Home Edukacja Działalność nierejestrowana: Jak długo można prowadzić firmę bez rejestracji?

Działalność nierejestrowana: Jak długo można prowadzić firmę bez rejestracji?

dodał Bankingo

Czy marzysz o rozpoczęciu własnego biznesu, ale nie jesteś jeszcze gotowy na pełnoprawną działalność gospodarczą? Dobrą wiadomością jest to, że istnieje opcja dla osób, które chcą spróbować swoich sił w biznesie bez rejestracji. Mowa tu o tzw. działalności nierejestrowanej. W tym artykule dowiesz się, kto może prowadzić taką działalność, jak długo można pozostać poza Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz jakie są konsekwencje przekroczenia limitu przychodu.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, znana również jako „firma na próbę”, to forma prowadzenia biznesu, która nie wymaga rejestracji w CEIDG, urzędzie skarbowym czy Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS). Może być prowadzona przez osoby fizyczne, które nie posiadają jeszcze własnej działalności gospodarczej lub nie są gotowe na pełnoprawne zarejestrowanie swojej firmy.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Działalność nierejestrowaną może prowadzić każda osoba fizyczna, która spełnia określone kryteria. Przede wszystkim, jej przychód należny z tej działalności nie może przekraczać ustalonego limitu, który jest zależny od minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Dla przykładu, w 2024 roku limit ten wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli 3 181,50 zł w pierwszym półroczu i 3 225 zł w drugim półroczu.

Dodatkowo, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie może być wspólnikiem spółki cywilnej lub innej wpisanej do rejestru KRS. Ograniczenia dotyczą również branż wymagających koncesji, licencji lub pozwolenia.

Jak długo można prowadzić działalność nierejestrowaną?

Zgodnie z przepisami, osoba prowadząca działalność nierejestrowaną może pozostać poza CEIDG przez określony czas. Przez pierwsze 60 miesięcy od rozpoczęcia takiej działalności, nie ma obowiązku rejestracji w CEIDG. Jest to dobra opcja dla osób, które chcą przetestować swój pomysł biznesowy przed podjęciem pełnoprawnej działalności gospodarczej.

Jednak należy pamiętać, że jeśli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczy limit w danym miesiącu, osoba prowadząca taką działalność musi zarejestrować swoją firmę w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. Rejestracja odbywa się poprzez złożenie wniosku CEIDG-1 elektronicznie lub w urzędzie gminy.

Konsekwencje przekroczenia limitu przychodu

Jeśli przychód należny z działalności nierejestrowanej przekroczy limit w określonym miesiącu, działalność ta staje się działalnością gospodarczą. W takim przypadku, osoba prowadząca firmę nierejestrowaną musi zarejestrować swoją działalność w CEIDG w ciągu 7 dni od dnia przekroczenia limitu.

Warto zauważyć, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi obowiązkami, takimi jak opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne czy zdrowotne. Jednak przez pierwsze 6 miesięcy od rejestracji działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z tego obowiązku. Po upływie tego czasu, należy regularnie składać deklaracje i opłacać składki ZUS.

Podsumowanie

Działalność nierejestrowana to dobra opcja dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie, ale nie są jeszcze gotowi na pełnoprawną działalność gospodarczą. W ramach takiej działalności, można prowadzić biznes bez rejestracji w CEIDG, ale należy pamiętać o limitach przychodu, które nie mogą być przekroczone. Jeśli limit zostanie przekroczony, konieczna jest rejestracja działalności gospodarczej. Pamiętaj również o obowiązkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak opłacanie składek ZUS.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie