Home Wiadomości Frankowicze a orzecznictwo GE Money Bank: W rollercoasterze decyzji sądowych

Frankowicze a orzecznictwo GE Money Bank: W rollercoasterze decyzji sądowych

dodał Bankingo

Decyzje sądowe mają głęboki wpływ na życie wielu ludzi, a te dotyczące umów kredytowych GE Money Bank nie były wyjątkiem. W ciągu ostatniego roku obserwowaliśmy gwałtowne zmiany w orzecznictwie, które wprowadziły chaos w życie wielu kredytobiorców.

Zawirowania po wyroku Sądu Najwyższego:
1 czerwca 2022 roku zapadł wyrok Sądu Najwyższego (SN), który niestety dla wielu frankowiczów nie okazał się korzystny. Sąd uznał, że z § 17 ust. 2-3 umowy kredytu frankowego można usunąć tylko sformułowania „minus marza kupna” oraz „plus marża sprzedaży”. Skutkowało to tym, że zobowiązania kredytowe przeliczane były po kursie średnim NBP. Takie podejście SN wywołało wiele kontrowersji i niezadowolenia wśród kredytobiorców.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:
Wszystko zmieniło się, gdy na scenę wkroczył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 8 września 2022 r., w wyroku w sprawie o sygn. akt C-80/21, Trybunał doszedł do diametralnie odmiennych wniosków niż Sąd Najwyższy w Polsce. TSUE zdecydował, że nie można usuwać tylko części klauzuli umownej, jeśli jest ona wadliwa. Co więcej, TSUE wskazał, że w przypadku wspomnianego paragrafu umowy GE Money Bank nie wolno usuwać tylko wspomnianych sformułowań, gdyż wpływają one na istotę stosunku prawnego. Konsekwencją takiego podejścia byłoby wyeliminowanie całego postanowienia. Z kolei w sprawach o sygn. C-19/20 oraz C-80/21, TSUE konsekwentnie opowiedział się za koniecznością unieważnienia umów w całości.

Zmiana stanowiska Sądu Najwyższego:
Mimo że początkowo decyzje Sądu Najwyższego nie były korzystne dla frankowiczów, po przełomowym orzeczeniu TSUE doszło do ważnej zmiany. 7 lutego 2023 roku, w sprawie o sygn. akt I CSK 4195/22, SN wydał orzeczenie, które miało na celu usystematyzowanie dotychczasowego orzecznictwa w sprawach dotyczących GE Money Bank. Sąd Najwyższy podkreślił, że klauzule indeksacyjne dotyczą zarówno wyliczenia zobowiązania kredytowego, sposobu kalkulacji należnych rat, jak i naliczania marży. Co więcej, obecnie nie ma już wątpliwości, że nie można usunąć tylko marży z § 17 umowy GE Money Bank. Wyeliminowanie całego paragrafu sprawia, że umowa nie może istnieć i jest nieważna.

Po tym przełomowym wyroku spodziewane jest ustabilizowanie się linii orzeczniczej w sprawach przeciwko GE Money Bank. Obecne tendencje wskazują, że wyroki na korzyść frankowiczów będą przeważały. Wiele wskazuje na to, że kredytobiorcy, którzy przez lata borykali się z niejasnościami i zawirowaniami, w końcu otrzymają sprawiedliwość.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie