trend dezinflacyjny zatrzyma się, a inflacja utrzyma się na poziomie około 4 proc. rok do roku. Istnieje wiele czynników, które utrudniają powrót inflacji do celu, takich jak transformacja energetyczna i siła polskiego rynku pracy. Jednakże, przewiduje się, że inflacja w Polsce będzie teraz trwale wyższa niż w poprzedniej dekadzie.

Według najnowszego raportu banku PKO BP, inflacja w Polsce spadnie do poziomu 4 proc., a ekonomiści wskazują termin tego spadku. Przedłużenie zerowej stawki VAT na część towarów żywnościowych na rok 2024 oraz inne czynniki mają wpływ na prognozy inflacji. Pomimo spodziewanego spadku w krótkim terminie, ekonomiści przewidują, że inflacja utrzyma się na poziomie około 4 proc. w dłuższej perspektywie. RPP podejmie działania mające na celu obniżenie stóp procentowych, aby stymulować gospodarkę. Jednakże, istnieje wiele czynników niepewności, które utrudniają dokładne prognozowanie inflacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie