Home Wiadomości Getin Noble Bank i kredyty we frankach: co dalej?

Getin Noble Bank i kredyty we frankach: co dalej?

dodał Bankingo

20 lipca 2023 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Getin Noble Banku, co przyniosło istotne konsekwencje dla kredytobiorców walutowych, popularnie nazywanych „frankowiczami”. Getin Noble Bank posiadał portfel kredytów frankowych o wartości około 9 mld zł, a liczba toczących się spraw sądowych frankowiczów wynosiła ponad 10 tysięcy. Wszystko to komplikuje sytuację frankowiczów, którzy teraz muszą stawić czoła nowym wyzwaniom. Obecnie każdemu Frankowiczowi bez względu czy już pozwał bank czy jeszcze nie zaleca się jak najszybszy kontakt z wyspecjalizowaną kancelarią od spraw frankowych w celu uzyskania profesjonalnej porady prawnej i zabezpieczenia swoich interesów.

Zmieniające się reguły gry

Upadłość Getin Noble Banku zmienia zasady dotychczasowej „gry”. Do tej pory kredytobiorcy walutowi kierowali swoje sprawy do sądów powszechnych, domagając się unieważnienia umów kredytowych i zwrotu wpłaconych rat i opłat. Teraz, zgodnie z prawem, wszelkie postępowania cywilne, w których frankowicze są powodami, zostaną zawieszone. Tym samym, wszelkie roszczenia będą musiały być dochodzone w ramach postępowania upadłościowego, co z pewnością wydłuży proces dochodzenia praw.

Dodatkowo, w ramach nowych regulacji, kredytobiorcy będą musieli zgłosić swoje wierzytelności. Zadanie to nie jest proste, ponieważ nie tylko syndyk, ale także sędzia-komisarz i sąd upadłościowy będą rozpatrywać zgłoszenia.

Zgłoszenia wierzytelności – nowy obowiązek kredytobiorców

Zgłoszenia wierzytelności mogą złożyć wszyscy frankowicze z prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, jeżeli nie doszło do rozliczenia pomiędzy nimi a bankiem. Mogą to zrobić także ci, którzy jeszcze nie zakończyli swojej batalii sądowej. Mają na to 30 dni od dnia obwieszczenia o upadłości banku.

Zgłoszenie wierzytelności jest jednak wyzwaniem, zwłaszcza pod kątem prawidłowego rozliczenia wzajemnych roszczeń. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku unieważnienia umowy o kredyt frankowy, kredytobiorca może domagać się zwrotu wpłaconych środków, ale bank ma również prawo do roszczenia zwrotu udzielonego kredytu.

Ograniczone możliwości frankowiczów

Frankowicze, którzy do tej pory nie podjęli działań prawnych przeciwko Getin Bankowi w celu unieważnienia umowy kredytowej, nie mają już takiej możliwości. Jedyną formą dochodzenia roszczeń będzie zgłoszenie wierzytelności wobec syndyka masy upadłości.

Perspektywy frankowiczów po upadłości Getin Noble Banku

Wszystko zależy teraz od decyzji syndyka i sędziego-komisarza. Jeżeli uzna się nieważność umów kredytowych, lista wierzytelności będzie bezsporna, a kredyt frankowy zostanie rozwiązany. Jeżeli jednak nie podzielą oni orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, frankowicze będą musieli stawić czoła kolejnej batalii sądowej.

W przypadku niewystawienia roszczeń kredytobiorcy na liście wierzytelności, kredytobiorca ma prawo złożyć sprzeciw, a następnie zażalenie.

Wszystko to składa się na złożony obraz sytuacji frankowiczów po upadłości Getin Noble Banku. Jedno jest pewne, zmiana sytuacji wymaga od nich szybkiego działania i właściwego zrozumienia nowych regulacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie