Home Wiadomości Frankowicze znaleźli też sposób jak od razu walczyć z wysokim kurem franka szwajcarskiego

Frankowicze znaleźli też sposób jak od razu walczyć z wysokim kurem franka szwajcarskiego

dodał Bankingo

Kredyty frankowe przez wiele lat były popularnym wyborem wśród polskich kredytobiorców. Jednak rosnący kurs franka szwajcarskiego sprawił, że spłata tych kredytów stała się coraz bardziej dotkliwa dla frankowiczów. Na szczęście, istnieje szansa na wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu w czasie procesu przed sądem. W tym artykule omówimy, jak frankowicze mogą uzyskać zabezpieczenie oraz jakie są szanse na jego otrzymanie. Zapraszamy do lektury!

Zabezpieczenie w sprawach frankowych

Zabezpieczenie w sprawach frankowych polega na sądowym wstrzymaniu obowiązku spłacania rat kredytu. Jest to postanowienie wydawane przez sąd na wniosek frankowicza złożony wraz z pozwem lub w toku procesu. Wniosek powinien obejmować wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania postępowania. Warto również wnioskować o zakazanie bankowi składania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej.

Uzyskanie zabezpieczenia może być możliwe już w ciągu miesiąca od złożenia pozwu, co oznacza, że frankowicze mogą zaprzestać spłacania rat jeszcze przed wydaniem wyroku. Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia są wykonalne z chwilą ich wydania, nawet jeśli bank złoży zażalenie. W praktyce jest to korzystne dla kredytobiorców, ponieważ raty kredytowe często stanowią znaczne obciążenie domowego budżetu.

Szanse na uzyskanie zabezpieczenia

Szansa na uzyskanie zabezpieczenia w sprawach frankowych zależy od lokalizacji sądu. W Warszawie większość sędziów uwzględnia wnioski o zabezpieczenie, podobnie jak w Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Gdańsku. W Wrocławiu natomiast część sędziów udziela zabezpieczeń, a część nie. Jednak ogólnie rzecz biorąc, tendencja do przyznawania zabezpieczeń jest coraz bardziej pozytywna.

Udzielanie zabezpieczenia jest szczególnie zasadne, gdy kredytobiorca spłacił już kwotę nominalnie udzielonego kapitału. W takich sytuacjach sądy często uznają udzielenie zabezpieczenia za obowiązkowe. Warto jednak pamiętać, że zabezpieczenie nie zawsze oznacza wygraną sprawę. Jest to jednak istotny krok w stronę korzystnego rozstrzygnięcia dla frankowicza.

Przewlekłość procesu frankowego

Należy pamiętać, że proces frankowy może być długotrwały i przewlekły. Wiele spraw dotyczących kredytów frankowych trafia do specjalnych wydziałów sądowych, takich jak Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie. Takie wydziały mają na celu przyspieszenie rozpatrywania spraw frankowych i ujednolicenie linii orzeczniczej. Jednak mimo tych starań, procesy mogą nadal trwać wiele miesięcy lub nawet lat.

Koszty związane z wnioskiem o zabezpieczenie

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony wraz z pozwem nie wymaga dodatkowej opłaty. Jeśli jednak wnioskodawca złoży wniosek o zabezpieczenie na dalszym etapie postępowania sądowego, opłata wynosi 100 zł. Warto więc rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie już na początku procesu, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu frankowego jest realną możliwością dla frankowiczów. Uzyskanie zabezpieczenia pozwala na zaprzestanie spłacania rat jeszcze przed wydaniem wyroku. Szanse na otrzymanie zabezpieczenia zależą od lokalizacji sądu, ale tendencja do przyznawania zabezpieczeń jest coraz bardziej pozytywna. Warto złożyć wniosek o zabezpieczenie na początku procesu, aby uniknąć dodatkowych kosztów. Pamiętajmy jednak, że zabezpieczenie nie gwarantuje wygranej sprawy, ale jest ważnym krokiem w stronę jej korzystnego rozstrzygnięcia.

Najważniejsze informacje dla posiadaczy kredytów we frankach

  • Wstrzymanie spłaty rat kredytu frankowego to możliwość uzyskania zabezpieczenia przed sądem.
  • Zabezpieczenie polega na sądowym wstrzymaniu obowiązku spłacania rat kredytu.
  • Szanse na otrzymanie zabezpieczenia zależą od lokalizacji sądu.
  • Wniosek o zabezpieczenie należy złożyć na początku procesu.
  • Zabezpieczenie nie gwarantuje wygranej sprawy, ale zwiększa szanse na korzystne rozstrzygnięcie.
  • Proces frankowy może być przewlekły i trwać wiele miesięcy lub lat.
  • Wniosek o zabezpieczenie złożony wraz z pozwem jest bez dodatkowych opłat.
  • Opłata za wniosek o zabezpieczenie na dalszym etapie postępowania wynosi 100 zł.
  • Zabezpieczenie pozwala na zaprzestanie spłacania rat jeszcze przed wydaniem wyroku.
  • Zabezpieczenie stanowi istotny krok w stronę korzystnego rozstrzygnięcia dla frankowicza.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie