Home Wiadomości Frank Szwajcarski niebywale tani! Co dalej z kursem Franka w 2024 roku?

Frank Szwajcarski niebywale tani! Co dalej z kursem Franka w 2024 roku?

dodał Bankingo

Frank szwajcarski, znany ze swojej stabilności i uważany za bezpieczną przystań dla inwestorów, ostatnio zaskoczył rynki swoją niebywale niską wyceną względem polskiego złotego. Od dawna nie obserwowaliśmy tak silnej pozycji złotego wobec szwajcarskiej waluty. Ten nieoczekiwany zwrot jest efektem kilku czynników, w tym spadku inflacji w Szwajcarii i zaskakujących decyzji banku centralnego tego kraju dotyczących stóp procentowych. Co więcej, tendencja ta ma głębokie konsekwencje zarówno dla osób spłacających kredyty we frankach, jak i dla ogólnej perspektywy ekonomicznej w Polsce.

W ostatnich miesiącach złoty znacząco zyskał na wartości w stosunku do franka, docierając do kursów niewidzianych od czerwca 2022 roku. Jest to rezultat nie tylko wewnętrznych czynników ekonomicznych Polski, ale również spadającej inflacji i cięć stóp procentowych w Szwajcarii. Prezes banku centralnego Szwajcarii, Thomas Jordan, wskazał, że decyzje te były podyktowane potrzebą stawienia czoła inflacyjnym wyzwaniom, które przez ostatnie 2,5 roku przynosiły pozytywne efekty. Obniżenie stóp procentowych miało również na celu uniknięcie zbyt szybkiej aprecjacji franka, co mogłoby zaszkodzić szwajcarskiej gospodarce.

Z drugiej strony, Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) stoi przed wyzwaniem utrzymania stabilności walutowej, wydając miliardy dolarów na interwencje na rynku Forex. Cel jest jasny – zapobiegać zbyt szybkiej aprecjacji franka, która miałaby negatywne konsekwencje dla eksportu i ogólnej gospodarki szwajcarskiej.

Co dalej? Czy możemy się spodziewać dalszego wzmacniania złotego wobec franka, czy też będą to tylko chwilowe zmiany kursu? W kolejnych sekcjach naszego artykułu przyjrzymy się bardziej szczegółowo przyczynom obecnej sytuacji i spróbujemy przewidzieć, co przyniesie przyszłość.

Dlaczego frank szwajcarski jest tak tani?

Frank szwajcarski stracił na wartości w stosunku do złotego, co częściowo wynika ze spadku inflacji w Szwajcarii do zaledwie 1% rok do roku. Jest to najniższy poziom od dwóch i pół roku, znacznie poniżej docelowego progu inflacji Szwajcarskiego Banku Narodowego wynoszącego 2%. Fakt ten nie tylko zaskoczył rynki, ale także doprowadził do zmiany oczekiwań co do dalszej polityki monetarnej kraju.

W odpowiedzi na niską inflację, Szwajcarski Bank Narodowy podjął decyzję o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, do 1,5%, co było pierwszym takim ruchem od zakończenia pandemii. Celem tej decyzji było powstrzymanie dalszych zysków franka szwajcarskiego i zmniejszenie potrzeby interwencji na rynku walutowym. Obniżki stóp procentowych oraz ograniczenie sprzedaży walut obcych miały na celu zbalansowanie wartości franka na rynkach światowych.

Wzmocnienie złotego w stosunku do franka

Oprócz czynników wewnętrznych w Szwajcarii, wzmocnienie złotego również przyczyniło się do spadku kursu franka. Złoty zyskał na wartości dzięki pozytywnym perspektywom gospodarczym Polski, w tym napływowi środków z Unii Europejskiej oraz dodatniemu bilansowi handlowemu. To w połączeniu z decyzjami politycznymi w Szwajcarii wpłynęło na najniższą notowanie pary CHF/PLN od prawie dwóch lat.

Skutki osłabienia franka dla Polski

Korzyści dla kredytobiorców we frankach

Obniżenie kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotej przynosi realne korzyści dla osób spłacających w Polsce kredyty we frankach. Zmniejsza to wysokość miesięcznych rat oraz całkowitą kwotę do spłaty wyrażoną w złotych, co zmniejsza presję finansową na polskie gospodarstwa domowe zadłużone w tej walucie.

Korzyści dla polskich banków

Dla polskich banków, które posiadają w swoich portfelach kredyty we frankach, spadek wartości tej waluty oznacza mniejsze ryzyko kredytowe. Banki mogą liczyć na wzrost spłacalności takich kredytów, co z kolei wpływa pozytywnie na ich bilanse oraz ogranicza ryzyko prawne związane z unieważnianiem umów kredytowych we frankach przez sądy.

Potencjalny wpływ na gospodarkę

Spadek wartości franka może również mieć pośrednie skutki dla całej polskiej gospodarki. Z jednej strony może to zakłócić równowagę handlu zagranicznego, z drugiej – wzmocnić siłę nabywczą polskich konsumentów, którzy mogą więcej wydawać na importowane towary i usługi. Niemniej jednak, głównym efektem jest względna stabilizacja finansowa polskich gospodarstw domowych i instytucji finansowych, co ma strategiczne znaczenie dla krajowej ekonomii.

Przyszłość kursu franka szwajcarskiego

Wartość franka szwajcarskiego od dłuższego czasu budzi spore emocje, szczególnie pośród osób spłacających kredyty we frankach. Ostatnie miesiące przyniosły jednak znaczące umocnienie złotego co doprowadziło do spadku wartości CHF/PLN do poziomów nie widzianych od czerwca 2022 roku. Co przyniesie przyszłość? Jaką tendencję przyjmie kurs franka w kontekście działań Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), globalnej sytuacji gospodarczej oraz perspektyw dla kursu CHF/PLN? Próbujemy przewidzieć.

Prognozy dotyczące dalszych działań Szwajcarskiego Banku Narodowego

Szwajcarski Bank Narodowy zaskoczył rynki swoją niedawną decyzją o obniżeniu stóp procentowych, co przyczyniło się do osłabienia franka. Był to pierwszy taki krok od zakończenia pandemii i ustawił Szwajcarię w awangardzie banków centralnych przyjmujących politykę luzowania. Takie działania sugerują, że SNB nadal będzie dążyć do słabego franka, aby wspierać krajową inflację i eksport. Możemy spodziewać się dalszych interwencji na rynku walutowym, mających na celu zapobieganie zbyt szybkiemu wzmocnieniu franka.

Wpływ globalnej sytuacji gospodarczej

Obecna globalna sytuacja gospodarcza jest skomplikowana. Z jednej strony, wiele krajów już odczuwa lub spodziewa się spowolnienia gospodarczego, co zazwyczaj sprzyja walutom uważanym za „bezpieczne przystanie”, takim jak frank szwajcarski. Z drugiej jednak strony, perspektywa niższych stóp procentowych w Szwajcarii może osłabić tę tendencję. Ponadto, inne banki centralne, włączając w to Fed i EBC, również mogą dostosowywać swoje polityki w odpowiedzi na globalne zawirowania, co dodatkowo wpłynie na kurs franka.

Perspektywy dla kursu CHF/PLN

Dalsze umocnienie złotego względem franka szwajcarskiego zależeć będzie nie tylko od decyzji SNB, ale również od sytuacji wewnątrz kraju. Perspektywy dla złotego wydają się być optymistyczne z uwagi na stabilną kondycję gospodarczą Polski, przyciągające inwestycje oraz oczekiwanie na środki europejskie. Nie można jednak ignorować potencjalnych zagrożeń związanych z globalnymi napięciami i niestabilnością, które mogą sprzyjać bezpiecznym walutom jak frank. Mimo to, lokalne czynniki wskazują na możliwość utrzymania kursu CHF/PLN na stosunkowo niskim poziomie lub jego dalszym spadku w najbliższym czasie.

Podsumowując, przyszłość kursu franka szwajcarskiego wydaje się być pełna wyzwań, lecz równocześnie otwarta na różne scenariusze. Należy bacznie obserwować działania SNB, globalne trendu gospodarcze oraz loklalne czynniku wpływające na wartość złotego. Jedno jest pewne, dynamika kursu CHF/PLN w najbliższych miesiącach nadal będzie w centrum uwagi inwestorów i osób spłacających kredyty we frankach.

Podsumowanie

Frank szwajcarski jest jedną z walut, która wzbudza sporo emocji, szczególnie wśród osób posiadających kredyty frankowe. Ostatnie miesiące to była dla nich prawdziwa kolejka emocji. Obserwowaliśmy bowiem najniższe notowania franka wobec złotego od niemal dwóch lat, co dla wielu kredytobiorców było doskonałą wiadomością. Spadek kursu CHF/PLN oznacza niższe raty kredytowe oraz mniejszą wartość zadłużenia.

Czynnikami, które przyczyniły się do osłabienia franka, były m.in. zaskakujący spadek inflacji w Szwajcarii, obniżki stóp procentowych przez Szwajcarski Bank Narodowy oraz spadająca inflacja i pozytywne perspektywy gospodarcze w Polsce. Dodatkowo, działania Banku Szwajcarskiego mające na celu stabilizację kursu franka, poprzez wydawanie miliardów dolarów na wymianę walut, pokazują, jak poważnie bank centralny podchodzi do problemu nadmiernej aprecjacji swojej waluty.

Pomimo pozytywów, które płyną z obecnej sytuacji, warto pamiętać, że kursy walut są nieprzewidywalne. Prognozy wskazują, że w najbliższym czasie możemy obserwować zarówno dalsze osłabianie franka, jak i jego umocnienie w stosunku do złotego. Fakt, że Szwajcarski Bank Narodowy jest zdeterminowany, aby obniżyć wartość franka, może wspomagać notowania złotego, jednak nie można wykluczyć, że czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja gospodarcza w Polsce czy zmiany w polityce pieniężnej, mogą wpłynąć na przyszłe kursy CHF/PLN.

Dla frankowiczów i obserwatorów rynku walutowego najbliższe miesiące zapowiadają się więc jako okres pełen wyzwań i niespodzianek. Co najważniejsze, warto śledzić działania banków centralnych oraz analizy ekspertów, które mogą dostarczać cennych wskazówek dotyczących przyszłych kierunków zmian kursu franka szwajcarskiego.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie