Home Wiadomości Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i podejście do regulacji sektora finansowego poza bankowego w UE

Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych i podejście do regulacji sektora finansowego poza bankowego w UE

dodał Bankingo

W ostatnich latach sektor finansowy poza bankowy zyskał na znaczeniu, stając się nieodłączną częścią światowego systemu finansowego. Obejmuje on fundusze hedgingowe, fundusze inwestycyjne, ubezpieczycieli oraz prywatne inwestycje. Przedstawiciele Unii Europejskiej zwracają uwagę, że w celu skutecznej regulacji sektora finansowego poza bankowego konieczne jest unikanie podejścia „jednego rozmiaru dla wszystkich”. W tym artykule przyjrzymy się zaleceniom Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) dotyczącym regulacji sektora finansowego poza bankowego, uwzględniając specyfikę poszczególnych sektorów.

Sektor finansowy poza bankowy na celowniku regulacyjnym

Sektor finansowy poza bankowy zyskał szczególną uwagę regulacyjną po kryzysie związanych z funduszami rynku pieniężnego (MMF) oraz funduszami inwestycyjnymi z pasywami uzależnionymi od zobowiązań w Wielkiej Brytanii. W marcu 2020 r., podczas pierwszej fali pandemii, fundusze rynku pieniężnego doświadczyły ogromnej presji związanej z wycofywaniem kapitału przez inwestorów. Kolejne problemy pojawiły się w 2022 r., kiedy to fundusze z pasywami uzależnionymi od zobowiązań miały trudności z wypełnieniem wezwań do zabezpieczenia.

Regulatorzy, w tym ESMA, Bank Anglii oraz amerykańska Rada Stabilności Finansowej (FSOC), dokładnie przyglądają się dźwigni finansowej, płynności oraz powiązaniom sektora finansowego poza bankowego z sektorem bankowym. Jednak ESMA podkreśla, że konieczne jest zachowanie otwartego umysłu i indywidualnego podejścia do regulacji sektora finansowego poza bankowego.

Presja na działanie po kryzysie rynku pieniężnego

Presja na podjęcie działań w celu zwiększenia regulacji sektora finansowego poza bankowego wzrosła po interwencjach amerykańskiego Federal Reserve na rynkach finansowych w marcu 2020 r., które miały na celu wsparcie funduszy rynku pieniężnego. Podobne działania podjął Bank Anglii w przypadku funduszy z pasywami uzależnionymi od zobowiązań w 2022 r.

W tym kontekście Rada Stabilności Finansowej Stanów Zjednoczonych (FSOC) opublikowała w tym miesiącu ramy analizy ryzyka w sektorze finansowym poza bankowym. Z kolei Bank Anglii wezwał do wprowadzenia bardziej rygorystycznych zasad płynnościowych dla funduszy rynku pieniężnego. Warto jednak zauważyć, że fundusze denominowane w funtach szterlingach są notowane w krajach Unii Europejskiej, takich jak Irlandia i Luksemburg, gdzie zasady są ustalane przez 27-członkowy blok.

Regulacje dla funduszy rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego (MMF) podlegają przepisom UCITS lub AIFMD, które niedawno zostały zaktualizowane w celu zwiększenia ich odporności na kryzysy rynkowe. ESMA podkreśla jednak, że nadal istnieje potrzeba dalszych działań w tej dziedzinie, ale wprowadzenie zmian będzie musiało poczekać na nową Komisję Europejską, która rozpocznie swoją pracę jesienią przyszłego roku.

ESMA już zaproponowała pewne zmiany mające na celu wzmocnienie odporności funduszy rynku pieniężnego na stresujące sytuacje na rynkach. Niezbędne jest jednak wprowadzenie dalszych reform, aby zapewnić stabilność tego sektora.

Podsumowanie

Regulacja sektora finansowego poza bankowego stanowi ważne wyzwanie dla instytucji nadzorczych. W celu skutecznej regulacji niezbędne jest unikanie podejścia „jednego rozmiaru dla wszystkich” i indywidualne podejście do poszczególnych sektorów. Fundusze rynku pieniężnego (MMF) są jednym z obszarów, w którym konieczne są dalsze działania regulacyjne. ESMA podkreśla jednak, że wprowadzenie reform będzie musiało poczekać na nową Komisję Europejską.

Ważne jest, aby regulacje sektora finansowego poza bankowego uwzględniały specyfikę poszczególnych sektorów, zachowując jednocześnie stabilność i bezpieczeństwo systemu finansowego. Przyszłość regulacji sektora finansowego poza bankowego w UE będzie zależeć od współpracy między instytucjami nadzorczymi, a także od zmieniających się uwarunkowań na rynkach finansowych.

Unikalne podejście do regulacji sektora finansowego poza bankowego w Unii Europejskiej jest niezbędne, aby zapewnić skuteczność i bezpieczeństwo systemu finansowego. Regulacje powinny uwzględniać specyfikę poszczególnych sektorów, takich jak fundusze rynku pieniężnego, i unikać podejścia „jednego rozmiaru dla wszystkich”. Wprowadzenie dalszych reform będzie zależeć od nowej Komisji Europejskiej, która rozpocznie swoją pracę jesienią przyszłego roku. Jednak regulacja sektora finansowego poza bankowego pozostaje ważnym wyzwaniem dla instytucji nadzorczych, które wymaga współpracy i indywidualnego podejścia do poszczególnych sektorów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie