Home Wiadomości Doskonały wynik finansowy Banku Pocztowego za 2023 rok

Doskonały wynik finansowy Banku Pocztowego za 2023 rok

dodał Bankingo

Bank Pocztowy, jeden z największych polskich banków, odnotował w 2023 roku historyczny wynik finansowy. Zysk netto banku wyniósł 223,8 mln zł, co stanowi wzrost o 118,8 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Jest to najwyższy wynik od wielu lat i dowód skuteczności planu naprawczego, który został wdrożony w banku. Dobre wyniki finansowe są efektem realizowanych działań mających na celu poprawę rentowności i rozwój instytucji. W 2023 roku Bank Pocztowy osiągnął także wysoki wskaźnik zwrotu z kapitału na poziomie 49,5 proc., co oznacza wzrost o 18,9 punktów procentowych w porównaniu do roku poprzedniego.

Działania prowadzące do sukcesu

Bank Pocztowy podkreśla, że osiągnięcie takiego wyniku nie byłoby możliwe bez wdrożenia i konsekwentnego realizowania planu naprawy. Działania te przyczyniły się do znaczącej poprawy rentowności banku, a także do zmiany wszystkich współczynników adekwatności kapitałowej. Dzięki temu Bank Pocztowy obecnie przekracza wymogi nadzorcze w tym zakresie. Plan naprawczy pozwolił na organiczny rozwój instytucji i przyczynił się do stworzenia konkurencyjnych miejsc pracy. Bank Pocztowy skupił się również na zniwelowaniu luk płacowych w porównaniu do rynku oraz na wdrożeniu motywacyjnego systemu wynagradzania.

Wzrost liczby klientów i sprzedaży

W ciągu roku 2023 Bank Pocztowy zyskał ponad 30 tysięcy nowych klientów detalicznych. Liczba klientów indywidualnych korzystających z usług banku wzrosła do 701,8 tysiąca, a liczba klientów instytucjonalnych do 27,6 tysiąca. Bank skupił się na aktywizacji sprzedaży poprzez wprowadzenie promocji dla wybranych grup klientów, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży kredytów gotówkowych. Sprzedaż kredytów gotówkowych zrealizowana przez sieć własną Banku Pocztowego wyniosła 491,8 mln zł, co oznacza wzrost o 14,8 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W sumie, na koniec 2023 roku saldo kapitału kredytów detalicznych wyniosło 3122,9 mln zł.

Wysokie wartości depozytów

Wartość depozytów klientów indywidualnych Banku Pocztowego na koniec grudnia 2023 roku wyniosła 6323 mln zł, co oznacza wzrost o 342 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten głównie wynikał z większych sald na rachunkach bieżących. Łączna wartość depozytów klientów instytucjonalnych i agrobiznesu wyniosła 1538,6 mln zł, z czego najwięcej środków ulokowali klienci segmentu mieszkalnictwa.

Nowa strategia na przyszłość

Obecnie Bank Pocztowy koncentruje się na wdrażaniu nowej strategii na lata 2023-2026, która ma na celu dalszy rozwój instytucji. Strategia „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb” skupia się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych, wejściu na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego. Bank Pocztowy planuje również bliską współpracę z Pocztą Polską, koncentrując się na odpowiedzialnej polityce ryzyka oraz dalszej modernizacji technologicznej. Bezpieczeństwo klientów jest jednym z priorytetów banku.

Podsumowanie

Bank Pocztowy odnotował historyczny wynik finansowy w 2023 roku, osiągając najwyższy zysk netto w swojej historii. Dobre wyniki są efektem wdrożenia planu naprawczego, który przyczynił się do poprawy rentowności i rozwoju banku. Bank zyskał także nowych klientów i zwiększył sprzedaż, co przyczyniło się do wzrostu wartości depozytów. Obecnie Bank Pocztowy koncentruje się na realizacji nowej strategii, która ma na celu dalszy rozwój i zwiększenie zysków netto. Sukces Banku Pocztowego jest dowodem na skuteczność działań mających na celu poprawę kondycji finansowej instytucji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie