Home Wiadomości Firmowy kredyt we frankach można podważyć w sądzie

Firmowy kredyt we frankach można podważyć w sądzie

dodał Bankingo

W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców-frankowiczów decyduje się na podjęcie kroków prawnych przeciwko bankom. Wiele z tych pozew dotyczy unieważnienia umów kredytowych z powodu abuzywnych zapisów, które umożliwiają bankom dowolne kształtowanie kursów walutowych. Mimo że przedsiębiorcy nie zawsze mają takie same prawa jak konsumenci, to wyrok Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku rozszerzył możliwość uznawania za nieważne zapisów umów kredytowych także na umowy zawarte z przedsiębiorcami. To spowodowało zmianę sytuacji na korzyść przedsiębiorców-frankowiczów.

Przedsiębiorca jako konsument

Przedsiębiorca, który zawarł umowę kredytową jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, nie traci możliwości dochodzenia unieważnienia zawartej umowy. Niemniej jednak, brak konsumenckiego charakteru takiej umowy pozbawia go możliwości powołania się na abuzywność zapisów umowy kredytu. Istnieje jednak już ustalone orzecznictwo, że znalezienie się w sytuacji, w której część kredytu została przeznaczona na cele firmowe, nie pozbawia kredytobiorcy statusu konsumenta. Rejestracja działalności jednoosobowej pod adresem kredytowanej nieruchomości jest również praktyką stosowaną przez przedsiębiorców. W takich przypadkach, przedsiębiorcy-frankowicze mogą starać się o unieważnienie umowy kredytu frankowego na podstawie klauzul abuzywnych.

Wyrok Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku wprowadził istotne zmiany w kontekście możliwości unieważnienia umów kredytowych zawartych przez przedsiębiorców-frankowiczów. Dotychczas sądy zwykle nie miały wątpliwości, na czyją korzyść orzekać w sprawach dotyczących unieważnienia kredytów we frankach. Jednakże, po tym wyroku, sądy powszechne zaczęły unieważniać w całości stosunek zobowiązaniowy z bankami także w przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami. To oznacza, że przedsiębiorcy-frankowicze mają teraz większe szanse na skuteczną walkę z bankami i ochronę swoich praw.

Unieważnienie umów kredytowych

Unieważnienie umowy kredytowej jest jednym z najważniejszych celów przedsiębiorców-frankowiczów. Często jest to spowodowane abuzywnymi zapisami umów, które umożliwiają bankom manipulowanie wartością kursu waluty, na podstawie której ustalane są raty kredytowe. Wiele przedsiębiorców-frankowiczów doświadczyło dużych trudności finansowych i straty z powodu gwałtownego wzrostu kursu franka szwajcarskiego. Unieważnienie umowy kredytowej pozwala przedsiębiorcom odzyskać utracone środki i ochronić się przed dalszymi stratami.

Wpływ wyroku Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku miał ogromny wpływ na sytuację przedsiębiorców-frankowiczów. Dotychczas unieważnienie umów kredytowych było zarezerwowane głównie dla konsumentów, ale teraz przedsiębiorcy-frankowicze również mają większą możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Wyrok ten otworzył furtkę dla unieważnienia umów kredytowych z powodu abuzywnych klauzul także dla przedsiębiorców. Coraz więcej sądów powszechnych unieważnia stosunek zobowiązaniowy z bankami na podstawie tego wyroku.

Kredyty we frankach – problemy przedsiębiorców-frankowiczów

Kredyty we frankach przysparzają wielu problemów przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się na tę formę finansowania. Gwałtowny wzrost kursu franka szwajcarskiego w przeszłości spowodował, że raty kredytowe znacznie wzrosły, co prowadziło do trudności finansowych dla wielu przedsiębiorców. Mnóstwo firm zbankrutowało lub musiało zamknąć swoją działalność z powodu niezdolności do spłacenia kredytów we frankach. Dlatego przedsiębiorcy-frankowicze starają się teraz unieważnić umowy kredytowe i odzyskać utracone środki.

Rola sądów powszechnych

Sądy powszechne odgrywają kluczową rolę w rozstrzyganiu sporów między przedsiębiorcami-frankowiczami a bankami. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku umożliwił sądom powszechnym unieważnienie umów kredytowych z powodu abuzywnych zapisów także dla przedsiębiorców. To otworzyło drogę dla przedsiębiorców-frankowiczów do walki o ochronę swoich praw i odzyskanie utraconych środków. Coraz więcej sądów powszechnych wydaje wyroki unieważniające stosunki zobowiązaniowe z bankami na podstawie tego wyroku.

Wnioski

Przedsiębiorcy-frankowicze coraz częściej decydują się na podjęcie kroków prawnych przeciwko bankom w celu unieważnienia umów kredytowych. Wyrok Sądu Najwyższego z 28 kwietnia 2022 roku umożliwił przedsiębiorcom-frankowiczom walkę o swoje prawa i odzyskanie utraconych środków. Coraz więcej sądów powszechnych unieważnia stosunek zobowiązaniowy z bankami na podstawie abuzywnych zapisów umów. Przedsiębiorcy-frankowicze mają teraz większą szansę na unieważnienie umów kredytowych i ochronę swojej sytuacji finansowej. Jednak walka z bankami może być trudna i wymagać wsparcia prawnego. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy-frankowicze skonsultowali się z doświadczonym prawnikiem, który pomoże im walczyć o swoje prawa.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie