Home Wiadomości Dostałeś pod koniec 2023r. pozew od banku za kredyt we frankach? Co zrobić?

Dostałeś pod koniec 2023r. pozew od banku za kredyt we frankach? Co zrobić?

dodał Bankingo

Dostałeś pozew od banku za kredyt we frankach? Zastanawiasz się, dlaczego banki nadal pozywają Frankowiczów? Pomimo wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wydawałoby się, że jednoznacznie rozstrzygnął tę sprawę na korzyść frankowiczów, banki nie rezygnują z kontrpozwów. Oto, dlaczego banki wciąż starają się odzyskać więcej niż tylko kapitał kredytu.

Wyrok TSUE a kontrpozwy banków

W czerwcu br. TSUE wydał wyrok w sprawie C-520/21, w którym stwierdził, że banki nie mogą skutecznie żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Wyrok ten wydawał się być jednoznacznym zwycięstwem dla Frankowiczów. Jednak po upływie niespełna pół roku od ogłoszenia wyroku, banki zaczęły skierować kontrpozwy do kredytobiorców, żądając zwrotu kapitału w zwaloryzowanej wysokości. To oznacza, że banki próbują obejść wyrok TSUE i interpretują go w sposób pokrętny.

Sektor bankowy tłumaczy tę akcję koniecznością obrony przed przedawnieniem roszczeń, ale wiadomo, że chodzi także o wywołanie efektu psychologicznego i powstrzymanie reszty kredytobiorców przed wchodzeniem na ścieżkę sądową.

Kontrpozwy banków a roszczenia Frankowiczów

Wielu Frankowiczów, którzy w 2020 roku pozwały banki za kredyty we frankach, otrzymało kontrpozwy od instytucji finansowych. Banki wysuwają gigantyczne roszczenia wobec kredytobiorców, ale na ogół udaje im się odzyskać co najwyżej kapitał kredytu pomniejszony o sumę spłat dokonanych przez kredytobiorców.

Korzystne dla Frankowiczów wyroki zapadają nawet w przypadku, gdy to bank jako pierwszy pozwał kredytobiorcę. Jednak aby skutecznie bronić się przed kontrpozwami banków, warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który wykaże przed sądem, że umowa kredytowa jest nieważna z powodu klauzul abuzywnych.

Zmasowana akcja banków

Podobnie jak w latach poprzednich, pod koniec roku banki rozpoczynają zmasowaną akcję wymierzoną w Frankowiczów. Kierują do nich wezwania do zapłaty, a następnie składają kontrpozwy. Tego typu korespondencję otrzymują kredytobiorcy, którzy w 2020 roku skierowali swoje sprawy kredytowe na drogę sądową. Banki starają się przerwać bieg przedawnienia roszczeń o zwrot kapitału kredytu, co jest możliwe do zrobienia do końca grudnia 2023 roku.

Ustawodawca wyeliminował możliwość przerwania biegu przedawnienia za pomocą wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w postępowaniu pojednawczym, co oznacza, że banki próbują przerwać przedawnienie roszczeń za pomocą kontrpozwów.

Banki wysyłają wezwania do zapłaty, twierdząc, że umowy kredytowe są ważne, ale jednocześnie domagają się zwrotu kapitału kredytu plus wynagrodzenia za korzystanie z niego lub waloryzacji. Frankowiczom grożą także odsetki za opóźnienie, których stawka jest obecnie bardzo wysoka.

Co zrobić jeśli otrzymałeś pozew od banku za kredyt we frankach?

W przypadku otrzymania kontrpozew od banku, warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże podjąć odpowiednie kroki obronne. Prawnicy sugerują dwie metody. Pierwsza z nich to wezwanie banku do zapłaty wpłaconych rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych, a następnie złożenie oświadczenia o potrąceniu tej sumy z kwotą roszczeń banku o zwrot kapitału. Inną formą obrony przed kontrpozwami banków jest wniesienie do sądu powództwa wzajemnego. Obie czynności są skomplikowane i zaleca się skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii frankowych.

Szanse na odzyskanie więcej niż kapitał kredytu

Na chwilę obecną nie została jeszcze przesądzona kwestia od kiedy należy liczyć 3-letni termin przedawnienia roszczeń banków o zwrot kapitału kredytu. Wyrok TSUE w polskiej sprawie C-140/22, która dotyczy m.in. przedawnienia roszczeń banków, zostanie ogłoszony 7 grudnia br.

Dopiero po ogłoszeniu tego wyroku będzie można ocenić, czy banki będą miały szansę odzyskać coś więcej niż kapitał kredytu. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że na drodze sądowej bankom udaje się odzyskać jedynie kapitał kredytu pomniejszony o wpłaty dokonane przez kredytobiorców. Większość osób oddała już bankom kwoty zbliżone do wartości udostępnionego kapitału, co oznacza, że nie muszą one zwracać bankowi niczego więcej.

Banki nadal składają pozwy

Mimo wyroku TSUE, banki wciąż próbują odzyskać więcej niż kapitał kredytu od Frankowiczów. Składają kontrpozwy, żądających zwrotu kapitału w zwaloryzowanej wysokości. Jednakże, Frankowiczom udaje się często obronić przed tymi pozwami, gdy wykażą, że umowa kredytowa jest nieważna z powodu zawartych w niej klauzul abuzywnych. Wciąż trwają spory prawne między bankami a frankowiczami, a przyszłe wyroki TSUE będą decydować o tym, czy banki będą miały szanse odzyskać więcej niż kapitał kredytu.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie