Home Wiadomości Ile czekają frankowicze na wyrok? Czas trwania spraw frankowych w polskich sądach

Ile czekają frankowicze na wyrok? Czas trwania spraw frankowych w polskich sądach

dodał Bankingo

Czekanie na rozstrzygnięcie sądowe jest nieuniknionym elementem każdej sprawy sądowej. W przypadku tzw. spraw frankowych, związanych z kredytami denominowanymi w walutach obcych, osoby starające się o unieważnienie umowy kredytowej często zastanawiają się, jak długo może trwać ich proces. W niniejszym artykule omówimy, jak długo trwają sprawy frankowiczów i jakie czynniki mogą wpłynąć na czas oczekiwania na rozstrzygnięcie.

Pierwszym etapem sprawy frankowej jest wytoczenie powództwa. Czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy zależy od konkretnego sądu, a przyspieszenie postępowania zwykle nie jest możliwe. W sądach okręgowych, takich jak w Warszawie, gdzie liczba toczących się spraw jest największa, czas oczekiwania może być dłuższy. Przed sądami okręgowymi w Częstochowie czy Gliwicach sprawy są rozpatrywane szybciej – czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy wynosi zwykle od 6 do 12 miesięcy, choć zdarzają się przypadki krótsze i dłuższe.

Nie ma reguły dotyczącej czasu trwania spraw frankowych. Warto jednak zauważyć, że większość spraw kończy się już na pierwszej rozprawie. Sprawy frankowe są rozpatrywane coraz sprawniej, ponieważ ich liczba rośnie, a sędziowie stają się coraz bardziej zaznajomieni z umowami banków takich jak mBank, Millennium czy PKO BP.

Banki mogą próbować opóźnić proces, na przykład powołując świadków, którzy nie brali udziału w zawieraniu umowy lub zatrudnili się w banku wiele lat później. Często jednak sądy pomijają takie dowody. Banki mogą również wnosić o przedłużenie terminu na wniesienie odpowiedzi na pozew, powołując się na problemy związane z pandemią COVID-19. W takich przypadkach sądy często wyznaczają dłuższe terminy na złożenie odpowiedzi na pozew lub inne pisma procesowe.

Sprawy frankowe są dwuinstancyjne, co oznacza, że każda ze stron może złożyć odwołanie (apelację) od wyroku. Banki często korzystają z tego uprawnienia. Przygotowanie apelacji i jej rozpatrzenie może trwać kolejnych 12-18 miesięcy.

Nowelizacja KPC z 15 kwietnia a czas trwania spraw frankowych

Dodając do artykułu informacje o wpływie nowelizacji KPC na czas trwania spraw frankowych, możemy zauważyć, że zmiany te mają na celu odciążenie sądów, w szczególności XXVIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie, gdzie obecnie znajduje się ponad 40 000 zarejestrowanych spraw. Wprowadzenie nowelizacji KPC, która umożliwi kredytobiorcom składanie pozwów wyłącznie w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, może wpłynąć na rozkład spraw pomiędzy różne sądy w Polsce.

Eksperci oceniają, że orzecznictwo w całym kraju jest już na tyle spójne, że kredytobiorcy nie muszą obawiać się negatywnych konsekwencji tych zmian. Analiza danych z ubiegłego roku wskazuje, że 97% z 9596 wydanych wyroków było korzystnych dla frankowiczów, niezależnie od sądu rozpatrującego sprawę.

Jednak wprowadzenie nowelizacji KPC może również spowodować pewne wątpliwości i komplikacje. Na przykład, przepisy dotyczące wyboru właściwego sądu mają obowiązywać tylko konsumentów, co może prowadzić do naruszenia równości stron. Ponadto, sytuacja, w której kredytobiorcy mieszkają w różnych miastach lub podlegają pod różne sądy w obrębie jednego miasta, może dodatkowo skomplikować i wydłużyć czas postępowania sądowego.

W związku z oczekiwanym wyrokiem TSUE C-520/21, który prawdopodobnie spowoduje wzrost liczby pozwów przeciwko bankom, można spodziewać się zatłoczenia sądów w większych miastach Polski. W tej sytuacji istnieje potrzeba utworzenia dodatkowych specjalistycznych wydziałów przy innych sądach okręgowych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu.

Wprowadzenie nowelizacji KPC ma na celu przyspieszenie procedowania spraw frankowych poprzez rozłożenie ich na większą liczbę sądów w Polsce. Jednakże, zmiany te mogą również wprowadzić pewne wątpliwości i komplikacje, które mogą wpłynąć na czas trwania spraw. Warto śledzić rozwój sytuacji i dostosowywać swoje oczekiwania co do czasu trwania sprawy frankowej w związku z wprowadzanymi zmianami w prawie.

Podsumowując, czas trwania spraw frankowych może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak obciążenie sądu, strategie banków czy zmiany w przepisach prawa, w tym wprowadzenie nowelizacji KPC. Średni czas oczekiwania na wyznaczenie rozprawy w pierwszej instancji wynosi od 6 do 12 miesięcy, natomiast postępowanie apelacyjne może trwać kolejnych 12-18 miesięcy. Niemniej jednak, większość spraw kończy się już na pierwszej rozprawie, co skraca czas oczekiwania na rozstrzygnięcie.

Warto również pamiętać, że każda sprawa frankowa jest inna i nie można wyciągać wniosków na podstawie przypadków opisanych na forach czy w innych źródłach w Internecie. Mimo to, obserwując rozwój spraw frankowych, można zauważyć, że sądy zdobywają doświadczenie w rozpatrywaniu tego rodzaju spraw, co może przyczynić się do przyspieszenia procesów sądowych wraz z wprowadzanymi zmianami w KPC.

Dla osób zainteresowanych sprawami frankowymi, warto śledzić najnowsze informacje na temat zmian w prawie, postępów w sądach oraz strategii banków, aby mieć aktualne i rzetelne informacje dotyczące tego, ile może trwać sprawa frankowa. Pamiętajmy jednak, że ostateczny czas trwania sprawy zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy i może różnić się od średnich wartości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie