Home Wiadomości Frankowicze a upadłość Getin Noble Banku: Czy warto zaprzestać spłat?

Frankowicze a upadłość Getin Noble Banku: Czy warto zaprzestać spłat?

dodał Bankingo

Zmagania „frankowiczów”, czyli osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w szwajcarskich frankach, z problemami związanymi z umowami kredytowymi nie są niczym nowym na polskim rynku. Jednak najnowsze wydarzenia dotyczące upadłości Getin Noble Banku wprowadzają nowy rozdział w tej skomplikowanej historii.

1. Pozycja „frankowicza” w świetle upadłości banku:

Prawnicy, komentując sytuację, podkreślił, że każdy „frankowicz”, który spłacił już kapitał kredytu i zamierza unieważnić swoją umowę, jest jednocześnie dłużnikiem oraz wierzycielem banku. Oznacza to, że z jednej strony musi oddać bankowi wypłaconą kwotę kredytu, ale z drugiej ma prawo do zwrotu wszystkich środków przekazanych bankowi na podstawie nieważnej umowy.

2. Postępowanie w przypadku upadłości banku:

Gdy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Getin Noble Banku, nadeszły nowe wyzwania dla „frankowiczów”. Aby zabezpieczyć swoje interesy, kredytobiorcy powinni podjąć pewne kroki prawne. Najważniejszym z nich jest zgłoszenie swojej wierzytelności oraz potrącenie wzajemnych roszczeń. Bez podjęcia tych działań, istnieje ryzyko pozwu przez syndyka o zwrot całego kapitału kredytu.

3. Co dalej dla „frankowiczów”?

W kontekście obecnej sytuacji wiele osób zastanawia się, czy kontynuować spłatę rat. Zdaniem prawników, jeśli „frankowicz” spłacił już kapitał i dąży do unieważnienia umowy, warto po konsultacji z prawnikiem rozważyć zaprzestanie dalszych spłat. Kluczowe jest jednak prawidłowe zgłoszenie wierzytelności oraz możliwe działania zabezpieczające.

4. Procedury zgłaszania wierzytelności:

Prawnicy przypominają o procedurach zgłaszania wierzytelności w kontekście postępowania upadłościowego. Zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 30 dni od ogłoszenia upadłości, chociaż można to zrobić później, ale podlega to dodatkowej opłacie.

Upadłość Getin Noble Banku wprowadza nowe wyzwania dla „frankowiczów”, ale także stwarza pewne możliwości. Zgłoszenie wierzytelności, zabezpieczenie swoich praw oraz odpowiednie kroki prawne mogą pomóc w zabezpieczeniu interesów kredytobiorców w tym skomplikowanym środowisku. Decyzje te wymagają jednak gruntownego zrozumienia sytuacji i możliwej konsultacji z prawnikami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie