Home Prawo Frankowicze w pułapce wynajmu – czy tracą ochronę praw konsumenta?

Frankowicze w pułapce wynajmu – czy tracą ochronę praw konsumenta?

dodał Bankingo

Osoby, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich, mogą obawiać się konsekwencji wynikających z niespłacanych rat lub też zastanawiać się czy mogą unieważnić kredyt we frankach jeśli posiadają kilka mieszkań i je wynajmują. Eksperci prawni uspokajają – wynajmowanie nieruchomości lub zmiana jej przeznaczenia nie zawsze wpływa na ochronę konsumencką wynikającą z umowy kredytowej.

Ochrona prawna w świetle kodeksu cywilnego

Większość kredytów indeksowanych do CHF była zaciągana w celach mieszkaniowych, co daje frankowiczom ochronę przed niedozwolonymi klauzulami umownymi. Zgodnie z art. 385 kodeksu cywilnego, ocena zgodności postanowień umowy z dobrymi obyczajami opiera się na stanie z chwili jej zawarcia. Dlatego, nawet jeżeli później nieruchomość zostanie wykorzystana w innym celu, np. na działalność usługową, nie wpłynie to na ochronę konsumencką przed klauzulami abuzywnymi – innymi słowy nadal można wystąpić o unieważnienie kredytu we frankach, lub podnosić, że kredyt jest nieważny gdy to bank pozwie nas za nie spłacanie rat kredytu.

Frankowicz – konsument czy przedsiębiorca?

Mimo że niektóre sądy uznają, że cel zarobkowy oznacza cel gospodarczy, eksperci prawni wyjaśniają, że konsumentem może być również przedsiębiorca, który zaciągnął kredyt na cele niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Tak więc, wynajmowanie nieruchomości nie pozbawia frankowicza ochrony konsumenckiej, nawet jeśli prowadzi działalność gospodarczą w INNEJ dziedzinie. Kluczowe jest, aby ocena ochrony praw konsumenta uwzględniała główny cel umowy kredytowej, a nie sposób wykorzystania nieruchomości.

Inwestowanie w nieruchomości jako sposób na pomnażanie kapitału

Inwestowanie w mieszkania, poprzez zakup kolejnych lokali mieszkalnych, może przyczynić się do zwiększenia prywatnego majątku oraz zabezpieczenia przyszłości rodziny. Takie inwestycje mieszkaniowe są traktowane jako czynności konsumenckie, co oznacza, że podlegają one ochronie prawnej w taki sam sposób jak inne działania niepowiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Różnicowanie działalności gospodarczej i ochrona praw konsumentów

Zgodnie z polskim prawem, działalność gospodarcza to zorganizowane podejmowanie czynności zarobkowych, realizowane we własnym imieniu i ciągłym charakterze. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w wyroku z 21 kwietnia 2021 r. (sygn. II USKP 43/21), prowadzenie działalności gospodarczej w sensie materialnym obejmuje m.in. gromadzenie kapitału, zapewnienie lokalu, zasobów biurowych, maszyn, urządzeń, technologii oraz zatrudnianie personelu.

Warto jednak zaznaczyć, że nawet jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, prywatne inwestycje w nieruchomości wciąż podlegają ochronie praw konsumentów. Kluczowe jest, aby inwestycje w nieruchomości nie miały charakteru ciągłego i zorganizowanego, lecz służyły jedynie pomnażaniu prywatnego majątku. Z uwagi na to, że sprawy o unieważnienie kredytu we frankach to kwestie różnorodne i trudne, przed każdą decyzją należy się skonsultować z doświadczonym adwokatem lub radcą prawnym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie