Home Finanse Fundusze Sekurytyzacyjne: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

Fundusze Sekurytyzacyjne: Wszystko, co powinieneś wiedzieć

dodał Agata Mika

Fundusze sekurytyzacyjne są szczególnym rodzajem funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które mają na celu gromadzenie środków na nabycie wierzytelności lub praw z tytułu wierzytelności, a następnie dokonywanie windykacji lub obrotu nimi w celu osiągnięcia zysku. W tym artykule omówimy różne aspekty funduszy sekurytyzacyjnych, takie jak rodzaje, korzyści, inwestycje oraz ograniczenia.

Rodzaje funduszy sekurytyzacyjnych

W Polsce istnieją dwa główne rodzaje funduszy sekurytyzacyjnych: standaryzowane i niestandaryzowane. Fundusze standaryzowane są tworzone zgodnie z przepisami prawa jako fundusze z wydzielonymi subfunduszami. Natomiast fundusze niestandaryzowane mogą być tworzone z wydzielonymi subfunduszami opcjonalnie. Na funduszach standaryzowanych i niestandaryzowanych spoczywają różne wymogi dotyczące lokowania środków w wierzytelności. W Polsce najczęściej spotyka się fundusze niestandaryzowane.

Korzyści z inwestowania w fundusze sekurytyzacyjne

Banki często decydują się na zbywanie wierzytelności na rzecz funduszy sekurytyzacyjnych z powodu korzyści podatkowych, jakie to wiąże się dla nich. Fundusze te mogą również zapewnić łatwiejszą dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz pomóc w zwiększeniu płynności finansowej.

W co inwestują fundusze sekurytyzacyjne?

Fundusze sekurytyzacyjne mają ścisłe ograniczenia inwestycyjne, co sprawia, że mogą lokować swoje aktywa wyłącznie w długie papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, instrumenty rynku pieniężnego oraz instrumenty pochodne (wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego).

Ograniczenia i wymogi prawne dotyczące funduszy sekurytyzacyjnych

Fundusze sekurytyzacyjne podlegają określonym wymogom prawem, które regulują ich działalność. Na przykład, uczestnikami funduszu niestandaryzowanego mogą być wyłącznie osoby prawne i jednostki organizacyjne, a osoby fizyczne mogą uczestniczyć tylko wtedy, gdy taką możliwość przewiduje statut funduszu. Ponadto, fundusze te mają ograniczenia dotyczące udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Jak znaleźć odpowiedni fundusz sekurytyzacyjny?

Jeśli rozważasz inwestowanie w fundusz sekurytyzacyjny, warto skonsultować się ze specjalistami w dziedzinie funduszy inwestycyjnych, którzy działają w twoim regionie. Dobrym punktem wyjścia może być wyszukanie takich specjalistów za pomocą wyszukiwarki.

Podsumowanie

Fundusze sekurytyzacyjne to wyjątkowy rodzaj funduszy inwestycyjnych, które specjalizują się w inwestowaniu w wierzytelności. Dzięki nim banki mogą pozbyć się wierzytelności z korzyściami podatkowymi, a inwestorzy mogą zdywersyfikować swoje portfele inwestycyjne. Jednak fundusze te są poddane ścisłym ograniczeniom inwestycyjnym i wymogom prawno-finansowym. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w fundusz sekurytyzacyjny, zawsze warto skonsultować się z ekspertami w tej dziedzinie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie