Home Wiadomości Ile kosztują opłaty sądowe w sprawie kredytu we frankach?

Ile kosztują opłaty sądowe w sprawie kredytu we frankach?

dodał Bankingo

Kredyty we frankach szwajcarskich przez wiele lat stanowiły popularną formę finansowania nieruchomości w Polsce. Niestety, wzrost kursu franka szwajcarskiego w latach 2008-2009 sprawił, że wiele osób znalazło się w trudnej sytuacji, zmagając się z wysokimi ratami kredytowymi. Dodatkowo okazało się, że umowy o kredyty we frankach są nie uczciwe i można je podważyć w sądzie. Wielu frankowiczów zastanawia się, ile kosztuje postępowanie sądowe w sprawie kredytu we frankach. W tym artykule przyjrzymy się opłatom sądowym, jakie trzeba ponieść w przypadku złożenia pozwu i drogi sądowej w sprawie frankowej.

Opłata sądowa od pozwu

Decydując się na złożenie pozwu sądowego w sprawie kredytu we frankach, trzeba być przygotowanym na poniesienie opłaty sądowej od złożonego pozwu. Wysokość tej opłaty jest ustalana na podstawie wartości roszczenia dochodzonego w sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłata ta wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, ale nie mniej niż 30,00 złotych i nie więcej niż 1.000,00 złotych. Przykładowo, jeśli konsument występuje z pozwem o roszczenie w wysokości 18.000,00 złotych, to opłata od pozwu wyniesie 900,00 złotych, natomiast jeśli roszczenie będzie opiewało na kwotę 80.000,00 złotych, konsument będzie musiał zapłacić 1.000,00 złotych. Warto zaznaczyć, że opłata ta jest regulowana przez ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa

Kolejnym kosztem, który trzeba uwzględnić, jeśli w sprawie kredytu we frankach występuje pełnomocnik (adwokat lub radca prawny), jest opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa. Wysokość tej opłaty również jest regulowana przepisami prawa i wynosi 17,00 złotych od każdego kredytobiorcy. Organem właściwym do uiszczenia tej opłaty jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu pełnomocnictwa. Na przykład, jeśli zarówno pełnomocnik, jak i powód pochodzą z Wrocławia, ale pozew został złożony w Warszawie, opłatę skarbową należy uiścić na rzecz właściwego urzędu dla danej dzielnicy Warszawy.

Koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego

W trakcie postępowania sądowego w sprawie kredytu we frankach często pojawia się konieczność przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. Przeprowadzenie takiego dowodu nie jest obowiązkowe, ale często konieczne, aby udowodnić wysokość dochodzonego roszczenia. Koszty takiego dowodu, zwane również zaliczką na poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, są uzależnione od specjalności biegłego powołanego w sprawie. Sąd samodzielnie ustala wysokość aliczki, która musi zostać uiszczona przez stronę. Warto zaznaczyć, że aliczka na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego nie pokrywa całości kosztów, a jedynie ich część. Pozostała część kosztów wynagrodzenia biegłego jest pokrywana ze środków Skarbu Państwa do czasu zakończenia procesu, a następnie jest zaliczana do kosztów procesu, które obciążają stronę przegrywającą sprawę. Wielkość kosztów związanych z powołaniem biegłego waha się zazwyczaj w granicach 1.500,00 złotych – 2.500,00 złotych.

Koszty zastępstwa procesowego

Należy również pamiętać o kosztach zastępstwa procesowego, które strona przegrywająca sprawę ma obowiązek zwrócić drugiej stronie. Wysokość tych kosztów jest ustalana na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i zależy od wysokości dochodzonego roszczenia w postępowaniu sądowym. Przykładowo, jeśli dochodzone roszczenie wynosi do 500,00 złotych, koszt zastępstwa procesowego wynosi 90,00 złotych. Natomiast jeśli roszczenie wynosi powyżej 5.000,00 złotych, koszt zastępstwa procesowego wynosi 3.600,00 złotych. Warto zaznaczyć, że koszty zastępstwa procesowego są regulowane i ustalane na podstawie przepisów prawa.

Inne koszty

Oprócz opłat sądowych i kosztów związanych z postępowaniem sądowym w sprawie kredytu we frankach, mogą pojawić się również inne koszty, takie jakopłaty za udział w posiedzeniach sądowych czykoszty związane z doręczeniem pism procesowych. Wysokość tych kosztów może być różna i zależy od indywidualnych okoliczności sprawy.

Podsumowanie

Postępowanie sądowe w sprawie kredytu we frankach wiąże się z pewnymi kosztami, które trzeba uwzględnić przy podejmowaniu decyzji o złożeniu pozwu i drodze sądowej. Opłata sądowa od złożonego pozwu, opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa, koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego oraz koszty zastępstwa procesowego to podstawowe koszty, z którymi należy się liczyć. Warto pamiętać, że wysokość tych kosztów jest uregulowana przepisami prawa i zależy od wartości dochodzonego roszczenia. Przed podjęciem decyzji o drodze sądowej zawsze warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ocenić szanse powodzenia sprawy i oszacować koszty.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie